Vi måste alla börja med oss själva

Tisdag 21 november klockan 22.15
Alla berättelser om övergrepp och sexuella trakasserier.
De är vidriga att höra, men det är så viktigt att vi orkar lyssnar.
Nu skriver 4 084 journalister ett upprop om sexism på redaktionerna i landet.
I det vidriga måste inte minst vi män nyttja den starka kraften och rannsaka oss – och vi måste alla börja med oss själva.
Uppropet #metoo, som jag tidigare skrivit om, är en unik rörelse. En rörelse som ger ett omfattande problem viktiga röster.
Det har fortsatt med att kvinnor inom många branscher har fortsatt att berätta om sin situation. Vi har sett bland andra #närmusikentystnar, #tystnadtagning och #tystdansa.
Nu har 4 080 kvinnliga journalister skrivit under uppropet #deadline, med journalisterna och systrarna Emma och Johanna Lindqvist som initiativtagare.
”Vi tänker inte vara tysta längre. Nu lägger vi skulden där den hör hemma. När vi nu äntligen talat med varandra har vi insett att de övergrepp som vi normaliserat faktiskt är både orimliga och oacceptabla. Att det inte är oss det är fel på. Det är ni som förminskat och trakasserat oss, alla ni som ursäktat dem och låtit oss bära skammen för vår utsatthet. Det är ni som gör fel, inte vi”, skriver journalisterna i uppropet.
Ett antal av journalisterna delar också med sig av sina personliga vittnesmål.

Fagersta-Postens Jessica Andersson har också skrivit en krönika.
”Tack vare #metoo är ventilen mer öppen än den någonsin varit. Kvinnor vet med allt större tydlighet att de inte behöver acceptera att trakasseras sexuellt och nedvärderas. Arbetsgivarna måste visa att de backar drabbade kvinnor – inte förövare. Alla, oavsett kön, måste få möjlighet att verka på samma villkor, både inne på redaktionerna och ute på fältet”, skriver Jessica Andersson.

Jag och journalisten Susanna Ahnlund intervjuas också i en artikel kring #deadline.
Jag får bland annat frågan vad jag och Mittmedia gör för att bryta strukturerna.
Mitt svar:
”Det är viktigt att börja med sig själv som chef, men framför allt som människa. Och vi får aldrig tro att just vår redaktion är befriad från det, det finns överallt. Vi lyfter också saken i ledningsgruppen. Men det allra viktigaste är ändå att utgå från sig själv, vara en bra förebild. Det skapar en bra struktur.”

Vi som är män och inte minst vi män som är ledare – oavsett bransch – måste alla rannsaka oss själva. Jag har i vissa fall hört en del chefer konstatera att de förhållanden som #metoo blottat är hemska och måste brytas, samtidigt som de konstaterar att den här typen av problem inte finns på deras arbetsplatser.
Att tro att problemen inte finns är det största misstag man kan göra.
Sexuella trakasserier och maktstrukturer finns tyvärr över allt i vårt samhälle.
Det är dags att sätta stopp för det nu.
Det är helt enkelt deadline.
Alla vi som vill att det ska bli skillnad på riktigt måste börja med oss själva och ständigt tänka över hur vi är och hur vi agerar mot våra medmänniskor.

Vi måste också skapa ett arbetsklimat där alla vågar lyfta den här formen av problem. Den chef som förminskar en person som vittnar om sexuella trakasserier är inte lämplig som chef.
Det är inte en chef som avgör vad som är sexuella trakasserier.
Det kan enbart den som är utsatt avgöra.

Publicerat av

5 reaktioner till “Vi måste alla börja med oss själva”

 1. Jag tycker att det är hög tid att lyfta blicken och granska de mekanismer som egentligen orsakar problemen. Jag är övertygad om att det i slutändan handlar om egoism, maktfullkomlighet och brist på respekt för andra människor och samhällets normer. Sexuella övergrepp är bara en typ av maktmissbruk bland många andra.

  Det är maktmissbruk som legitimeras av en feg tystnadskultur. En brist på civilkurage som genomsyrar samhället, inte minst medier, politik och offentliga verksamheter.

  Jag är övertygad om att maktmissbruk och tystnadskultur är orsaken till den tilltagande dysfunktionalitet som vi ser i samhället.

  Medierna har en mycket viktig, och synnerligen eftersatt, uppgift i att granska och avslöja de dysfunktionella maktstrukturer som finns i vårt samhälle.

 2. Nordström, det måste svida djupt att det nu kommer fram vilken vidrig människosyn som genomsyrar redaktionerna. Ni som alltid framhållit er som ett föredöme av kloka, humanistiska och anständiga personer ! Det blir så här när ni istället för att granska Makten, där ni själva ingår, lägger enorm energi på att granska Folket och trycka ner fullt legitima åsikter. Er trovärdighet var redan låg och ifrågasatt bland de som kan tänka själva, nu är den låg också bland era egna. Hur kan det komma sig att utbildade journalister inte ens ser det som händer på deras egen arbetsplats ? För hade du gjort det så hade du agerat eller hur.

 3. Nu borde det framstå klart och tydligt även för SD och M att den här typen av beteende och brottslighet inte har ett dugg att göra med etnicitet!

  1. Michael Gerdarv, det här är något helt annat än den brottslighet som enligt Brottsförebyggande rådets undersökningar (BRÅ 1996:2 och 2005:17) är sociokulturellt (etniskt) betingad.

   Det som framkommer i kölvattnet efter #metoo-kampanjen är en skrämmande dysfunktionalitet som tycks genomsyra samhället, precis som det har funnits skäl att misstänka under en längre tid. Det är en normlöshet och tystnadskultur som är skrämmande och kan vara förödande för verksamheterna.

   Det som framkommer nu i verksamhet efter verksamhet vittnar om en feghet och konflikträdsla som gör att man hellre tittar bort än tar itu med problemen. I grunden handlar det här om maktmissbruk där människor skräms till tystnad.

   Normlöshet och tystnadskultur kan yttra sig på olika sätt och sexuella övergrepp är bara en typ av maktmissbruk. Nyligen rapporterades till exempel att ambulanspersonal i Västmanland vittnar om rädsla att anmäla brister:
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6800526

   Citat: ”Anställda inom ambulansvården och på larmcentralen vågar inte anmäla fel och brister, ens om de är allvarliga. Det säger flera i personalen som P4 Västmanland har pratat med.”

   För att kunna lösa problemen med övergrepp som nu framkommer på arbetsplatser måste de maktstrukturer som möjliggör dysfunktionaliteten angripas tror jag. Det är inte en fråga om politik eller kvinnligt eller manligt. Det är en fråga om normer och mänskligt beteende. En fråga om respekt för andra människor och de normer som får vårt samhälle att fungera. Inom vissa verksamheter finns det uppenbarligen väldigt mycket att göra när det gäller dessa frågor.

 4. Igår, den 30/11, gick 10 400 läkare ut i upprop mot övergrepp och trakasserier – det största hittills:
  http://www.vlt.se/inrikes/10-400-lakare-i-upprop-mot-overgrepp-och-trakasserier-det-storsta-hittills

  Läkaryrket bygger på respekt för andra människor. Det framkommer att Läkarförbundets etiska regler överträds på flera punkter.

  Det vore ju mer än lovligt naivt att tro att en sådan bristande moral inte återspeglas även i synen på patienter och närstående. Jag har som anhörig sett hälso- och sjukvården på nära håll sedan början av 2012. Och jag är bestört över den brist på respekt för människor och lagar och bestämmelser som chefer, läkare och politiker visar. Här finns en arrogans, hänsynslöshet och vårdslöshet som är nästintill obegriplig. Det är ofattbart att det kan råda en sådan anarki i en författningsreglerad verksamhet.

  Det finns en dysfunktionalitet som genomsyrar hela verksamheten. Att även sexuella övergrepp frodas i en sådan miljö är väl snarast vad man kan förvänta sig.

  Ann Heberlein på Ledarsidorna.se för ett intressant resonemang här i anslutning till #metoo:
  2017-11-26: ”Till ridderlighetens försvar”
  https://ledarsidorna.se/2017/11/till-ridderlighetens-forsvar/

  Citat: ”Den som äger dygden ridderlighet sätter andras behov före sina egna, värnar dem som är utsatta och svaga, offrar sig för dem han har ansvar för och uppträder höviskt i relation till kvinnor. En man som utövar ridderlighet tvingar sig aldrig på en kvinna, tar hand om sådant han har ansvar för och ingriper när andra män inte lyckas leva upp till ridderlighetens ideal.
  En man som uppträder ridderligt kommer aldrig någonsin att hängas ut som förövare på nätet.”

  Med mindre egoism och ökad respekt för andra människor och samhällets normer skulle läkarnas upprop inte behövas. Och hälso- och sjukvården skulle kunna fungera på avsett vis. Tror jag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *