Att Mattsson slutar tvärt är både oväntat och logiskt

Söndag 14 juli klockan 18.05
Nästan vid varje tillfälle som jag har diskuterat mediefrågor med kollegor runt om i landet har samtalet på ett eller annat sätt lett fram till att vi också diskuterat Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.
Det har liksom varit oundvikligt.
Under de senaste tio åren har nämligen Mattsson i mångt och mycket varit en publicist som stuckit ut och den drivande kraften inom den publicistiska diskussionen i Sverige.
Fredag 12 juli klockan 12.00 meddelade Mattsson att han slutar som chefredaktör på Expressen med omedelbar verkan.
Det var en oväntad nyhet, samtidigt som det också är logiskt att den kommer just nu.
Fortsätt läsa Att Mattsson slutar tvärt är både oväntat och logiskt