Vi har ett problem, Morgan Johansson

Tisdag 13 februari klockan 16.20
Det börjar bli rätt många nu, de nedlagda förundersökningarna.
Det börjar också bli enormt tröttsamt och oerhört allvarligt.
Även om polisen gör sitt jobb händer ingenting.
Det krävs en ändrad lagstiftning, justitieminister Morgan Johansson.
I januari i år polisanmälde jag, i egenskap av ansvarig utgivare för lt.se, ett hot mot Länstidningen i Södertälje.
Den person vi anmälde var en man som varit i kontakt med redaktionen vid ett antal tillfällen. Han upplevde att han hade problem med myndigheterna och att han haft så under flera års tid. Han var bedrövad och frustrerad.
Vid ett av hans besök på redaktionen satt en medarbetare ned med honom i ungefär en timmes tid, vilket jag tidigare berättat om i Medievärlden.
Under samtalets gång uttryckte personen att han funderade på att skaffa en k-pist för att skjuta så väl personer på redaktionen som allmänheten utanför.

Anledningen till hotet var att han befarade att LT inte skulle skriva om hans fall, vilket vi heller inte gjorde eftersom vår bedömning var att det fanns brister och tveksamheter i hans berättelse.
Mannen uttryckte utan tvekan hotet i ett försök att styra Länstidningens journalistik och att förmå oss att skriva om hans fall.
Hot kan aldrig någonsin accepteras.
Vi polisanmälde, enligt den rutin vi har när liknande inträffar.

Polisen var mycket tillmötesgående när anmälan gjordes.
Men, som så många gånger hände inte mycket efter att polisen gjort sitt.
Nu, tre veckor senare, har åklagarens beslut kommit.
Tyvärr är beslutet det väntade.
Det är samma slentrianmässiga förklaring som jag har läst så många gånger förut, när det handlar om liknande fall.
Det står att det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen och att det inte går att bevisa att brott ägt rum på det utredningsmaterial som föreligger. Åklagaren skriver också att ytterligare utredning inte kan antas förbättra bevisläget.

Det här är exakt samma problem som vi tidigare upplevt i till exempel fallet med VLT:s medarbetare Håkan Slagbrand. Han blev hotad, utsatt för en bilbrand och misshandlad utanför sitt hem. Utredningen lades ned, togs upp efter en överklagan och lades därefter ned på nytt.
I ett öppet brev till justitieminister Morgan Johansson, undertecknat av Pressens Samarbetsnämnds ordförande Anna Hedenmo belyses problematiken så väl.
Hedenmo skriver:
”Vi är väl medvetna om att det inte ankommer på dig som justitieminister att agera i ett enskilt fall. Men ”fallet Slagbrand” belyser ett tydligt problem och en brist i lagstiftningen.
Vi menar att våld och hot mot just journalister bör ses som ett särskilt allvarligt brott eftersom det utgör hot mot yttrandefriheten och i förlängningen – demokratin.
Om detta i praktiken inte kan beivras eller omfattas av lagstiftningen – till exempel brott mot medborgerlig frihet – så har vi ett bekymmer. Det gäller inte minst under ett valår, som nu 2018.”

Ja, Morgan Johansson.
Vi har ett stort bekymmer.
Lagstiftningen måste ändras.
För demokratins och det fria ordets skull.

Publicerat av

En kommentar till “Vi har ett problem, Morgan Johansson”

  1. Jag vet inte om du inser det själv Daniel men det finns en uppenbar brist i ditt blogginlägg och i artikeln i Medievärlden. Bristen är att den anmälde mannens syn på saken inte alls framkommer. Inte heller framkommer vad mannen egentligen sa eller hur han uttryckte det. Sammanhanget framkommer alltså inte och därmed kan läsaren inte bedöma graden av hot. Det kanske inte alls var menat som ett hot utan bara ett olyckligt ordval av en frustrerad människa som försökte göra sig hörd. Varför gick ni inte vidare och kollade hans uppgifter med de berörda myndigheterna?

    Medierna är generellt dåliga på att granska myndigheternas agerande. Det var kanske bara det han försökte säga på ett sätt som blev helt fel. Hade det inte varit bättre att försöka kommunicera med mannen istället för att polisanmäla honom?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *