Ny analys avfärdar påståenden om medieskugga

Tisdag 30 april klockan 14.55
Vilket genomslag  har Västmanlands kommuner i media?
Jo, det är betydligt större än för tre år sedan.
Det visar en undersökning som medieanalysföretaget NewsMachine gjort av kommunerna i Västmanland.

Journalistiken och den affärsmodell som finansierar journalistiken har diskuterats och debatterats flitigt de senaste åren.
Det är en lika viktig som nödvändig diskussion.
Tidningsföretagen har i oroande snabb takt tappat kraftigt i intäkter de senaste åren, främst när det handlar om annonser i tidningen.
Många tidningsföretag håller läsarintäkterna relativt bra, inte minst tack vare den positiva ökningen i den digitala läsaraffären. Många medieföretag ser också en ökning av de digitala annonserna.
Det stora problemet för hela tidningsbranschen är det stora inkomstbortfallet i tidningsannonserna. Tappet på annonsmarknaden är främst en följd av konkurrensen från globala aktörer som Facebook och Google.
Därför har det ofta pratats om tidningskris.
Den gamla affärsmodellen som bygger på enbart tidningsutgivning har också definitivt både problem och utmaningar.
Det är däremot ingen kris för journalistiken.
– Över tid ser vi en ökning av den lokala kommunpubliciteten, Lokaljournalistikens kris verkar något överdriven, i alla fall vad gäller kommunerna i Västmanland, säger Henrik Zettergren, analyschef på NewsMachine i ett pressmeddelande.

NewsMachine är en svensk oberoende aktör som riktar in sig på mediebevakning, publicitet och analys. Företaget har ett 70-tal kunder och samarbetar med flera olika organisationer, myndigheter och företag.
Den aktuella undersökningen kring vilket genomslag län och kommuner har bygger på en undersökning gjort i närtid, 1 januari-31 mars 2019.
Underlaget bygger på svenska redaktionella publikationer, webbtidningar, sajter, etermedier och tryckta medier. De sökningar som har gjorts baseras på den kommunala verksamheten, inte själva orten.
De artiklar där kommunen används som platsbeskrivning eller som underlag för statistik ingår emellertid i undersökningen.
Det finns ingen beställare bakom denna undersökning. NewsMachine har gjort den på eget initiativ och har, förutom Västmanland, undersökt samma sak i till exempel Östergötland och Södermanland.

Undersökningen visar tydligt att det är ännu är de klassiska tidningsvarumärkena som dominerar nyhetsbevakningen i Västmanland.
VLT är, som väntat, den källa som har mest frekvent nyhetsrapportering och ligger i topp. Därefter följer de övriga tidningarna i länet, i tur och ordning Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Fagersta-Posten och Sala Allehanda.
Därefter kommer Avesta Tidning följt av P4 Västmanland.
Intressant att notera är att Magazin24 ligger strax efter P4 Västmanland, men klart före SVT Västmanland.
Långt därefter kommer Västerås Tidning.
Expressen är det riksmedia som tar sig in på listan, men får finna sig i att ligga i botten efter lokalmedierna.

Om man tittar på vilka orter som har mest publicitet per capita är det intressant att notera att det är de minsta kommunerna som syns mest. De båda kommuner som toppar listan är Norberg och Skinnskatteberg,
– Mindre kommuner talar gärna om att de befinner sig i någon sorts medieskugga, men det stämmer inte, sett till antal kommuninvånare, säger Henrik Zettergren, analyschef på NewsMachine i pressmeddelandet.
I större kommuner är kampen om medieutrymmet helt enkelt hårdare.
Enligt analysen innebär detta att till exempel den lokala skolan har större chanser att bli omskrivna i en mindre kommun.
Relativt sett får också kommunalråd och förvaltningschefer i de midre kommunerna mer utrymme, enligt den analys som NewsMachine har gjort.

Vidare kommer NewsMachine fram till följande i sin analys:
”Undersökningen visar att uppmärksamheten påverkas av en rad faktorer. Lokaltidningarnas spridningsområden ger ibland vissa kommuner extra mycket rampljus medan andra hamnar i skugga. Mest gynnas de kommuner som ligger i skärningspunkten mellan två eller flera tidningars bevakningsområden.
Den viktigaste förklaringen är dock de större lokaltidningarnas förmåga att plocka fram nyheter om de mindre kommunerna. Men intresset av att bevaka dessa varierar kraftigt över landet.”

Analysen går att läsa i sin helhet här.
Den innehåller intressant läsning.
Inte minst bevisar den på nytt vikten av den lokala journalistiken.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *