Slagbrand frias för grovt förtal

Torsdag 7 december klockan 12.50
Affärsmannen Thony Norelli stämde VLT:s medarbetare Håkan Slagbrand för grovt förtal, detta för två mejl där Norelli ansåg sig oskyldigt utpekad som bedragare.
I dag kom tingsrättens dom.
Håkan Slagbrand frias.
Thony Norellis skadeståndsyrkande ogillas.
VLT har i ett flertal artiklar granskat Thony Norelli och hans omfattande affärsverksamhet. Även om Norelli tidigare fört fram kritik mot VLT:s artiklar var inte stämningsansökan riktad mot de artiklar Slagbrand skrivit.
Om saken hade rört artiklar som är publicerade i VLT är det jag, i egenskap av ansvarig utgivare, som hade stämts. Utgivaren är just ansvarig för allt publicerat innehåll, det ansvaret ligger inte på enskilda reportrar.
Detta fall rörde emellertid två mejl.

De två aktuella mejlen skickades i samband med att Slagbrand gjorde research under den pågående granskningen av Norelli och hans verksamheter.
Det ena mejlet skickades 12 juni 2016.
Det andra skickades två dagar senare, 14 juni 2016.
Det Norelli och hans juridiska ombud reagerade på var två formuleringar i de båda mejlen. I det ena mejlet skrev Slagbrand att Norelli ägnar sig åt bedrägerier, i det andra att det handlar om omfattande bedrägerier.
Av den anledningen gjorde Thony Norelli en stämningsansökan mot Håkan Slagbrand, detta för förtal. Norelli och hans juridiska ombud ansåg att brotten borde bedömas som grova, eftersom de anser att de var ägnade att medföra allvarlig skada.

Mejlen skickades endast till tre personer.
Tingsrätten konstaterar i sin dom att det inte krävs någon större spridning för att ett brott om förtal ska vara fullbordat. Så snart uppgiften kommit till åtminstone en tredje mans kännedom kan det handla om förtal. En annan sak är att omfattningen av spridningen kan få betydelse när det gäller brottets svårighetsgrad.

I tingsrätten medgav Håkan Slagbrand att han skickat de aktuella mejlen. Han förnekade däremot brott. Slagbrand menade att mejlen i objektiv mening inte är förtalsbrott och att han inte hade uppsåt att peka ut Thony Norelli som brottslig eller klandervärd. Han menade också att det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifterna och att han hade skälig grund för dessa. Slagbrand och hans advokat Per Svedlund förde också fram att mejlen skickats som ett led i hans journalistiska verksamhet och att Slagbrand i detta fall bör ses som anskaffare och därmed ha skydd av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I sin dom konstaterar också tingsrätten att det, med hänsyn till omständigheterna, var försvarligt av Håkan Slagbrand att lämna uppgifterna. Därför frikänns han i den dom som förkunnades i dag.
Thony Norellis skadeståndsyrkande på 10 000 kronor ogillas också. Två av ledamöterna i tingsrätten, rådmannen och en nämndeman var skiljaktiga. De ansåg att Slagbrand borde ha dömts för förtal och att anskaffarfrihet inte ska gälla vid liknande sätt för anskaffande av information.

Thony Norelli har för övrigt tidigare sagt att han efter att ha stämt Slagbrand ska gå vidare och stämma även mig som ansvarig utgivare för grovt förtal, detta för de publicerade artiklarna i VLT.
Det återstår att se om han gör det.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *