Gamla skönheter presenterades i ny hall

⌉ SÖDERTÄLJE ¦  FÖR 32 ÅR SEDAN ⌊

0425_LTFEA_scaniasmuseum_aterblick2015-06-01

Klassiker. Scania-Vabis Phaetom rattades flitigt på vägarna mellan 1917 och 1958.
Arkivfoto: Kjell Gustavsson

Återblick. Den 1 juni 1983 gick det i LT att läsa att Scania slagit upp portarna till sitt nya museum. Visserligen hade Scania tidigare haft ett museum med motorfordon men den nya hallen, som fått namnet Marcus Wallenberg-hallen, var jättestor jämfört med tidigare plats.
Det nya museet ligger­ i en av Södertäljes äldsta­ industri­byggnader. Ursprungligen­ hade det varit en grovplåtsverkstad. Under andra världskriget mont­erade man stridsvagnar i lokalerna.­ Senare har det även varit ramverkstad och busstillverkning i byggnad­en.
I museet kunde man betrakta äldre motorfordon. Dessutom fanns det en filmsal och en kafeteria.
Bland fordon som ställts ut var en brandbil från 1919, en Vabis från 1897 och en knallröd buss byggd 1928. Det fanns även cyklar som såldes av Malmöföretaget Scania på tidigt 1900-tal innan man gick ihop med Södertäljeföretaget Vabis.

Soldater och ubåtar siktades vid slussen

⌉ SÖDERTÄLJE ¦  FÖR 32 ÅR SEDAN ⌊

0425_LTFEA_vasttyskt-besok_aterblick2015-06-01

Be­sök. Sö­der­täl­je fick 1983 be­sök i ka­na­len av fem ubå­tar och sex krigs­far­tyg.
Ar­kiv­fo­to: Tho­mas Brandt

Södertäljeborna gnuggade sig i ögonen och undrade vad det var frågan om.
I kanalen gled ubåtar och krigsfartyg fram.
Återblick. Det blev ett händ­elserikt dygn i Södertälje i början av juni 1983 vilket­ går att läsa om i LT den 2 och 3 juni 1983.
På kvällen den 1 juni avgjordes orienteringens stadsmästerskap ”Kringelskubbet”. Tusentals Södertäljebor var på plats i den härliga värmen och såg när lokala utövare kämpade om medaljerna. Bäst lokalt gick det för Mats Hallstadius som slutade på tredje plats.
Morgon efter kunde in­vånarna betrakta när halva svenska ubåtsflottan slussades in i Mälaren tillsammans med fem västtyska krigsfartyg. Men det handlade inte om något krig eller övning utan marin­soldaterna var på väg till Västerås för att göra upp i en vänskapsmatch i fotboll.
På kvällen den 2 juni var Södertälje nära att förlora­ en av sina broar. Det var Mälarbron som höll på att bli ramad av lastfartyget­ ”Markus”.­ Felet till att båten nästan orsakade för­ödelse låg däremot inte hos båten eller dess besättning utan på att bron ­vägrade öppna sig.
Fartygets besättning lyckades få stopp på båten när brotornet anropade. I samband med att fartyget slog full back undvek man att köra rätt in i bron men rände­ i stället in i gamla slusskajen och båten fick plåtskador som följd. Anledningen till brofelet var problem med klaffarnas cylindrar.