Hus med Historia #1 – Södertäljes äldsta byggnad

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ BYGGNADER ⌊

Dick Harrison, professor i historia, skriver på sin blogg att Sveriges äldsta byggnad troligen är Dalby kyrka. Den ligger nere i Skåne och sina äldsta delar är byggda runt år 1060. Det finns många av dem i Sverige – kyrkor från 1000-talets två första sekel. Även Södertälje kan stoltsera sig med en.

Södertäljes äldsta byggnad är … trumvirvel … Sankta Ragnhilds kyrka vid Stora torget!

Bild på S:a Ragnhilds kyrka 1990. Arkivfoto: LT
S:a Ragnhilds kyrkas äldsta delar är från 1100-talet. Foto från 1990. Arkivfoto: LT

Historien som den står nedskriven

Kyrkan är uppkallad efter drottningen Sankta Ragnhild, som senare skulle komma att bli Södertäljes skyddshelgon. Den gamla 1100-talskyrkan utgör i dag mittskeppet och nedre delen av tornet. Efter många om- och tillbyggnader är Sankta Ragnhilds kyrka i dag en stor, treskeppig byggnad med halvrund absid och torn.

Kyrkan har stått emot mycket genom alla århundrande. Bland annat har kyrkan klarat sig undan att brinna upp vid tre tillfällen; 1650, 1719 och 1881. 1719 skonades kyrkan när ryssarna härjade i Södertälje. Vid den senaste branden, 1881, tillkom vid reparationen ett nytt torn som byggdes på vapenhusets valv.

Mellan åren 1960–61 utfördes diverse renoveringar och kyrkans exteriör reparerades 1986–87. Altaruppsatsen och predikstolen hör till kyrkans äldre inventarier. De sattes upp 1656 respektive 1657.

Under 2014 var det åter dags för ett stort renoveringsarbete. Det gigantiska projektet skulle göra kyrkan ren och mer tillgänglig för alla. Kyrkan fick bland annat nytt golv, ramper, en handikapptoalett och väggar, hundratals föremål och inventarier rengjordes.

Renovering pågår. Arkivfoto: Paola N Andersson

Planen var att allt skulle vara färdigt vid årskiftet men allt arbete stannade upp när man fann ett okänt skelett och två gravar under golvet. I stället invigdes kyrkan på nytt i mars 2015. Läs mer på LT här:

http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.2904226-kyrkan-slar-upp-portarna-igen

För 135 år sedan

I LT-utgåva 26 januari 1981, då det var 100 år sedan den stora katastrofbranden som skadade Sankta Ragnhilds kyrka svårt, går det att läsa vad LT:s föregångare Gripen skrev om händelsen.

Klockan var tre på morgonen den 26 januari när det började att brinna på två av gårdarna som låg väster om kyrkan. Elden spred sig mycket fort och snart stod hela kvarteret i lågor. Gnistor från branden flög vida omkring och en del hamnade på kyrkotornets tjärade trätak.

Brandkåren hade ryckt ut men kunde inte göra så mycket åt själva branden utan fick i stället koncentrera sig på att hjälpa människorna ur de brinnande husen. Alla kunde räddas men 130 personer blev hemlösa.

Bild ur LT 26 januari 1981. Ursprungligen från Gripen. Illustration: Jenny Nyström
Bild ur LT 26 januari 1981. Ursprungligen från Gripen. Illustration: Jenny Nyström

Tidningen Gripen kom ut med ett extra nummer där tidningens utsände skildrade katastrofen:

I tornspirans krokanlika väfnad af bjelkar och sparrar frossade en häftig eld för hvars kufvande såg man Sancta Ragnhilds åldriga tempel krönt af härjande lågor. Det gamla Polhemsurets taflor föllo glödande till marken; den förgyllda tuppen lutade skinande i lågorna, till sitt fall.
Anblicken var utomordentligt praktfull, men hemsk. Hvad man väntade inträffade snart: det brinnande tornet störtade spridande sina bränder öfver kyrkans hela tak, i havrs bjelkar och spånor elden fick ny näring. Tjärbestruket och gammalt erbjöd det ett ypperligt material hvilket också inom oväntadt kort tid var förstört af lågorna.
Under stentaket höjde sig kyrkans stenhvälfda tak. Måtte de gamla medeltidshvalfen vara starka nog! Måtte framförallt tornkärnans hvalf kunna utan att remma bära tyngden af de stora kyrkklockorna som nu störta ned från sina brinnande fästen för att smälta!

Gripens förhoppningar om att valven skulle hålla infriades. Men mycket blev förstört. Kyrkan behövde bygga ny tornmur och tak samt ersätta orgeln, kyrkbänkarna och klockor. Men trots att kyrkan fick pengar från försäkringen  så blev man tvungen att tigga från alla håll och kanter men när inte heller det räckte fick man vända sig till kungen och be om ett lån. Kung Oscar II gav sitt tillstånd och ett år senare stod Sankta Ragnhilds kyrkas nya torn och tak färdigt.


Joel Berg, Gustaf Lindberg & Göran Gelotte diskuterar om kyrkotuppen 1987. Arkivfoto: Roland Thunholm

Läs mer om Sankta Ragnhilds kyrka i ett tidigare inlägg på nostalgibloggen: Gåtan kring mystiskt skotthål i kyrkans tupp

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *