Konkurrensen är långt från Västerås

Torsdag 10 augusti klockan 16.25
ETC har etablerat sig i Västerås och vill utmana VLT.
Västerås Tidning gör en digital satsning.
I Västerås finns också TV021.
Jag välkomnar konkurrensen.
Våra verkliga konkurrenter sitter emellertid väldigt långt från Västerås.
Det är länge sedan tidningsföretag hade monopol på marknaden.
Även om det på många sätt var mindre ekonomiskt stressande att vara tidningschef förr är det mycket bra att det monopolet inte längre finns kvar.
När jag började i tidningsbranschen en gång i tiden hade vi i princip ingen konkurrens alls när det gällde annonsmarknaden. Den journalistiska konkurrensen hade vi enbart hos Sveriges Radio, Sveriges Television och i viss mån rikstidningarna.

I dag ser marknaden helt annorlunda ut.
Annonsmarknaden har förändrats radikalt och nyheter finns tillgängliga på ett helt annat sätt än tidigare efter den mobila revolutionen.
VLT, som har överlägset störst redaktionella resurser på den lokala marknaden i Västerås, slåss till exempel dagligen om nyheter och annonspengar med främst Expressen och Aftonbladet.
P4 Västmanland och SVT Västmanland har betydligt lägre digitala trafiksiffror och är inte lika stora konkurrenter journalistiskt. Public Service-bolagen har, som bekant, inga annonspengar utan finansieras genom licenspengar.

Dessutom har alla helt andra möjlighet att uttrycka sig och publicera sig numera. Det är i grunden oerhört positivt för det demokratiska samhället, även om jag önskar att debattonen hade varit mer sansad på nätet.
Det finns dessutom allt för många oansvariga utgivare på nätet, de som inte tar ansvar för publiceringarna, de som inte fakta- och källgranskar, de som sprider myter och falsarier och de som inte följer de pressetiska riktlinjer som alla seriösa medier förhåller sig till.

Enbart i Västerås finns en tuff kamp om annonspengarna.
Gratistidningen Västerås Tidning har under de senaste åren onekligen varit en konkurrent på den lokala annonsmarknaden, men har uppenbart problem nu.
Västerås Tidning gör för andra året i rad förlust i sitt rörelseresultat. 2015 visade rörelseresultatet ett minus på 264 778 kronor. Resultatet efter finansiella poster visade ett minus på 545 554 kronor.
Under 2016 var förlusten större. Rörelseresultatet visade minus 810 981 kronor. Resultatet efter finansiella poster var minus 924 945 kronor.

Västerås Tidning gör nu en förändring, förmodligen på grund av de vikande intäktssiffrorna.
Redan nu har tidningen gått ner i frekvens från två dagar till en. Onsdagsutgåvan är indragen. Den kommer framöver endast att komma ut vid storhelger och löneveckor. Endast helgtidningen blir kvar.
Istället ska Västerås Tidning göra en digital satsning.
Det är klokt att Västerås Tidning agerar när marknaden sviktar, men jag är övertygad om att tidningen kommer att få det väldigt tufft digitalt.
Det är svårt för Västerås Tidning att konkurrera digitalt enbart med VLT – och det finns dessutom så många ännu större hot utanför Västerås.

Tidningen ETC har också etablerat sig i Västerås. ETC grundades av Johan Ehrenberg, som jag har skrivit om tidigare. Tidningen ETC bygger sin strategi på bidrag och lyckas på så sätt finansiera verksamheten.
ETC:s redaktör i Västerås, Joni Nykönen, säger nu att ETC ska utmana VLT.
Jag gillar inställningen, men ETC är ingen konkurrent.
Varken journalistiskt eller kommersiellt.
ETC har inte heller på allvar kunnat hota etablerade aktörer när de etablerat sig på andra orter, som till exempel Sundsvall.
Inte heller aktören TV 021, som främst lägger fokus på video, är en allvarlig konkurrent.

Jag gillar emellertid uppstickare som såväl ETC som TV 021.
Konkurrens är alltid lika bra och inspirerande, även om vi i ärlighetens namn inte slåss speciellt mycket mot varandra om annonspengarna.
Den kampen är inte lokal utan global.
De stora pengarna försvinner nämligen långt bort från Västerås.
Så ser medieverkligheten ut år 2017.

Siffror från IRM visar att var tredje annonskrona har försvunnit från den svenska journalistiken sedan 2008.
Nästan en miljard har försvunnit på bara två år.
Pengarna försvinner till globala aktörer Google och Facebook..
Numera är Googles annonsintäkter 4,5 miljarder kronor, vilket motsvarar annonsintäkterna för alla papperstidningar i Sverige.
Faktum är att Facebook och Google dominerar annonsmarknaden totalt.
Så mycket som 72 procent av alla annonsintäkter går genom bolagen.
Det är endast i Kina som de båda globala aktörerna ännu inte lyckats få lika stort genomslag.

Det är den verkligheten de svenska medierna lever i.
Det är i den verkligheten vi ständigt arbetar för att finansiera framtidens journalistik.
Det är en tuff uppgift, men den är också enormt stimulerande.
Det finns också glädjeämnen.
Jag oerhört glad över att Mittmedias plusaffär går så mycket bättre än kalkylerat.
Jag är stolt över att tittarsiffrorna på vår live-tv ständigt ökar och att vi till och med nyligen sände internationell fotboll, något som blev en succé.
Även om annonsmarknaden är tuff och även om intäkterna går ner för hela tidningsbranschen finns det därför många anledningar att vara hoppfull.

När omvärlden förändras måste vi också förändras.
De tidningsföretag som inte förändras kommer inte att överleva på sikt.
För övrigt har det aldrig tidigare varit så roligt, så utmanande och så stimulerande att vara tidningschef.

Publicerat av

Daniel Nordström

12 reaktioner på ”Konkurrensen är långt från Västerås”

 1. Daniel Nordström, din entusiasm är uppiggande. Men sedan artikelkommentarerna togs bort i april 2016 har sidvisningarna på vlt.se visat en minskande trend, vilket är tråkigt. Nyligen har DN återinfört kommentarsfunktionen. Tänker VLT återinföra kommentarer? Kommentarer åtminstone på debattsidan vore ett välkommet tillskott för många läsare tror jag.

  1. P-O, vet du att antalet sidvisningar har minskat eller gissar du? Även om det är så att antalet sidvisningar har minskat så kan det vara så att VLTs intäkter totalt har ökat pga att fler betalar för deras tjänster. Att öka antalet sidvisningar är inget egenändamål utan en del i en komplicerad mix av variabler som måste vägas samman.

   Sen om kommentarsfältet så hindrar ju frånvaron av kommentarsfältet inte någon från att yttra si. Egna bloggar och sociala medier är två exempel på där man kan tycka till. Att man inte får tycka på samma webbsida som det man tycker om finns det väldigt liten anledning att klaga om.

   1. @Magnus: P-O har rätt i att sidvisningarna har gått ner för vlt.se.
    Det är också exakt som du så riktigt påpekar.
    Vi har numera inte samma fokus på antal sidvisningar, utan riktar vårt fokus på andra parametrar. Det viktiga är inte sidvisningarna, det viktiga är antalet nya pluskunder och antalet inloggade prenumeranter. Det är så mycket viktigare än sidvisningar.
    Du har också helt rätt när det gäller kommentarsfältet, tycker jag.
    Tack för din kloka kommentar.

   2. Magnus, KIA-index (http://www.kiaindex.se) är intressant för att analysera trafiken på webbplatser.

    I en kommentar 2016-10-14 visade jag hur antalet besökare och sidvisningarna på vlt.se då minskat med cirka 30 procent sedan artikelkommentarerna stängdes i mitten av april 2016 (vecka 15).
    http://blogg.mittmedia.se/nordstrom/2016/10/11/vi-kommer-att-borja-ta-betalt-aven-digitalt/#comment-3666

    Sedan oktober 2016 har unika webbläsare legat hyfsat stabilt men sidvisningarna har fortsatt att minska. Statistiken för sidvisningar från vecka 1 2016 till vecka 30 2017 visar att trenden är tydligt minskande:
    http://www.kiaindex.se/?site_name=L%C3%A4gg+till+webbplatser+%28svt.se%2C+sr.se%29&sites_compare=vlt.se&comp_from_year=2016&comp_from_week=1&comp_to_year=2017&comp_to_week=30&compare_col=pageviews

    Även om siffrorna går lite upp och ner vecka för vecka så är minskningen mycket tydlig. Det är en tydlig signal att läsarnas intresse för vlt.se har minskat efter att kommentarerna togs bort.

    Vecka 14 2016 var det 790 342 sidvisningar, vecka 30 i år var det bara 418 732. Det är ett tapp på 47 procent. Det finns en del som dragit upp antalet besök och sidvisningar. Sommarstugemordet har säkert påverkat. Reportagen om bilbränder i oktober 2016 är en annan sak.

    Ett enkelt sätt att få tillbaka viss dialog med läsarna och skapa en levande debatt vore att öppna ledare, debattartiklar och insändare för kommentarer. Det tror jag skulle ge en ökning av trafiken på vlt.se.

    Kommentarer på åsiktssidorna skulle också snabbt visa vilka frågor som engagerar läsarna mest för stunden. Det kan i sin tur leda till fördjupande artiklar på nyhetsplats som lockar fler läsare. Det kan bli en positiv spiral i samverkan med läsarna. Så kan man få en levande lokal tidning på webben.

    1. P-O, jag tror att det är mycket svårt att visa korrelation mellan att möjligheten att kommentarer försvann och det sidvisningstapp du nämner.

     Dels har vlt.se under tidsperioden du refererar till genomfört stora tekniska förändringar som påverkar mätningarna av de datapunkter som KIA-index redovisar, och dels (och primärt) är det precis som Daniel är inne på inte längre särskilt relevant med mätningen av antalet sidvisningar för att avgöra hur sajten/mobilappen presterar.

     Vare sig antalet unika webbläsare (som inte säger mycket om antalet besökare) eller antalet sidvisningar (i KIA-fallet likställt med antalet annonsbärande sidvisningar, vilket i sig är missvisande i och med att Mittmedia laddar annonser oberoende av om det sker en ny sidvisning eller inte) kan enkelt översättas till förändringar i användarnas engagemang.

     Med det sagt har vi ett arbete framför oss i Mittmedia gällande att erbjuda interaktionsmöjligheter som engagerar användaren och stimulerar affärsmodellen.

     1. Hur man än vrider och vänder på det så har sidvisningarna minskat kraftigt. En tidning producerar artiklar och de lästa artiklarna (sidvisningarna) har minskat stadigt sedan början av 2016. Detta kan man välja att tolka på olika sätt.

      Själv håller jag med om det som Alexander Bard uttryckte i Resumés helgintervju den 25 februari i år, se vidare min kommentar här:
      http://blogg.mittmedia.se/nordstrom/2017/03/15/vlt-ar-forst-ut-nytt-intressant-test/#comment-4081

      De traditionella medierna har två huvudsakliga problem som behöver åtgärdas för att de ska kunna överleva såvitt jag kan bedöma. Dels har man tappat trovärdighet genom att i många år missköta sin uppgift som tredje statsmakten. Dels har man inte det djup och den interaktivitet som behövs för att locka besökare på webben.

     2. P-O, återigen, att titta på ett volymmått för sidvisningar säger inget om nyhetstjänstens relevans för användaren.

      Det har som jag nämner ovan skett mycket utveckling under de senaste åren som påverkat sidvisningsmåttet negativt, men det innebär inte att produkten presterar dåligt. Det är snarare tvärtom, den senaste negativa förändringen gällande sidvisningar började i och med att större fokus lades på betalinnehåll. Sett till tillströmningen av betalande användare finns det inget alarmerande med den utvecklingen.

      Dessförinnan påverkades sidvisningsmåttet bland annat av att den nya plattformen vlt.se bytte till under förra året registrerar sidvisningar mer restriktivt. Till exempel mäts inte visningar av underavdelningar på samma sätt som tidigare.

      Utöver det sker betydligt mer av trafiken till artiklar idag genom rekommendationer inifrån andra artiklar, vilket också är något vi eftersträvar. Jag är fel person att ge mig in i en diskussion om nyhetsbolagens roll som en trejde statsmakt, men slagfältet om att behålla relevansen hos användaren ligger i den upplevelse vi kan erbjuda. Det är ohållbart att försöka maximera antalet sidvisningar per besökare när upplevelsen värdesätts i hur lättillgänglig och snabb den är.

 2. Här nämner du SVT, en ”konkurrent” inom mediarapportering i Sverige och där vill jag framhålla att min svenske halvbror Hans, alltid fått bra respons från SVT.
  Hans är djupt engagerad i de dementas situation, bland annat gode-manna-spökerierna / stölderna från de sjuka.
  Han blev uppringd och intervjuvad i P4 Gävleborg i frågan i början av året. Han har skrivit 600 sidor e-bok på området och måste ses spm specialist efter alla år.
  Ni däremot har ignorerat tipsen från Hans i dessa ärenden likaväl som andra. Inte ens besvarat dem.
  Ni får inga fler tips från oss i vår släkt och det gäller såvitt jag vet hela Mittmedia.

 3. Tillägg, SVT Tvärsnytt har också tagit upp de problem som Hans Izraelson har tipsat, de sände flera inslag -2013/14 och gällde Rex kommunala hemvård, västra stadsdelarna som fått kritik från IVO efter Hans utredning och anmälan.
  Nerikes Allehanda (Mittmedia) lyssnade inte på tipsen.
  Hans var också en av anhöriga som fick bort Attendo som vårdgivare för dementa i Örebro (särskilda boenden) efter grava missförhållanden.
  Detta är en privat aktör och DET intresserade Nant som ringde upp Hans. Han vägrade då hjälpa till pga tidigare ignorans. En mycket principfast man mao vilket ibland kan diskuteras.
  Det fanns i vart fall ett starkt intresse från Mittmedia runt den privata sfären och problem där.
  Men inget intresse för problem med kommunal verksamhet.
  Inte ens ett svar på tipsen.
  Det är så oerhört lågt detta och vi har gett upp svenska media utom just SVT. De internetbaserade intresserar oss inte än så länge.
  Här i Belgien existerar mig veterligen inte problemet alls.

  1. Max Kaplan, för en utomstående går det inte att bedöma det du tar upp utan länkar och mer information. Men jag har noterat att VLT under flera år har visat ett ointresse av att granska vård och omsorg i Västerås. Som anhörig har jag på nära håll upplevt hur både kommunen och regionen regelmässigt åsidosätter lagar och bestämmelser. Det borde vara något som lokalmedia löpande granskar. Men VLT gör inte det. Vad det beror på vet jag inte. Kanske tar det för mycket tid. Kanske finns det något politiskt motiv. Det är bara VLT som kan svara på VARFÖR de inte bedriver en kritiskt granskande journalistik. Hittills har svaren uteblivit.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *