Den viktiga lokala journalistiken

Fredag 3 februari klockan 17.35
Om inte tidningar som Sala Allehanda fanns.
Om inte reportrar som Terese Ahlin fanns.
Då hade inte skattebetalarna fått veta hur illa deras pengar förvaltats.
Då skulle vårt samhälle och vår viktiga demokrati vara betydligt fattigare.
Terese Ahlin är en av alla reportrar runt omkring i landet som varje dag gör ett enormt viktigt arbete i det demokratiska samhället.
Utan journalistiken skulle inte viktiga sanningar komma fram.
Terese Ahlin är en reporter som gör skillnad.
Hon har den drivkraft som är så värdefull och så viktig hos en reporter.
Hon ger sig inte förrän hon har fått ett svar.

Terese Ahlin har sedan i december arbetat med ett grävjobb kring arbetsmiljön på Medborgarkontoret i Sala kommun.
Under arbetets gång har en bild om allvarliga problem vuxit fram.
I centrum stod Medborgarkontorets chef.
Många medarbetare kände sig rädda för henne.
Det visade sig att det hade varit samma situation på den aktuella chefens förra arbetsplats i Gävle. Sala kommun missade dock att ta referenser från den förra arbetsplatsen.

Terese Ahlins arbete har lett fram till flera publiceringar som till slut fick sin upplösning. Chefen på Medborgarkontoret har nu lämnat sin tjänst efter Sala Allehandas granskning. Chefen avgick med en fallskärm på 18 månadslöner, motsvarande totalt 1,8 miljoner.
Allt hade kunnat undvikas om Sala kommun hade varit mer noggrann i rekryteringen.
Om inte Sala Allehanda och Terese Ahlin fanns hade aldrig detta avslöjats.

Publiceringarna kring detta i Sala Allehanda har lett fram till många olika reaktioner, bland annat i denna insändare där jag ger svar direkt.
De negativa reaktioner som har kommit har bland annat gällt att vi valde att publicera den aktuella chefen, Tina Hallins, namn.
Vi har anklagats för att satt igång ett drev mot henne.
Vi har anklagats för att ha vänner på Medborgarkontoret, vars ärenden vi påstått har gått.
Det sista är lätt att försvara sig emot. Det är helt enkelt nonsens. Vi går inte någons ärenden. Vår journalistik kommer alltid att stå obunden och fri.
Däremot kan man givetvis alltid diskutera om det var rätt eller inte att publicera hennes namn, det är en mer öppen fråga där man kan ha olika synpunkter.

När man gör liknande granskningar gäller det att vara ytterst noggrann, precis som Terese Ahlin har varit.
Under granskningens gång har vi pratat med väldigt många personer.
En röst saknas – och det är Tina Hallins.
Hon har helt enkelt inte velat besvara våra frågor, trots att vi gjort flera försök.
Det är synd, men det är hennes val.
I den här artikeln har vi radat upp de frågor vi ville ha svar på, men som vi tyvärr ännu inte har fått.

Med tanke på det som kommit fram i granskningen var till sist namnpubliceringen en självklarhet för mig när jag skulle fatta mitt utgivarbeslut.
Anledningen är det breda allmänintresse, som alltid finns när det handlar om skattepengar och offentliga medel.
Tina Hallin var chef i en kommunal verksamhet och alla som är chefer inom offentlig verksamhet vet – eller bör åtminstone veta – att de alltid kommer att granskas hårdare än chefer i privata företag.
Dessutom är det som Terese Ahlin säger till tidningen Journalisten:
”Jag tyckte det var intressant dels eftersom Medborgarkontoret drivs av skattemedel och medborgarna måste få veta vad som händer innanför väggarna, dels eftersom Medborgarkontoret är kommunens ansikte utåt. Om inte kommunikationen fungerar inåt, hur ska den då kunna fungera utåt?”

Det är inte heller första gången Tina Hallin är i en verksamhet där arbetsmiljön blev ett kaos, vilket Sala Allehanda också berättat.
Sala kommun har helt enkelt gjort en dålig rekrytering.
Notan hamnar hos skattebetalarna.
Det hade skattebetalarna aldrig fått vetskap om ifall det inte fanns bra granskande journalistik, om det inte fanns lokaltidningar som Sala Allehanda och om det inte fanns reportrar som Terese Ahlin.
Den granskande journalistiken är ovärderlig.

Publicerat av

En kommentar till “Den viktiga lokala journalistiken”

  1. Tråkigt att Daniel struntar i ett flertal frågor under inlägget ”Det handlar om pressetik, inte mörkning”. En polischef i Örebro har varit tydlig med hur hans vardag ser ut. Säger det något eller ska han viftas bort som ”troll”?Vi är nog många som undrar….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *