Därför publicerar vi namn och bild

Onsdag 19 april klockan 06.10
Det är ett av landets mest märkliga och uppmärksammade kriminalfall under de senaste åren.
Det har redan skrivit in sig i svensk kriminalhistoria.
28 april väntas åtal väckas.
I dag publicerar tidningarna i Västmanland ett stort dokument om det så kallade sommarstugemordet utanför Arboga.
Här förklarar jag varför vi publicerar namn och bild på huvudpersonerna i historien.
Publiceringen ligger sedan i natt ute på VLT, Bbl/AT, Sala Allehanda och Fagersta-Posten.
I respektive titels papperstidning i dag publicerar vi också fem sidor med det stora och genomarbetade dokument som tidigare Bbl/AT-reportern Ulf Eneroth skrivit.
Vi publicerar också ett persongalleri med huvudpersonerna samt en tidslinje över händelseförloppet.

Jag har fram tills nu valt att inte publicera någon av de inblandades namn.
I samband med dokumentet publicerar vi nu namnet på de två huvudpersonerna i dramat, 42-åriga Johanna Möller och hennes sambo Mohammad Rajabi.
Vi publicerar också namnet på Johanna Möllers tredje make, Aki Paasila, som hittades död i Hjälmaren i augusti 2015 utanför den sommarstuga i Granliden utanför Arboga som är central i detta kriminalfall.

Johanna Möller, som nekar till brott, misstänks för mord på sin far, mordförsök på sin mor, mord på sin exmake,  tre fall av stämpling till mord, försök till grovt bedrägeri, förberedelse till grovt bedrägeri samt olaga hot mot tjänsteman.
Hennes 19-årige sambo Mohammad Rajabi har erkänt att han dödade Johanna Möllers pappa och att han knivskar hennes mamma i sommarstugan vid Granliden den 3 augusti 2016.

Under det senaste året har det skrivits enormt mycket om sommarstugemordet i svenska medier, främst i lokalpressen men även i riksmedierna.
Allt fler uppseendeväckande detaljer har kommit fram under nyhetsutvecklingens gång.
Hela historien sammanställs i det dokument som publiceras i dag.
Utredningen i detta uppmärksammade kriminalfall har tagit lång tid och när åtal väcks beräknas det vara på omkring 7 000 sidor.
Det finns utan tvekan ett uppenbart allmänintresse.
Det är också just det uppenbara allmänintresset som är skälet till att jag nu väljer att publicera namnen.

 

Att medier publicerar namn och bild på dömda eller misstänkta gärningspersoner är inte speciellt ovanligt.
Däremot är det inte lika vanligt att medier väljer att publicera namn och bild redan innan åtal väcks.
I de pressetiska regler som alla seriösa medier arbetar efter och förhåller sig till finns ett stycke kring namnpubliceringar, detta i paragraf 15:
”Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.”

Det är ett viktigt stycke.
Precis som det framgår i texten måste en namnpublicering övervägas ytterst noggrant.
Jag inser att den namnpublicering jag nu beslutat om riskerar att få konsekvenser för de anhöriga.
Johanna Möller har till exempel flera barn.

Just det faktum att Johanna Möller har barn är definitivt ett skäl till att avstå namnpublicering såväl nu som vid en eventuell fällande dom.
Samtidigt finns det också, enligt min bedömning, utan tvekan ett uppenbart allmänintresse i detta uppmärksammade kriminalfall, Det är ett fall som saknar motstycke i svensk kriminalhistoria.
Enligt min bedömning står det allmänintresset över den publicitetsskada som riskerar att drabba de anhöriga när jag nu väljer att publicera namn.

Det allmänintresset är nödvändigtvis inte att betrakta som högre när en eventuell dom kommer.
Det är nu när åtalet väcks inom kort som jag bedömer att allmänintresset är som allra högst.
Det är förklaringen till varför jag nu väljer att publicera namnen.

Publicerat av

104 reaktioner till “Därför publicerar vi namn och bild”

 1. Ni har gjort fel som publicerat namnen! Vad ger det mig och alla andra läsare för viktig information att få veta det? Att gömma sig bakom allmänintresset är bara för att få sälja fler tidningar. Som du själv skriver så finns det många barn inblandade i den här mycket tragiska historien. Det tillför ingenting till historien att publicera namn, alla detaljer finns ju redan i varenda tidning. Skäms!

  1. @Gudrun Eriksson-Lindgren: Nej, jag skäms inte. Detta beslut är noga genomtänkt. Att du du tycker att beslutet är fel har jag respekt för, men jag håller inte med dig.
   Detta är ett kriminalfall som saknar motstycke i svensk historia. Det är inte bara av lokalt intresse, utan ett fall som har riksintresse.
   Ja. Det är ett tragiskt fall. Ja. Den misstänkta har barn, men i detta unika fall anser jag att det finns ett uppenbart allmänintresse som är så högt att det står över den publicitetsskada som risker att drabba den misstänktas anhöriga.

  2. Jaha! Så Gudrun vill alltså mörka Ondskans grinande ansikte! Censur är vackert! Transparens är fult!
   Tidigare skulle alla handikappade gömmas för allmänhetens blickar. Usch och fy sa vi då! Nej, våga ta in Verkligheten! Det går nu inte som det lilla barnet tror att bara du blundar så försvinner spöket!

   Stort tack till Nordström för berömliga insatser i samhällets,allmänhetens tjänst!

 2. Av din blogg framgår att du inte förstår, alternativt avstår från att begripa, skillnaden mellan allmänt intresse och allmänintresse. Att du desinformerar läsekretsen på denna punkt är illa.

  1. @Martin Hedén: Det kan ju också mycket väl vara så att du inte förstår, alternativt avstår från att begripa min förklaring.
   Jag är fullt medveten om skillnaden mellan allmänt intresse och allmänintresse.
   Att du påstår att jag desinformerar läsekretsen är ingenting annat än nonsens.

  2. Bra skrivet Martin!

   Jag har läst motiveringen i denna bloggpost flera gånger, och det största problemet är att det inte anges någon förklaring varför detta skulle vara ett särskilt allmänintresse… bloggposten fastslår bara att det ett sådant. Motiveringen saknas alltså.

   Jag trordärför att anledningen som ligger bakom varför VLT, som en utav få seriösa medier (den enda?), valt att publicera detta är rent ekonomisk…tyvärr

   Jag uppmanar fler att utnyttja sin konsumentmakt och avsluta sina prenumerationer, det tänker jag göra.

 3. Jag har inget som helst intresse av att veta om namnen på dessa personer. Jag värnar hellre om barnens välbefinnande.

  Men jag är förmodligen inte en del av allmänheten.

  1. @Denis C: Tack för din synpunkt.
   Just det faktum att den misstänkta har barn är huvudanledningen till att vi hittills har avstått från namnpublicering.
   Nu när åtal närmar sig anser jag att det finns fog för publiceringen, trots att hon har barn. Detta är ett av de senaste årens mest uppseendeväckande kriminalfall.

 4. Jag reagerar också mot publiceringen, den stärker inte mitt förtroende för VLT, tvärtom. Media har en viktig roll i hur vårt samhälle utvecklas. Ditt vägval bidrar inte till ett bättre samhälle, snarare motsatsen.

  1. @Ove Sundmark: Vi är eniga om att medierna har en viktig roll.
   Däremot har jag svårt att förstå vad publiceringen har med samhällsutveckling att göra. Det får du gärna utveckla.

   1. Daniel Nordström: Som chefredaktör och ansvarig utgivare är du gränssättare. Det du godkänner att publicera uppfattas av läsarna ske inom god publicistisk sed och etik. Med den aktuella publiceringar tycker jag att du har flyttat gränsen för VLT i en negativ riktning, i en riktning mot sensationsjournalistik, med en massiv första sida och stort uppslagen artikel, som får mig att associera till engelska skvallertidningar. Där avvaktar man inte domen.Du har valt att publicera utan dom. Därigenom har du, enligt min uppfattning, flyttat gränsen för vad som är rätt för VLT. Som chefredaktör och ansvarig för VLT är du opinionsbildare och lokalt den viktigaste företrädaren för den tredje statsmakten. Du har en stor makt att påverka, större än de flesta i Västerås. Det finns många som beskrivit den lokala pressens betydelse för den lokala demokratin, bland annat Gunnar Nygren, professor i journalistik på Södertörns högskola. Vilka gränser du drar i publiceringar spelar roll även för samhällsutvecklingen.

    Om nio av tio av de kunder som hör av sig till mig tycker att jag har fattat ett dåligt beslut skulle jag tänka ”det kanske ligger något i det dom säger”. Nu kommer ju dit val att granskas av PO och du och VLT kommer antingen att frias eller fällas. Jag lovar dig att om du frias skall jag på den här bloggen skriva ”Anders, det låg något i det du sa om allmänintresset”. Jag tycker att det vore ärligt av dig, att om ni blir fällda svara ”Ove, det låg något i det du och många gav uttryck för”

    1. @Ove Sundmark: Av din kommentar att döma skulle man kunna tro att det är unikt att ett svenskt media publicerar namn innan fällande dom. Så är det naturligtvis inte, vilket jag förmodar att du är medveten om.
     Publiceringsbeslut ska däremot alltid diskuteras och där är det inte ovanligt att det finns uppfattningar om vad som är rätt eller fel.
     Jag känner mig mycket trygg i det beslut som jag har fattat. Att alla inte skulle hålla med mig om att det var ett riktigt beslut var jag förstås fullt medveten om.
     En utgivares bedömning måste alltid utgå från vad just den enskilda utgivaren gör för bedömning i alla enskilda fall.
     Grunden för en utgivare måste alltid vara att publicera allt. Utifrån den grunden får man därefter titta på det aktuella ärendet och fundera kring om det finns saker som inte bör publiceras. Grunden kan aldrig vara den motsatta, det vill säga att en publicist inte ska publicera.
     Om denna publicering mot förmodan skulle fällas i någon instans gör det ingen skillnad från min inställning om att detta är en riktig och högst relevant publicering. Jag förväntar mig dock inte att alla ska hålla med mig.

 5. Din publicering skadar hennes barn, som inte valt eller kunnat välja att bli inblandade. Det tråkiga är att du och andra mediachefer förmodligen bara viftar undan sådan kritik alltför lätt. Det finns inget intresse att veta hennes namn, inte för hennes egen skull utan för hennes barn. Det är dem du skadar med denna publicering.

  1. @Håkan Johansson: Nej, det skulle vara dumt att vifta bort kritik. Kritik ska man alltid lyssna på.
   Detta är ett beslut som är noga genomtänkt.
   Ja. Den misstänktas barn riskerar att skada hennes barn, precis som – utan att jämföra de båda fallen – till exempel publiceringen av Hagamannens namn riskerade att skada hans barn.
   Det var helt relevant att publicera Hagamannens namn.
   Jag tycker också att det är relevant att publicera namn på den misstänkta i detta mycket uppmärksammade och ovanliga kriminalfall.
   Min bedömning är att det samlade intresset för detta fall är så pass stort att det överväger den skada som publiceringen riskerar att orsaka för den misstänktas anhöriga.

 6. Skadan är nog troligen redan skett i nätets undervegetation, men det här lägger lök på laxen. Hoppas innerligen att barnen är kärleksfullt omhändertagna och att kvällstidningarna lämnar dem i fred…

  1. @Thorsten Schütte: Vad som skrivs i nätets undervegetation, där det tyvärr finns gott om utgivare som inte tar ansvar ska aldrig påverka en tidnings publiceringsbeslut.
   Detta beslut är noga genomtänkt.
   Även om jag har stor respekt för att alla inte delar min bedömning tycker jag inte heller att det är ett speciellt kontroversiellt utgivarbeslut.
   Jag uttalar mig för övrigt här:
   https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/04/19/vlt-publicerar-namn-och-bild-fran-arbogamorden/

 7. Hej Daniel!

  Det du konstaterar i flera tillfällen i din bloggartikel är ATT detta är av ett allmänintresse och därför bör/ska namnen offentliggöras.
  Men just i det här fallet är det mer intressant VARFÖR du tycker att just detta bär ett allmänintresse. Man kan inte diskutera med någon som bara säger att någonting är på ett visst vis, utan att förklara sig varför någonting är på ett visst vis.

  Min tanke är att ”allmänintresset” enbart är av nyfikenhetsskäl och självklart av skälet att sälja tidningar(från en redaktörs perspektiv).
  Personer i den tilltalades närhet(som skulle kunna tycka att det är ett intresse) vet till största säkerhet redan om vad den berörde har gjort.
  Vi andra kan mycket väl vänta till fällande dom, som självklart kommer, innan vi behöver gotta oss i namn och bilder.

  1. Man mår illa av att höra dina lama förklaringar till varför du publicerar namn. Ingen förklaring alls egentligen. Att höra att du ”alltid sover gott på natten” när personer som du utsatt inte sover alls är otroligt upprörande. Du är verkligen en människa helt utan skam i kroppen.

  2. @Johan Hjulström: Allmänintresse är ett luddigt begrepp i de pressetiska riktlinjerna. Dessa kan tolkas på olika sätt.
   Varför jag bedömer att det finns ett uppenbart allmänintresse i detta fall är att det är ett kriminalfall som är unikt i svensk rättshistoria. Allt fler detaljer har kommit fram under nyhetsutvecklingens gång. Det är ett fall som inte enbart är av lokalt intresse, utan av riksintresse.

 8. Av vilken anledning behöver jag veta dessa namn? Inte alls naturligtvis. Detta anser jag är ett lågvattenmärke av Bbl och övriga tidningar, så nu blir det adjö för mig. Kommer att bojkotta er och skaffa information via andra, seriösa medier.

  1. @Sven-Arne Örn: Det är naturligtvis helt upp till dig om du vill läsa våra tidningar eller inte. Jag har däremot svårt att förstå varför denna publicering skulle ge dig anledning att bojkotta titlarna.
   Om du väljer att sluta läsa oss hälsar jag dig varmt välkommen tillbaka om du så önskar det.

 9. Finns verkligen inget allmänt intresse av att veta namn. Det här är ännu ett exempel på Medias dåliga omdöme.

  Nyhetsmedia idag har en förmåga att döma personer i förväg med många osmakliga artiklar.

  När personer sedan blir frikända så vinklas det ofta som att bevisningen inte räckte. Media har på så sätt dömt trots att personer är frikända.

  Nyhetsmedia idag vill tyvärr vara över lagen. Jag mår bara dåligt av sånt beteende!

  Nyhetsmedia brukar tala om pressfrihet så fort det klagas på dom. Själv verkar nyhetsmedia inte tåla kritik. Vi får se hur försvarstalet blir denna gång…

  1. @Anders Helmersson: Nej. Vi vill definitivt inte stå över lagen.
   Vår roll är inte heller att agera domstol.
   Vår roll är att göra relevant journalistik, precis som detta är.
   Vi som är utgivare är publicister. När vi bedömer att utgivarärende måste alltid utgångspunkten vara att publicera allt. Därefter kan det finnas goda skäl att avstå publicering. Om inte dessa skäl finns ska det publiceras.
   I detta fall har den misstänkta kvinnan barn, vilket kan vara ett gott skäl att avstå publicering. Detta måste i sin tur bedömas mot just hur stort intresse för allmänheten det finns att veta vilka personerna i fallet är.
   Inte minst eftersom detta är ett fall som saknar motstycke i svensk kriminalhistoria är min samlade bedömning att det finns ett uppenbart allmänintresse som motiverar namnpubliceringen.

 10. Jag kan bara instämma i tidigare kommentarer. Det finns inget som helst allmänintresse i en tragedi som denna. Att försvara denna publicering med hänvisning till de pressetiska reglerna undergräver ytterligare förtroendet för medierna.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nintresse
  Citat: ”Medborgarna ska få information och uppgifter så att de kan ta ställning i samhällsviktiga frågor. […] I många, många av de fall där man publicerar namn och bild på någon kriminell så är det inte ett allmänintresse i detta. – Nils Funcke, publicist och expert i yttrandefrihetsfrågor”

 11. Hörde ingen kritik när media publicerade namn och bild på Christine Schürrer strax efter hennes anhållande så vad gör Johanna Möller så speciell?
  Dessutom har ju identiteten ändå varit känd ganska länge nu så helt rätt gjort Daniel.

  1. Det var jättemycket kritik när Christine Schürrers namn publicerades. VLT publicerade namn dock först efter åtal när åklagarens sammanställning av bevisning fanns att bedöma. Man kan tycka mycket om det också, men det var åtminstone först efter att det fanns ett åtal.

   Allmänintresse är inte samma sak som nyfikenhet. Namnpublicering här tillför absolut ingenting mer än publicitetsskada för anhöriga.

  2. @TG: Tack för din synpunkt.
   Jag är också förvånad över kritiken i just detta fall.
   Jag anser inte att detta är en särskilt kontroversiell publicering.

 12. Ett desperat grepp för att sälja lösnummer. Usch!

  Tips till ansvarig utgivare och redaktionen: Fundera vad som är en nyhet, vad en lokaltidning har för uppdrag och varför vi har pressetiska regler.

  Hela försvaret och dravlet kring ”därför publiceras namn..” säger ju ingenting??Lyfts dessutom upp som en nyhet i sig. I brist på annat redaktionellt innehåll eller stoff med nyhetsvärde.

  Tråkigt. Oprofessionellt. Och ovärdigt.

  1. @Lisa: Nej, det handlar inte om det.
   Inga seriösa medier har utgivare som gör liknande publiceringar i avsikt att sälja lösnummer. Det skulle vara djupt oetiskt. Så arbetar inte vi.
   Jag anser att detta är mycket genomarbetad publicering som just har ett mycket högt nyhetsvärde.

 13. Tror inte det spelar så stor roll om VLT i det här fallet publicerar hennes namn för det får man fram genom en enkel googling. Jag har vetat det sen i augusti förra året. Sen är det anmärkningsvärt att det tycks skilja på vem som står åtalad om man vill veta namn.Här är det helt godtagbart att mörka tycker de flesta men annars ska både namn och allt utannonseras.

 14. Det är en ofattbar familjetragedi som drabbat föräldrar, många släktingar och hennes oskyldiga barn.
  Varför ska VLT utsätta alla dessa för ytterligare lidande? Allmänheten kan lita på att polis och domstolar kan sköta detta på ett rättssäkert. Vi behöver inte ha några folkdomstolar i Sverige och VLT borde avhålla sig från från att ta på sig den uppgiften.

  1. @Bo S. Lindberg: Vi är helt eniga om att detta är en tragisk historia.
   Vår roll är inte att agera domstol.
   Även om vi publicerat namn på de misstänkta i detta uppmärksammade fall har vi inte dömt någon på förhand.

  2. Familjetragedi? Låter lite nedtonat tycker jag när det handlar om misstänkt mycket allvarlig brottslighet.

 15. Allt handlar om pengar på vår planet! Där har ni svaret vilket alla redan visste! Kolla bara Vlt + , dom säljer mindre tidningar så detta är alternativet! Såna människor som han tjänar då mycket pengar så allt annat finns inte på bordet!

  1. @Robert: Det är helt nödvändigt att journalistiken finansieras nu och i framtiden.
   Därför är jag mycket glad att vårt pluserbjudande är en sådan succé.
   Publiceringsbeslut likt detta styrs däremot naturligtvis inte från ett kommersiellt tänk.

 16. Det här är bedrövligt från VLTs sida. Visst är det lätt för vem som helst att hitta namnen men det är inte er uppgift att hjälpa till med det. Du skriver själv att det finns oskyldiga barn med i bilden men tvekar ändå inte att utsätta dom för extra lidande.
  Money talks.

  1. @Jesper: Just det faktum att den misstänkta har barn är en viktig faktor som jag grundligt har funderat igenom. Det är också huvudanledningen till att vi inte har publicerat namn och bild i ett tidigare skede.
   Eftersom detta är ett så uppmärksammat fall som saknar motsvarighet i svensk kriminalhistoria anser jag att det är relevant att nu publicera den misstänktas namn, trots att hon har barn.

 17. Givetvis är det huvudsakliga syftet att generera klick/sålda plus-abonnemang. Ponera att kvinnan frias? Har den tanken slagit någon?

  1. @Roffe Bullman: Nej, givetvis är inte det vårt huvudsakliga syfte.
   Ja, möjligheten att kvinnan endast är misstänkt och kan frias är genomtänkt i publiceringsbeslutet.

 18. Som en papegoja upprepar Nordström att det finns ett ”uppenbart allmänintresse”, utan att lyckas komma med ett enda argument för vad det skulle bestå i.

  1. @Jens Eriksson: Detta är ett mycket uppmärksammat och omdiskuterat kriminalfall som är väl omskrivet inte bara i lokalmedierna, utan i riksmedia.
   Det finns mängder av märkliga detaljer och turer i denna historia.
   Jag vill påstå att det är ett rättsfall som är unikt i svensk historia.
   Det är faktorer som gör att jag bedömer att det finns ett uppenbart allmänintresse.

 19. Jag tyckte det var en mycket välskriven och bra artikel. Jag har läst om allt på Flashback för någon månad sedan och hittat både namn och bilder. Denna artikel är mycket saklig och inte skvalleraktig! Däremot tycker jag genuint illa om när en dömd och frisläppt brottsling förföljs och namn, foton och vistelse publiceras. Har man avtjänat sitt straff ska man få en chans att starta om sitt liv. Att brottsoffer i vissa hemska fall ska bli upplysta av polisen var gärningsmannen befinner sig är en självklarhet, men inte för allmänheten! Jag tycker att VLT har blivit en riktigt bra tidning med intressanta artiklar om olika människoöden och framför allt är kultursidorna mycket bra och informativa!

  1. Till Louise-Marie Kjellin: Du kan väl inte seriöst referera till Flashback för att legitimera mediers föregripande av rättsväsendets utredning? På vilka grunder bedömer du sakligheten i publiceringen?

  2. @Louise-Marie Kjellin: Tack för berömmet. Jag håller med dig om att det är en mycket välskriven och bra artikel.
   Tack också för det övriga berömmet om VLT. Det värmer oss.
   Jag uppskattar att du delgav dina synpunkter.

 20. P-O: alla journalister och poliser använder Flashback för att hitta information, även denna tidnings chefredaktör.

  1. OveP: Jag vet att journalister, poliser och många andra använder Flashback för att hitta information. Ledarsidorna.se har för övrigt börjat bevaka Flashback sedan mars vilket är ganska intressant. Men Flashback är mycket stort och omfattar hela skaran från rena dårfinkar till fantastiska guldkorn. Det gäller verkligen att vara källkritisk och inte ta någonting för givet.

   Det finns vidare sådant som tyder på att vissa ämnen och trådar är hårt moderatorstyrda och därmed begränsade till en tillåten diskurs, alltså en moderatorstyrd självcensur. Vidare finns det anledning att misstänka att vissa moderatorer och användare agerar under flera olika namn för att styra, störa och hålla liv i olika trådar. Det gör att jag är rätt skeptisk till Flashback i vissa avseende. Jag kan förstås inte bevisa detta men misstanken och olika uppgifter som jag har räcker för mig.

 21. Lågt och ovärdigt utan hänsyn till alla inblandade. Mycket svammel om rättfärdigande och ”allmänintresse” byggt på väldigt lösa boliner och mumbo-jumbo. Att i samma andetag referera till pressetiska regler och sedan publicera denna artikel tyder på extremt dålig känsla och omdöme. Skall låta detta sjunka in och sedan seriöst överväga att säga upp min prenumeration. Skämmes !

  1. @Stefan Brunnsäter: Detta är ett väl genomtänkt publiceringsbeslut.
   Att du gör en annan bedömning har jag respekt för.
   Tack för dina synpunkter.

 22. Vad är syftet med att göra detta till ett blogginlägg, när bloggaren(redaktören) vägrar att besvara kritiken med att detta inte är ett allmänintresse? Det förklarades ju aldrig i blogginlägget VARFÖR detta var av allmänintresse?

  Annars kunde väl detta lika gärna varit skrivet som en vanlig insändare eller artikel. Jag uppfattade detta bloggande som ett sätt för redaktören att föra en öppen diskussion med sina läsare.

  1. @Johan: Som du ser har jag besvarat kommentarerna.
   Syftet med blogginlägget är att förklara publiceringsbeslutet.
   Ja, det är precis som du säger. Bloggandet är just ett utmärkt tillfälle att föra en öppen diskussion med läsarna.
   Jag är tacksam för alla synpunkter.

 23. Hej,

  Daniel, läs detta i god ton. Jag har läst majoriteten av inläggen här samt tillhörande svar och blir lite fundersam.

  Menar du att VLT inte skulle vara ett reklamfinansierat företag? Som säljer trafik (läsare) till andra företag?

  Om mitt antagande skulle stämma – hur skulle då detta inte handla om just det?

  Och sist: hur ser du på VLTs roll i dagens klickokrati?

  1. @Hans Andersson. Nej, det menar jag inte,
   VLT, som är en del av Mittmedia, drivs kommersiellt. Det är läsar- och annonsintäkter som finansierar vår journalistik.
   Därför arbetar vi målmedvetet, inte minst genom analyser, för att kunna erbjuda våra kunder det de vill ha.
   Det jag menar är att detta utgivarbeslut inte har ett kommersiellt syfte.
   När det gäller den så kallade klickokratin är inte vårt primära mål att maximera trafiken på sajten. Vårt fokus ligger främst på plusaffären, som går betydligt bättre än förväntat, och på läsarlojaliteten. Vår annonsavdelning har fokus på att ge annonskunderna bästa effekt för sina annonser, inte minst genom nya och intressanta annonserbjudanden.

   1. Tack. Jag upplever att det du skriver förmedlar exakt det jag frågade om, fast retoriskt ompackat. MEN, jag förstår din position och därför också ditt svar.

    En sista sak: hur håller ni isär utgivarbeslut och kommersiella syften? Allt sker väl i samma företagsorgan där, om man skär bort allt fett, har ett och samma slutmål?

    1. @Hans Andersson: Det är riktigt att allt hänger ihop. Redaktionens jobb är att ständigt göra journalistik som läsarna är villiga att betala för.
     Det jag menar är att beslut om namnpubliceringar inte tas på kommersiella grunder. Där arbetar vi efter våra pressetiska linjer och grundpolicy – även om beslutet riskerar att skada till exempel en annonsaffär. En fri och obunden redaktion som vår måste arbeta efter dessa grunder.

 24. Endast om publicering av namn kan bidra till att andra grova brott ev. skulle kunna förhindras (t.ex. i samband med terror) kan det var motiverat. Principen att betrakta en person som oskyldig till dess att den dömts är viktig för ett rättssamhälle.

  1. @Leif Lindh: Tack för din synpunkt.
   Grundprincipen som finns i de pressetiska riktlinjer vi arbetar efter är viktig.
   Jag håller däremot inte med dig i din slutsats. Det finns också många andra fall där namnpubliceringar är högst motiverade.

 25. Daniel Nordström, det är många läsare som håller med dig om ATT det är viktigt att bevaka Arboga-fallet men inte om HUR Vlt gjort det. Du blandar samman storheterna. Att omständigheterna i detta mordfall är speciella motiverar inte en omförhandling av etiken. Och om du tittar dig omkring (DN och SvD bl a) står ditt val ut som oetiskt.
  I pressetiska sammanhang står ordet ”allmänintresse” för sådan information medborgarna behöver för sin säkerhet och möjligheter att göra övervägda val. Det kan exempelvis handla om att känna till att en terrorist är på fri fot, en folkvald är korrumperad eller, en person ur den ekonomiska eliten försöker styra politiken eller en hotande miljöfara. Du använder ordet ”allmänintresse” som om utbredd nyfikenhet vore detsamma som behov av information. Nyfikenheten i detta fall har Vlt med flera varit med och byggt. Ditt resonemang är ihåligt och de som kommenterat ditt inlägg ser det – detta borde oroa dig. I synnerhet eftersom du påstår (gång på gång i olika medier) att beslutet är genomtänkt.
  Det finns flera brister i publiceringen. Du använder uttrycket ”släpper dokument” om att tidningen publicerar ett referat. Vlt använder uttrycket ”Spindeln i nätet” tillsammans med en graf där offer, släktingar och arbetskamrater till den misstänkta ingår i rutsystemet.
  Sammantaget ter sig detta som en kombination av professionella brister och ett intellektuellt och moraliskt haveri.

  1. @Martin Hedén: Du tar onekligen stora ord i din mun och tycks tro att dina åsikter är de enda rätta. Det är intressant.
   En smula ödmjukhet från din sida hade inte skadat.
   Du får gärna tycka att detta är ett ”intellektuellt och moraliskt haveri”.
   jag kallar det hela en helt relevant publicering, som inte ens är speciellt kontroversiell.

   1. Jag tycker inte detta handlar om moral, även fast att det kan ses som ett moraliskt haveri.

    Men jag förstår fortfarande inte vinsten för läsaren att kunna namnet på de inblandade? Denna utredning som ni har gjort(bra!), skulle väl ha varit lika bra även utan namnen på de inblandade.
    Men då skulle inte läsaren tyckt att det varit någonting nytt, och i förlängningen inte tryckt på artikeln.

    Men efter att ha läst folks kommentarer och dina svar Daniel så verkat det som att du ”tycks tro att dina åsikter är de enda rätta. Det (tycker jag) är intressant.”

    Folk är sjukligt nyfikna i dagens samhälle. Jag förstår inte vad vinsten av namnpubliceringar är för dem som aldrig kommer att träffa personen i framtiden.(ja, jag räknar med att denna får livstid)
    Jag är även av samma ståndspunkt kring andra DÖMDA kriminella. Det är såklart offentliga handlingar efter rättegången, men låt då dem som vill gotta ner sig i namn göra det, men lämna oss andra utanför.

    1. @Johan: Nej, jag varken tror eller tycker att mina åsikter är de enda rätta.
     I liknande fall finns det i regel inget rätt eller fel, utan enbart olika åsikter.
     Det finns endast en som kan fatta slutgiltiga publiceringsbeslut och det är utgivaren som i detta fall är jag.
     Att inte alla delar min uppfattning i frågan har jag stor respekt för.

 26. De pressetiska reglerna är i förlängningen till för att skydda människor från övergrepp av pressen. Asymmetrin mellan mediernas makt och den enskilde medborgaren är enorm. Därför krävs objektivitet och saklighet av medierna.

  Saklighet definieras som ”objektivitet, opartiskhet; förmågan att hålla sig till objektiva fakta; affärsmässighet”:
  https://sv.wiktionary.org/wiki/saklighet

  Jag kan inte se någon objektiv fakta som motiverar att denna namnpublicering är nödvändig för att medborgarna ska få information och uppgifter så att de kan ta ställning i samhällsviktiga frågor (vilket är definitionen av allmänintresse).

  Jag anser att syftet med de pressetiska reglerna åsidosätts när ansvarige utgivaren brister i saklighet och bara motiverar sitt beslut med subjektiva åsikter. En ”subjektiv åsikt” är tvärtemot ”objektiv fakta”.

  1. @P-O Lundh: Ja. Det krävs objektivitet och saklighet av medierna. Den här genomarbetade publiceringen är just objektiv och saklighet.
   När det gäller publiceringsbeslut kan det inte vara på annat sätt än att det aktuella mediets utgivare måste göra en samlad bedömning på ett sakligt sätt och därefter besluta vad som bör publiceras eller inte. Utgivaren tar ensam ansvar för publiceringen.

 27. Daniel, du kan sitta och tugga hur mycket du vill om ”allmäntintresse”. Hon är inte dömd än. Att du påstår att ni ”inte dömer henne” genom att publicera är bara skitsnack. Om VLT inte skulle vara en tidning som vill tjäna pengar så hade du varit mer trovärdig. Menar du att ni inte säljer mer tidningar genom att publicera namn och bild? Att folk är så kritiska till att ni publicerat går väl helt emot din teori om ”allmäntintresse” om att få veta namn? Hur kan du fortsätta påstå att det är av ”allmäntintresse” när folk blir så kritiska?

  Du menar alltså att era läsare har mer rätt att få veta namn än oskyldiga barn har rätt till att slippa bli kränkta? Jävla ödmjuk du verkar vara.

 28. Det spelar ingen roll om man publicerar namn eller inte. Det är jätte enkelt att byta namn idag. Ingen skada.
  Alla som jag känner till redan visste alla namn. Behöver vi vänta för VLT? Det känns som hyckleri att gnälla på VLT.
  Viktigt som VLT skulle kunna gräva ner en bit är: varför så många anmälan blev nedlagda? Hur stor är kretsen?

 29. Daniel Nordström, du verkar inte ha minsta problem med att förstöra andra människors liv. Du har ingen respekt för pressetik över huvud taget, går mer än gärna över lik för dina rubriker. Att människor far illa skiter du blankt i.

  1. @Per: Jag har stor respekt för det pressetiska systemet. Det är en ständigt riktlinje i vårt arbete och denna publicering är inget avsteg från det.

    1. @Per: Det har du förstås all rätt att tycka, även om jag inte förstår vilken anledning som ligger bakom ditt påstående.

 30. Jag förstår att det i dagens mediavärld är svårt att hålla namn hemliga tills efter fällande dom. Själv har jag, trots att jag känner mig som klart samhällsintresserad, inget som helst intresse i att veta namn på eventuella förövare förrän dom meddelats. Tycker att allmänintresset är tillgodosett när jag har vetskap om att en/flera personer sitter häktade. I detta sammanhang skulle det vara intressant att: Veta vad alla parter i rättsprocessen tänker kring publiceringen – underlättas eller försvåras den rättssäkra proceduren? Och om det skulle visa sig att det är fel förövare som sitter häktade hur ser VLT:s försvarstal ut då? Vad riskerar ni med publiceringen?

 31. @Mikael Alm: Nej, det är inte svårt att avstå publicering. Det är den enkla vägen. Den utgivare som alltid säger nej får sällan kritik.
  Varför tycker du att namn är intressant just när dom faller och inte nu?
  Det faktum att de misstänkta kan frias är en möjlighet som fanns med när mitt beslut fattades.
  Sannolikheten att det blir friande domar är liten. Även om så mot förmodan skulle ske är jag trygg i det beslut som fattats.

  1. Uttryckte mig kanske lite vagt. I ett fall som detta är jag egentligen inte särskilt intresserad av namn, ens efter fällande dom. Det är ett mordfall – ingen terrorhandling. Var i ligger allmänintresset att få veta namn? Vad ska det allmänna göra med vetskapen? Är det för att ha nåt att snacka om vid fikabordet på jobbet eller i bastun efter träningen? Det viktiga är om det går att dra några slutsatser för framtiden, t ex om hur rekryteringen till och tillsynen av HVB-hem ska fungera, alltså vilka krav som ska ställas och hur dessa kontrolleras? Och då behövs inte några namn nämnas.

   Men, hur som helst tycker jag att sanning går före sannolikhet och sanningen slås fast först med fällande dom. Jag anser också att en rättssäker process där ingen döms på förhand går före medias intressen att få publicera allt för ingående detaljer.

   Det är ju vackert att du tar på dig ansvaret för publiceringen och jag hoppas du tar kontakt med barnen oavsett fällande eller friande dom. Då kan du berätta för dem hur de ska gå vidare i sina liv, men till det sträcker sig väl inte ditt ansvar?

 32. Du blir fälld gång på gång i PON nu. Det tyder antingen på att du inte kan de pressetiska reglerna eller så skiter du i dem helt enkelt. Det kanske är en strategi, att ta böterna istället bara? Det är ju trots allt inte så många tusenlappar det rör sig om. Att många människor farit illa pga dina beslut är inte så noga, väl?

 33. @Per: Under 2016 anmäldes VLT 13 gånger. Vi fälldes inte en gång.
  I år har VLT fällts vid två tillfällen.
  Jag har stor respekt för det pressetiska systemet och kommenterar därför inte heller de beslut som har leder till fällningar. Istället publicerar vi dem snabbt på väl synlig plats.

  1. Fem av de senaste nio fällningarna i PO är du skyldig till. Affärsstrategi eller inkompetens? Vad fick du lära dig på journalisthögskolan egentligen?

   1. @Pia Nilsson: Här kan du se de senaste fällningarna:
    http://www.po.se/
    Att det handlar om fem fällningar är en sanning med modifikation.
    Det handlar om tre fällningar. Två av de har publicerats i fler än en titel varför det ser ut som om det är fem.
    Under 2016 hade VLT 13 anmälningar till PO, men inga fällningar.
    Om det uppstår situationer där någon anser att vi har gjort fel uppmanar jag alltid personen att anmäla oss och upplyser också hur personen kan gå till väga.
    Att Pressombudsmannen och Pressens opinionsnämnd ibland har en annan uppfattning än utgivaren är som det ska vara. Av respekt för det pressetiska systemet väljer jag att inte kommentera vad jag tycker om fällningarna.

    1. Hej Daniel
     Ingen fällning i går i VLT står det att po fält er för en artikel 2016(men det som står i tidningen ska man kanske inte tro på ) ni vart fällda för en publicering ”sjukhus skickade personuppgifter om barn till fel sjukhus ”
     enligt pappan som anmälde er hade artikeln skadat barnet,han verkar ha fått rätt.
     VLT och du har lagt ner mycket tid och spalt utrymme för att kritisera andra tidningar för att av pixla,du har med kraft ansett att det är fel mot anhöriga att publicera bild och namn på kriminella men det gäller inte i det här fallet,skillnaden är väl att du trodde att det kunde gynna VLT ekonomiskt.

     Vad är unikt i det här mordfallet? dom flesta mord som sker i Sverige förutom gängrelaterade mord sker inom familjen och är oftast kopplade till ekonomiska motiv.

     Man kan fråga sig om allmänintresset i VLTs huvudsakliga spridnings område ,mordet skedde i Arboga dom häktade kommer från Eskilstuna.

     1. @Ove Pettersson: Den fällning du syftar på är denna:
      http://www.fagersta-posten.se/vastmanland/fagersta-posten-falls-for-att-ha-brutit-mot-god-publicistisk-sed
      Det är riktigt att publiceringen ägde rum under 2016. Beslut om fällningen kom dock för bara några dagar sedan, alltså 2017.
      Jag väljer att inte kommentera beslutet. Det vi har gjort efter fällningen i just det här fallet är att avpublicera den fällda artikeln, eftersom den inte har något långsiktigt nyhetsvärde. Vi har också publicerat fällningen på väl synlig plats.
      Om du har hängt med i turerna kring det så kallade sommarstugemordet utanför Arboga tror jag du förstår vad det är som gör dessa två mordutredningar så unika.
      Det är också just det som speglas i det väl genomarbetade dokument som publicerades för några dagar sedan.
      Det här är inte bara ett unikt fall som har lokalt intresse, det har även riksintresse just på grund av sin komplexitet.

 34. Varför har ni lagt artikeln om advokatens anmälan bakom betalspärr när övriga artiklar i fallet inte är det??
  Vad säger polisen om er dokumentpublicering?

  1. @Nils: Det publicerade dokumentet ligger också bakom plus. Det som är öppet är endast tidslinjen och persongalleriet.
   Vad polisen säger om publiceringen av dokumentet har jag ingen aning om. Polisen får, som alla andra, tycka vad den vill. Det är ingenting som påverkar varken vår journalistik eller mina utgivarbeslut.

 35. Clickbait. Inte trodde jag att media skulle hålla på med det… Ironi..

  Att du försöker trolla ihop hur det ekonomiska intresset ej spelat in här är ett skämt. Det låter som att utgivare står över sådant. Som en egen art där nyheten alltid står i centrum men aldrig av ekonomiska skäl. Dagen det stämmer är dagen skriven media dör ut.

  Finns inget allmänintresse i att publicera namn och bild, hur du än försöker att motivera just detta.

  Som andra skrivit så ligger allmänintresset i fallet i sig och att personerna är gripna, så att allmänheten ej behöver oroa sig. Annars bör alltid alla misstänkta hängas ut. Att lägga namn på personerna är endast nyfikenhet

  Som det står i paragraf 15 som du hänvisar till så ska olika intressen vägas mot.varandra.

  Kan på du fullaste allvar mena att det är viktigare för allmänheten att veta de misstänkas namn än att barnen indirekt hängs ut?
  Vid svar ja är du ett skämt till ”publicist”. Din moraliska kompass bör kalibreras.

  Att din åsikt går i strid med en del av allmänheten samt Nils funckes bör vara en väckarklocka. Det framstår som att du tycker att din åsikt väger tyngre än funckes genom att du ”tänkt igenom detta”. Narcissist larmet tjuter.

  Du kanske borde ta ett sabbatsår och läsa statsrätt. Där skulle du få kunskap som du uppenbarligen behöver och nu saknar.

  Du gömmer dig bakom paragrafer du inte har någon kunskap om. Att du troligtvis fått någon halvdags undervisning inom ämnet räcker inte.
  Bör vara krav att utgivare har en riktig utbildning inom ämnet, räknar ej endast journalistutbildning som detta. Jag vet att funcke är journalist MEN han har satt sig in i frågan och anses som en auktoritet inom ämnet så det är ingen idé att försöka använda detta som argument. Senast jag tittade så läser man inget skrivet av dig när man utbildar sig inom statsrätt, troligtvis för att du inte skrivit något. Och även om du hade gjort det så hade troligtvis ingen brytt sig, din åsikt i frågan är helt enkelt för skev. Däremot anses Funcke vara något att läsa.

  Att vlt sedan friats av PON är ett skämt. Fråga jurister vad de tycker om PON. En nämnd skapad av tidningsbranschen, för att döma tidningsbranschen, med regler skapade av tidningsbranschen. Jag försökte hitta något att dra en parallell till men det finns inte, upplägget är helt enkelt unikt. Tips, fråga inte er inhousejurist, risk för ett subjektivt svar.

  Kan du berätta för allmänheten vad som gäller då en tidning publicerat något som inte stämmer, eller förtalar någon. Om den ursprungliga felaktiga artikeln får en första sida, måste ni då lägga en förstasida som ursäkt? Eller räcker en notis på s. 24., vad gäller.

  Kort sagt. Du är ute och cyklar,nösta gång bör du använda Google, ordbok eller vafan som helst och titta vad ord betyder, vad insatta skrivit osv. Din personliga åsikt är egentligen värd nada men i denna skeva värld där du har en otrolig makt som publicist behöver du väl inte bry dig. Om någon klagar stänger du ner antagligen möjligheten att framföra detta i bloggen, som du gjorde med kommentstorsfältet på hemsidan.

  1. @Mattias: Ja. Om jag inte tyckte att det uppenbara allmänintresse som finns i detta fall står över det faktum att den misstänkta har barn hade jag förstås inte valt att publicera.
   Jag noterar att du och många andra som kommenterar här tycker att beslutet är fel, men det förändrar inte vad jag tycker om det. Jag insåg givetvis när beslutet fattades att alla inte skulle hålla med, men beslut som en utgivare fattar kan inte påverkas av vad andra tycker, eller av vilka beslut andra utgivare fattar.
   Av vissa kommentarer att döma skulle man kunna tro att detta är ett helt unikt beslut som spränger alla möjliga gränser.
   Så är det förstås inte. Vid ett flertal tillfällen har liknande beslut fattats av mig och andra utgivare, det vill säga att namn har publicerats innan dom – även när det handlar om personer som har barn.
   Varje enskilt fall måste beslutas och bedömas unikt.
   Här handlar det om ett unikt och mycket ovanligt mordfall, som har och fortsatt kommer att ha stort intresse. Jag känner mig mycket trygg i det beslut jag har fattat i detta fall.

 36. Vi har ett unikt gängkrig i Malmö, Är det enligt din åsikt allmänintresse att hänga ut misstänkta. I de fallet kan faktiskt allmänheten hamna i skottlinjen och det bör vara större anledning. Det är otryggt i bäckby centrum, qllmänheten kan skadas, hänger du ut då. För Västerås var det ganska unikt när en person sköts på gideonsberg. Mer allmänintresse för västeråsare. Vem avgör allmänintresse, inte du iaf eller jo, i din tidningsvärld är det precis så det är och det är sjukt.
  Du skulle troligtvis inte se allmänintresset i att hänga ut en misstänkt yngling med invandrarbakgrund för att värna allmänheten. Då skulle du gömma dig och hänvisa till att det kan piska upp en stämning.

  Jag hoppas att någon förklarar för barnen att det finns en girig man på tidningen, det är han som försöker få er att må lite sämre än ni redan gör.

  Jag syfte på funcke som expertis i denna typ av frågor, inte i egenskap av publicist.

  Du såg inre delen där jag tycker att det blir krävas med kunskap jos dig. Du anser säkert din kunskap vara i paritet med någon som faktiskt är utbildad

  1. @Mattias: Som du förhoppningsvis noterat har vi i denna publicering publicerat namnet på två misstänkta. En med svensk bakgrund, en med invandrarbakgrund.
   Alla får bedöma vad som är att betrakta som allmänintresse eller inte, men allmänheten kan aldrig avgöra vad som ska publiceras eller inte. Det kan och ska endast varje utgivare, som tar ansvar för publiceringarna, göra.

 37. ”Väl genomtänkt” är INTE detsamma som ”bra tänkt” hur många gånger du än uppreparar floskeln.

 38. @Mahmoud Azari: Det har du naturligtvis helt rätt i. Det är två helt olika saker.
  Mitt beslut är väl genomtänkt.
  Om det är ett bra beslut eller inte är upp till var och en att bedöma.

 39. En del kommentarer handlar om klick och besök på sajten. KIA-index (http://www.kiaindex.se) är intressant för att analysera trafiken på webbplatser. Vlt.se är en relativt liten sajt och ligger på plats 91 i listan för vecka 15 med 66 303 unika besökare och 524 427 sidvisningar.

  I en kommentar 2016-10-14 visade jag hur sidvisningarna på vlt.se då minskat med cirka 30 procent sedan artikelkommentarerna stängdes i mitten av april 2016. Då (vecka 39) var det 558 353 sidvisningar, alltså cirka 6,5 procent fler än vecka 15 2017.
  http://blogg.mittmedia.se/nordstrom/2016/10/11/vi-kommer-att-borja-ta-betalt-aven-digitalt/#comment-3666

  Statistiken för sidvisningar från vecka 1 2016 till vecka 15 2017 visar att trenden är tydligt minskande:
  http://www.kiaindex.se/?site_name=L%C3%A4gg+till+webbplatser+%28svt.se%2C+sr.se%29&sites_compare=vlt.se&comp_from_year=2016&comp_from_week=1&comp_to_year=2017&comp_to_week=15&compare_col=pageviews

  Det finns en del som dragit upp antalet besök och sidvisningar. Sommarstugemordet har säkert påverkat. Reportagen om bilbränder i oktober 2016 är en annan sak.

  KIA-index uppdateras på onsdagar kl. 15:00. På onsdag går det alltså att se om antalet besökare och sidvisningar har ökat förra veckan.

 40. Hej Daniel
  Komentar till ditt svar
  Frågan kvarstår varför kritiserar ni andra medier som publicerar bild och namn på dömda personer när ni publicerar namn och bild på personer
  som nekar till brott och är inte dömda för nått brått om det nu visar sig att kvinnan är helt oskyldig,eller sitter du på nåt facit när det gäller hur domstolar dömer? VLT har vid flera tillfällen kritiserat domar i olika tingsrätter senast när det gäller hot på andra språk än Svenska vilket är helt berättigad men visar på svårigheten att bedöma hur domstolarna tolkar olika bevis.Om nu tingsrätten finner att kvinnan är oskyldig hur ställer då VLT allt tillrätta eller blir det som vanligt ni går vidare kvinnans barn och övriga anhörig står där utpekade.

  Erkänn det är bara pengarna som styr dig, du saknar helt empati för andra människor.

  Ove

 41. Namnen har funnits på till exempel Flashback i flera månader. Med tanke på att de flesta har tillgång till Internet känns det lite som hyckleri att hoppa på en chefredaktör som fattar beslutet att publicera uppgifter som redan finns fritt tillgängliga.
  Personligen är jag mer tilltalad av de pressetiska regler som gällde förr, men inser att Internet förändrat verkligheten.
  Värre än VLT är Expressen som publicerat mannens namn och bild men inte kvinnans. Det luktar av något annat, betydligt otäckare.

  1. Hej Marie
   Det kanske är så enkelt att mannen erkänt mord medans kvinnan nekat till allt
   men VLT har ett facit hur domstolar dömer så dom publicerar namn på personer som inte varken erkänt brått eller är dömda för det.VLT barnens värsta fiende.

   Ove

 42. Ja, det är väl ganska tydligt av ovanstående kommentarer: de allra flesta reagerar med att vilja skydda barnen till kvinnan och tycker det är viktigare än att få sin dreglande sensationslystnas stillad. Heder åt folkvettet!

 43. Intressant kommentarstråd. Jag är bara en medborgare och vanlig människa och begriper inget av allmänintresse och etiska regler som styr media. Men jag kan beskriva exakt vad jag upplever när jag letat mig fram till namnet på i detta fall kvinnan, 42-åringen:
  Jag läser i olika media om detta häpnadsväckande kriminalfall. Ja det är ett unikt kriminalfall i mitt medvetande. Så här upplever jag:
  ”Jag läser om mordhistorierna i Arboga. Där har jag varit. Jag har bekanta där. Jag bodde där i en sommarstuga på 80-talet. Vem kan denna 42-åring vara? Jag drivs av lätt kanske lite disträ nyfikenhet och hittar ganska lätt namnet och bilden på denna 42-åring i internets sumpträsk. Snabbt ser jag även denna tidnings artikel på nätet. Bra skrivet. Intressant med spindelnätsbilden. Jag får snabbt en känsla av Criminal Minds, en TV-serie om kriminaltekniker. Jaha så såg hon ut. Jaha så såg hennes kumpan ut. Stackars jävel. Jaha så heter hon. Ingen jag vet vem det är. Hmm hon ser ju galen ut…eller…nä det gör hon ju inte. Hon ser ju ut som vem som helst. Jaja, så kan det gå. Undrar hur en människa kan bli sån? Hennes stackars exmake. Jag får ett sting vemod. En sekund sorg i hjärtat. Han ser så glad ut. Lycklig. Varför fick inte han leva? Stackars barn. Hur kan man göra detta för pengar? Hon är nog galen ändå. Undrar hur hon växte upp? Hade föräldrarna något med saken att göra?”

  Nu när jag vet hur 42-åringen ser ut och vet vad hon heter har jag lagt det på hyllan. Jag tittade på bilden och namnet i ungefär några sekunder och tänkte ovanstående tankar under den tiden.
  Däremot är jag fortfarande extremt intresserad av hur fallet fortskrider och hur polisen överhuvudtaget ska nysta ut detta. Vilket straff får hon? Är hon psykiskt sjuk? Hur länge får hon sitta i fängelse. Borde bli livstid om hon kan dömas med rejäl bevisning men det är ju bara min moraliska bedömning. Juridiskt är det en helt annan sak. Hjälp mig att förstå istället. Jag har förstått namnet men hjälp mig att förstå varför hon gjorde det. DET är utmaningen. Alla undrar vi VARFÖR när vi ställs inför detta.
  Om jag nu kan kallas för målgruppen, Allmänheten, så har jag ett intresse av vad som händer i samhället. Jag hoppas jag kunnat framföra vad mitt intresse är?
  Med full respekt
  Tomas Holmsten

 44. Jag följer Arboga-fallet av flera skäl. Det är ett fall som är så komplicerat och svårbegripligt att det är svårt att hitta ord. Det är utfört i min hemtrakt vilket så klar gör att det känns närmare.
  Jag har kunnat prata med vänner som träffat henne, för att försöka förstå hur en sån här människa fungerar. Det är intressant.
  Men inte en enda gång har det varit intressant att veta VEM hon är.
  Även om jag självklart hade kunnat söka upp hennes namn på Flashback och liknande, har jag valt att inte göra det. Det hade inte tillför något alls. För dom som vill, så vet man var informationen finns att tillgå.
  För mig kvarstår önskan att inte publicera namn och bild i etablerade medier förrän dom fallit. I det här fallet tror jag, som de flesta andra, att en sån kommer. Varför hänga ut innan det är klart? Jag tycker att vi flyttar våra gränser successivt i fel riktning med namn och bildpubliceringen med de motiv som getts.

 45. Den massiva kritiken här har sin start i en ”sverigeälskande” facebook grupp där en av administratören uppmanade medlemmar att protestera mot publiceringen av ”den svenska” kvinnan. Däremot ansågs det rätt att publicera namn & bild på den ”ickesvenske”.
  Därav den massiva kritiken här.
  Facebookgruppen är sluten och innehåller en mängd osmakligheter.

  1. Mats Carlsson, om du läser kommentarerna så ser du att merparten anser att det är en oetisk publicering och att namn och bild saknar allmänintresse. Jag kan förstås bara tala för mig själv men jag använder inte ens Facebook. Jag finner inget som helst fog för ditt påstående som jag istället finner stötande och tramsigt.

 46. Mycket bra läsning och mycket bra att både namn och bild visas på förövaren . Att sticka skallen i sanden och låsas att det onda inte finns är så svenskt ! låt det sagda vara sagt, ordet skrivet och ondskan som finns mitt i bland oss ska visas ,endast då får man oxå slut på dubier och skvaller !
  Bra jobb Daniel ,fortsätt så

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *