När problem blir möjligheter

Tisdag 14 november klockan 07.30
Dagens näringslivsbilaga i VLT handlar om entreprenörer.
Jag har skrivit ingångskrönikan.
Den handlar om förmågan att se den lilla skillnaden mellan problem och möjligheter.

Det här är krönikan i dagens tidning:
Italienaren Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469-1527) brukar kallas fadern till modern statsvetenskap. Han var diplomat, politiker, historiker, filosof och författare under renässansperioden,
Han var också en dåtida citatmaskin.
När det gäller entreprenörskap har jag läst att han sammanfattade allt så här:
”Entreprenörer är de som har förstått att det är liten skillnad mellan problem och möjligheter och har förmågan att vända båda till sin fördel.”
Det är så utmärkt sammanfattat.
För exakt så enkelt är det – och exakt så svårt kan det vara.

Dagens näringslivsbilaga handlar om entreprenörer och entreprenörskap. Den handlar om de människor vars driv också driver på hela samhällsutvecklingen. Du får läsa reportage om framgångsrika entreprenörer, du får veta mer om varför entreprenörer är så viktiga och du får också möta framtidens entreprenörer. Det är ett viktigt ämne och spännande läsning.

Framgångsrika entreprenörer har exakt de egenskaper som sammanfattas i citatet här ovan. Problem stöter vi alla på, både i det personliga livet och i yrkeslivet. Tyvärr fastnar många människor där. Problemen växer och blir större och till slut kretsar allt kring problemen. De äter upp en, psykiskt eller ekonomiskt och i många fall både och. Risken är stor att drömmar slås i kras, att goda ambitioner dör eller aldrig får chans att blomstra, att den relation som en gång var så fin leder till bitterhet eller att det företag som en gång hade alla förutsättningar går i konkurs.

Det är just i sådana situationer en person som är entreprenör har förmågan att kunna se de möjligheter som alltid också finnas. Alla kriser ger, trots allt, i någon mening nya erfarenheter – och också nya vägar. De finns där, bara vi orkar och har förmågan att se dem.

Ta digitaliseringen som exempel. Den innebär att många branscher som tidigare blomstrat plötsligt får problem. Tidningsbranschen är bara en av dessa branscher. För ett antal år sedan var tidningsupplagorna höga och annonspengarna rullade in. Sedan kom den digitala revolutionen och framför allt den mobila revolutionen. Människor började konsumera nyheter på ett nytt sätt. När det gäller annonsintäkterna fick tidningsbranschen plötsligt konkurrens av globala aktörer som Facebook och Google. Den traditionella affären, som enbart byggde på tidningsutgivning började krackelera – men det öppnas också helt nya möjligheter.

Liknande scenarier ser många andra branscher, inte minst butiker som helt plötsligt har fått en ny konkurrens av e-handeln, en konkurrens som kommer att fortsätta att öka.
Detta kan man se och hantera på olika sätt.
Först måste man konstatera att det är ett problem för affären. Om man stannar där och inte agerar har man inte en chans att överleva på lång sikt.
Om man ser problemet som en utmaning är man på god väg.
Om man dessutom ser de nya möjligheter som öppnas och har förmågan att finna vägar nya affärsmöjligheter som bär har man lyckats.
Då är man också i mina ögon en sann entreprenör.
”Det är liten skillnad mellan problem och möjligheter.”

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *