Filmbranschen i kris – krig lockade fler

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 25 ÅR SEDAN ⌊

Svårt. ”Det går inte att bara sälja god­is” sa Pier­re Chammas på Luna vi­deo där ut­hyrningen gick trögt. Ar­kiv­foto: Thomas Brandt
Svårt. ”Det går inte att bara sälja god­is” sa Pier­re Chammas på Luna vi­deo där ut­hyrningen gick trögt. Ar­kiv­foto: Thomas Brandt
Ett ho­tell med brister, ett krig som stö­rde filmtittandet och impopulära reor berättade LT om 1991.
 
Åter­blickar. I LT den 20 feb­ru­a­ri 1991 gick det att läsa att videobranschen var hotad. Den stora ned­gå­en­de trenden be­rodde på kon­kur­rensen av ka­bel-tv. Men även krig sades vara boven. Pier­re Chammas på Luna vi­deo, vars ut­hyrning gått ner med 50 pro­cent, trodde att ned­gång­en till viss del även be­rodde på att många valde att hellre ­titta på ny­hets­sänd­ningar om Gulfkriget än att hyra film.
Den stora bok­rean var i gång. En­ligt ett en­kät LT gjort till sin ge­nom­gång av bok­han­dlarna i stan svarade ma­jo­ri­teten att de fö­re­drar bok­klubbar framför reor.
En av topp­ny­heterna i ut­gå­van var att Stads­­ho­tel­let blivit prickat på fler än 100 punkter vid två brandsyner. De flesta an­märk­ningar var om att flytta skylt­ar och rensa i el­skåp men en punkt handlade om avsak­naden av en nöd­ut­gång i den nya bist­ron – en nöd­ut­gång som var med på bygglovsrit­ningarna.
Peter Nord­gård, vd, sa att Stads­ho­tel­let be­ställde en ex­tra brand­trap­pa di­rekt ef­ter brand­synen och räknade med att den skulle vara på plats inom nå­gra vec­kor. En­ligt honom var det bygg­fö­re­taget som gjort fel – ett fö­re­tag som vid tid­punkten hade gått i kon­kurs.
Do­mus, nu­va­ran­de Telge­huset, hade gått från stort va­ru­hus till en gal­le­ria med mat­bu­tik och flera min­dre ­af­färer. Men allt var inte helt fär­digt. I slu­tet av mars planerades pre­mi­är.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *