Ett nytt spännande kapitel i en resa utan slut

Onsdag 29 maj klockan 20.05
Det är som jag ofta brukar säga när jag pratar med medarbetare, journaliststuderande eller andra intresserade som vill lyssna.
Den som vill verka i mediebranschen år 2019 måste vara beredd på ständiga förändringar.
Nu skrivs ett nytt kapitel i en förändringsresa utan slut.
Det blir bra.
Det här ska vi helt enkelt göra bra.

Jag har jobbat inom mediebranschen i hela mitt vuxna liv.
I alla år har jag haft förmånen att vara omgiven av inspirerande och ytterst kloka kollegor och medarbetare.
Jag växte upp på Folkbladet i Umeå. Det var där jag lärde mig yrket, vilket jag skrev om i en krönika för Folkbladet när tidningen fyllde 100 år under 2017

1 maj 2015 kom jag till Mittmedia, då jag blev ny chefredaktör och ansvarig utgivare för Arbetarbladet i Gävle.
Mittmedia lockade mig.
Min känsla var att det var där det hände någonting på riktigt.
Även om somliga sett oss som tokarna från landet har det hela tiden inom Mittmedia funnits en utvecklingsvilja och en långt gången förståelse för tidningsbranschens utmaningar. Det fanns redan 2013 många begåvade medarbetare i Mittmedia, fler rekryterades – och inte minst fanns en dynamisk, modig och framåtsyftande duo i redaktionella chefen AnnaKarin Lith och vd:n Thomas Peterssohn.
Mittmedia hade bestämt sig för att klara den digitala transformation som krävs för en långsiktig överlevnad.
Det fanns kraft, idéer, brinnande entusiasm, utvecklingsmöjligheter och kreativitet. Min upplevelse är att det alltid varit så i Mittmedia under mina år i företaget.
Men det har också varit en resa som varit kantad av många förändringar, nedskärningar, framgångar, motgångar och enormt hårt arbete.

Resan fortsatte.
Mittmedia köpte upp Promedia.
Jag värvades till Västmanland, där jag 1 februari 2016 inledde mitt jobb som chefredaktör och ansvarig utgivare för tidigare Promedia-titlarna VLT, Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Fagersta-Posten och Sala Allehanda. Inledningsvis var jag även chefredaktör för Avesta Tidning, innan den under sommaren 2016 gick in under Dalarnas Tidningars paraply.
Sommaren 2016 lämnade både AnnaKarin Lith och Thomas Peterssohn Mittmedia. Per Bowallius blev ny vd.
Det ryktades då om stora förändringar och en helt ny strategi, men den fastslagna strategin med tydligt digitalt fokus stod fast.

Det hände mycket under 2016, inte minst för mig personligen.
Under senare delen av hösten fick jag ett utökat uppdrag. Jag blev då även chefredaktör för Länstidningen Södertälje, Norrtelje Tidning och Nynäshamns Posten.
Jag har med andra ord varit chefredaktör och ansvarig utgivare för sju tidningar under drygt två års tid nu.

Det har varit – och är – en fantastisk tid. Det hade också varit en utmaning som hade varit omöjlig att klara av om jag inte hade haft fantastiska medarbetare. Jag tänker främst på redaktionschefen Lillan Hedlund, administrative redaktionschefen Pasi Hiirikoski, tidigare deskcheferna Nergiz Nora Westerberg och Erik Sjölander, alla nyhetschefer och alla andra fantastiska medarbetare.
Jag är stolt över den utveckling vi har haft, samtidigt som vi liksom alla andra i tidningsbranschen arbetat under hård press, både ekonomisk och den press som tyvärr allt oftare drabbar mediehus i form av hot och hat.

Det har under åren fattats många kloka, viktiga och värdefulla beslut.
Det har också fattats beslut som kunde ha varit betydligt skarpare. Då tänker jag både på beslut som är fattade centralt inom Mittmedia och av mig personligen.
Allt som har hänt under resan, såväl framgångar som motgångar, är erfarenheter som jag tror att vi alla som verkar inom Mittmedia har lärt oss mycket av. De har fört oss framåt.

Det stora problemet för Mittmedia har utan tvekan varit annonstappet i print, som på framför allt en del titlar inom företaget har ökat de senaste åren. Den digitala utvecklingen har varit positiv, men den har inte kompenserat tappet i print. Det har också utan tvekan funnits kritiker till Mittmedias strategi,
Kunde vi ha fattat klokare beslut?
Kunde vi ha valt andra vägar?
Ja, det kunde vi förstås ha gjort, åtminstone i en del fall av alla de tusentals beslut – stora som små – som fattats under de senaste åren.
Jag är av den bestämda åsikten att ett tidningsföretag aldrig kan gå för snabbt framåt i den digitala utvecklingen. Det måste ständigt ske en fortsatt digital utveckling – men man måste också hela tiden behålla flera fokus och tänka på hela affären och på alla läsare och kunder.
Det gäller att hålla hög fart, men inte tappa någonting efter vägen.

Mittmedia hamnade allt mer i en tuff ekonomisk situation och var i stort behov av kapital.
Därför har också koncernen under lång tid sökt samarbetspartners.
Det faktum att just Bonnier köpte upp oss kändes och känns fortsatt mycket bra. Bonnier har ägare som tänker långsiktigt, starkt kapital och en god och stark publicistisk tradition.
När affären med Bonnier offentliggjordes sade jag i intervjuer att detta var en god nyhet för både oss och för våra läsare.
Det håller jag definitivt fast vid.
Men jag har också hela tiden insett att en affär av detta slag innebär nya stora förändringar i den förändringsresa som aldrig tar slut i denna bransch.

I går presenterades mer konkreta tankar om hur försäljningsorganisationerna ska förändras.
I dag har vi informerat medarbetarna om de redaktionella förändringarna i stort. Alla detaljer i de kommande lokala organisationsplanerna är ännu inte offentliggjorda. De förhandlingar som nu inleds måste först ha sin sedvanliga gång.
Redan i går kväll kunde dock Gefle Dagblads tidigare chefredaktör Robert Rosén, som driver Utkiksbloggen, avslöja en del om vad som väntade i de kommande redaktionella förändringarna.
Rosén har jag bråkat med tidigare i denna blogg.
Den bloggpost han skrev i går var initierad, även om man givetvis alltid kan diskutera vissa åsikter och ordval,
Rosén skriver till exempel att ”det strider mot hela tanken med en lokaltidning” att en och samma person är utgivare för flera tidningar.
Nja.
Det har hänt en del sedan Robert Rosén slutade i branschen år 2004, om man säger så.
Reporterrollen, nyhetschefsrollen och inte minst chefredaktörsrollen har förändrats radikalt och kommunikationsvägarna har utvecklats sedan Roséns tid.
Även om jag långt ifrån har varit en fysiskt närvarande chefredaktör på alla sju orter går det att hitta vägar ändå så att man kan vara nära medarbetarna – om än inte i fysisk form.
Att det inte är optimalt att vara ansvarig för sju tidningar håller jag emellertid med Rosén om.

Därför är jag mycket glad över att det nu kommer att utses nya chefredaktörer och ansvariga utgivare på Länstidningen Södertälje, Norrtelje Tidning och Nynäshamns Posten.
Det är självklart att det är bäst med chefredaktörer på plats på den lokala redaktionen och marknaden.
Denna förändring kommer att bli bättre för både medarbetarna och läsarna.
Att jag kommer att sakna både medarbetarna och läsarna på dessa orter är en helt annan sak som är rätt så obetydlig  i sammanhanget.
I Medievärlden kan jag läsa att jag ”tas ifrån ansvaret” för Mittmedias titlar i Stockholmsregionen.
Så kan man förstås uttrycka det, men det är definitivt inte så jag upplever det.

Så vad händer nu framöver?
Svaret är det först ska förhandlas med fackliga företrädare.
Därefter ska nya chefredaktörer på Stockholmstitlarna utses.
Själv kommer jag därefter att återgå till mitt ursprungliga uppdrag, att vara chefredaktör för tidningarna i Västmanland.
Det finns långt gångna tankar på organisationsförändringar på tidningarna i Västmanland. Detta inte minst efter goda inspel från både kloka medarbetare och kloka läsare.
Det är emellertid för tidigt att presentera dessa planer just nu.
Jag ser fram emot när jag offentliggöra dessa.
Resan går vidare.
Den är enormt inspirerande.

Här kan ni läsa fler artiklar, som är publicerade under dagen;
Här uttalar jag mig i VLT: Så ska VLT förändras – Bonnier knyter utgivaren till Västmanland: Ska leda till bättre VLT.-sajt och tidning
Här uttalar jag mig i Länstidningen: Daniel Nordström slutar som chefredaktör på LT: ”Glad över denna förändring”
Här uttalar jag mig i Norrtelje Tidning; Nya förslaget: NT får egen chefredaktör – ”Tror det blir bättre så”

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *