Därför publiceras inte alltid namn

Lördag 24 februari klockan 15.35
VLT och övriga tidningar i Västmanland publicerade namnet på Johanna Möller, som i tingsrätten dömdes till livstids fängelse för mord, i ett tidigt skede.
När domen gällande mordet på Elena Åsberg i Surahammar förkunnades i fredags publicerade inte VLT namn på gärningsmannen.
Det kan tyckas ologiskt, men det finns en förklaring.
Varje enskilt fall måste nämligen bedömas unikt.
Redan innan åtal väcktes publicerade VLT och övriga tidningar namn och bild på de misstänkta i de så kallade sommarstugemordet, Johanna Möller och Mohammad Rajabi. Jag förklarade anledningen i ett blogginlägg, daterat 19 april.
VLT och övriga tidningar i Västmanland var de första medier som publicerade namnen.
Anledningen till den tidiga publiceringen var att jag redan då bedömde att det fanns ett uppenbart allmänintresset att veta vilka de misstänkta var i detta unika och mycket uppmärksammade rättsfall.
Om det finns ett uppenbart allmänintresse i ett rättsfall uppstår det inte per automatik när dom faller. Det kan snarare vara så att intresset för allmänheten är betydligt högre i ett tidigare skede.
En namnpublicering är och ska aldrig vara en förlängd del av en dom.

Varje enskild utgivare måste utgå från de pressetiska regler alla seriösa medier förhåller sig till och också bedöma graden av allmänintresse och i vilket läge det i så fall är så pass högt att det är motiverat att publicera namn och bild.
I fallet med Johanna Möller och Mohammad Rajabi hade vi på VLT:s redaktion mycket god kännedom om utredningen, bevisläget och fallet redan innan åtalet kom.
Jag anser att det var fullt relevant att publicera namnen i det skede vi gjorde.
De flesta andra medier följde efter med namnpublicering i samband med att domen i tingsrätten kom. På tisdag förkunnas domen i hovrätten i detta fall.

Men frågan är då varför inte namn alltid publiceras i mordfall?
Ett aktuellt exempel är mordet i Surahammar där Elena Åsberg höggs i hjäl på dagen mitt på offentlig plats i samhället.
Hur kommer det sig att vi publicerar namnet på Elena Åsberg och inte på den 31-åring som nu har dömts för mordet?
Om vi börjar med publiceringen av Elena Åsbergs namn finns det, enligt min bedömning, ett uppenbart intresse för allmänheten att känna till hennes namn. Samtidigt är det av yttersta vikt att medier också visar hänsyn till hennes anhöriga.
Vi har därför varit i kontakt med en anhörig till henne som har gett sitt medgivande till att publicera bild på Elena Åsberg.

När det gäller den man som dömts för mordet har han bedömts lida av en allvarlig psykisk störning. Han dömdes i fredags till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Det i sig är ett uppenbart skäl att avstå namnpublicering i detta fall.
Även om mordet i Surahammar har skakat om samhället och hela Västmanland är också min bedömning att det inte finns ett lika stort intresse för allmänheten att veta vem som mördade Elena Åsberg.

För läsare av VLT kan det garanteras tyckas märkligt att mördare namnges i ett fall och i inte i ett annat. Det logiska kan tyckas att göra lika i alla fall, men så enkelt varken är eller får inte publicistik och utgivarärenden vara
På de redaktioner jag är ansvarig för gör vi inte skillnad på människor, men en ansvarig utgivare måste bedöma varje enstaka fall utifrån de pressetiska riktlinjerna.
Det är helt enkelt orimligt att ha generella bedömningar som gäller i alla utgivarärenden.
Varje fall måste bedömas unikt.

Jag noterar för övrigt att varken Expressen eller Aftonbladet har publicerat namn och bild på den man som mördade Elena Åsberg.
Hur utgivarna på dessa tidningar har resonerat där vet jag inte, men jag konstaterar att de landat i samma beslut som jag i det här fallet. Jag förmodar att de resonerat på ett liknande sätt som jag, inte minst när det gäller det faktum att mördaren i fallet i Surahammar lider av en allvarlig psykisk störning.

Publicerat av

Daniel Nordström

2 reaktioner till “Därför publiceras inte alltid namn”

  1. Jävla dubbelmoral. Så fort nån lider av psykiskt störning ska dom skyddas. Han har väl oxå mördat. Dessutom en helt oskyldig kvinna mitt på ljusa dan. Då får man stå sitt kast. Han ska väl ändå sitta bakom lås o bom, hoppas jag

  2. Finns flertalet fall där personer som dömts till vård ändå namnpublicerats. Antar att det går att försvara med ”enskilt fall” eller ”bedömning”.

    Intressant att jämföra riksmedias bedömning med lokala VLT’s bedömning av detta fall. Allmänintresset lokalt i Västmanland borde väl vara större än för Aftonbladet? Ellerrrrr?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *