Valår – då säger vi nej till opinionsundersökningar

Tisdag 13 februari klockan 17.25
Vi är inne i ett valår.
Många medborgare ser garanterat fram emot att följa med i hur opinionen svänger under årets gång.
Men, det kommer du inte att få läsa om på nyhetsplats på de nyhetssajter jag är ansvarig utgivare för.
Vi säger nej till opinionsundersökningar.
Anledningen är att de helt enkelt inte går att lita på.
I ett val finns det många som vill krafter som försöker påverka opinionen på olika sätt, inte minst genom påverkanskampanjer och desinformation.
Det finns visserligen opinionsundersökningar som är att betrakta som mer seriösa än andra, det vill säga de som har ett bredare underlag än de som till exempel har självrekryterade paneler.
Men, faktum kvarstår.
Den nära historien har visat att opinionsundersökningar inte är fullt tillförlitliga.
Det räcker med att nämna Brexit och presidentvalet i USA för att slå fast det.

Vi tar ansvar för våra publiceringar.
Vi publicerar fakta, inte spekulationer. I många fall anser jag att opinionsundersökningar är att betrakta som just spekulationer.
Därför anser jag att det är viktigt att göra en markering för vlt.se, bblat.se, lt.se, norrteljetidning, se, salaallehanda.com, fagersta-posten.se och nynashamnsposten.se.

Rent konkret innebär beslutet detta för nyhetsredaktionerna:
* Vi gör inga opinionsundersökningar på egen hand eller i samarbete med andra aktörer.
* Vi återger inte opinionsundersökningar som andra gör.
* Vi publicerar inte rewrites från andra medier som redogör för opinionsundersökningar.

Det finns undantag – inte minst på ledarsidorna:
* Våra politiska redaktörer ledarsidor är fortsatta fria att referera till opinionsundersökningar, precis som tidigare. På ledarplats skulle det vara fel att införa utgivarmässiga begränsningar. Jag har stor respekt för ledarskribenternas självständighet och våra politiska redaktörer ska fatta självständiga beslut om ämnesval på respektive ledarsida.
* Om någon vi intervjuar i valrörelsen refererar till en opinionsundersökning citerar vi naturligtvis det personen säger.
* Om TT väljer att skriva om en opinionsundersökning på våra inrikessidor i tidningsutgåvorna publicerar vi detta på dessa sidor.

Hur just TT ställer sig till opinionsundersökningar vet jag för övrigt inte i nuläget.
Jag har ställt frågan till TT:s ledning, men ännu inte fått svar.

UPPDATERAT, onsdag 14 februari klockan 19.00
TT:s redaktionschef Daniel Kjellberg har kontaktat mig efter detta blogginlägg.
Han uppger detta, saxat ur TT:s opinionspolicy:
– TT klipper och refererar enbart opinionsmätningar som inte använder sig av självrekryterade svarande när det gäller nyhetstext.
– Vi kan också citera de poll of polls som görs av Sifo, Göteborgs universitet och Novus.
– Vår policy slår fast att vi alltid ska vara mycket försiktiga med nedbrytningar i undergrupper, som män, kvinnor, åldersgrupper eller geografiska områden.
– Varje gång vi klipper en publicerad opinionsmätning ska vi i faktaruta eller notis ange: felkällor, hur signifikant resultatet är, den exakta frågan samt mätperioden.
-Vi anger också den metod som används.
– I den löpande politiska bevakningen under valåret ska vi också regelbundet publicera guidande material av typen: så här tolkar du opinionsmätningar.
– Det kan också vara värt att notera att vi också tar fram en opinionswidget för nyhetssajter. Den är interaktiv och visar grafer över opinionens utveckling. Här har vi ett bredare urval, och låter läsare själva ta del av alla mätningar – de med självrekryterande paneler inkluderade – som publiceras i etablerade medier, förstås med tydliga hänvisningar till hur mätningarna gjorts.

Publicerat av

En kommentar till “Valår – då säger vi nej till opinionsundersökningar”

  1. Sedan detta ställningstagande mot opinionsundersökningar togs offentligt via publicering i VLT ,har det förekommit återkommande på insändarsidan . Har inte chefredaktör Nordström inte vetskap om detta?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *