Soldater och ubåtar siktades vid slussen

⌉ SÖDERTÄLJE ¦  FÖR 32 ÅR SEDAN ⌊

0425_LTFEA_vasttyskt-besok_aterblick2015-06-01

Be­sök. Sö­der­täl­je fick 1983 be­sök i ka­na­len av fem ubå­tar och sex krigs­far­tyg.
Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Brandt

Södertäljeborna gnuggade sig i ögonen och undrade vad det var frågan om.
I kanalen gled ubåtar och krigsfartyg fram.
Återblick. Det blev ett händ­elserikt dygn i Södertälje i början av juni 1983 vilket­ går att läsa om i LT den 2 och 3 juni 1983.
På kvällen den 1 juni avgjordes orienteringens stadsmästerskap ”Kringelskubbet”. Tusentals Södertäljebor var på plats i den härliga värmen och såg när lokala utövare kämpade om medaljerna. Bäst lokalt gick det för Mats Hallstadius som slutade på tredje plats.
Morgon efter kunde in­vånarna betrakta när halva svenska ubåtsflottan slussades in i Mälaren tillsammans med fem västtyska krigsfartyg. Men det handlade inte om något krig eller övning utan marin­soldaterna var på väg till Västerås för att göra upp i en vänskapsmatch i fotboll.
På kvällen den 2 juni var Södertälje nära att förlora­ en av sina broar. Det var Mälarbron som höll på att bli ramad av lastfartyget­ ”Markus”.­ Felet till att båten nästan orsakade för­ödelse låg däremot inte hos båten eller dess besättning utan på att bron ­vägrade öppna sig.
Fartygets besättning lyckades få stopp på båten när brotornet anropade. I samband med att fartyget slog full back undvek man att köra rätt in i bron men rände­ i stället in i gamla slusskajen och båten fick plåtskador som följd. Anledningen till brofelet var problem med klaffarnas cylindrar.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *