Hon överlevde nazisternas fångläger

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 28 ÅR SEDAN ⌊

Fann styrka. ”Jag fick inte vara rädd. Jag slog ifrån mig för att kun­na över­leva”, sa Ma­ri­an­ne Beck.Ar­kiv­foto: Roland Thun­holm
Fann styrka. ”Jag fick inte vara rädd. Jag slog ifrån mig för att kun­na över­leva”, sa Ma­ri­an­ne Beck. Ar­kiv­foto: Roland Thun­holm

Återblick.
I LT:s utgåva den 14 mars 1988 kan man ta del av 87-årige Marianne Becks berättelse om när hon överlevde nazisternas illgärningar. Marianne Beck bodde sedan 1948 i Södertälje i en liten etta på Kottstigen med utsikt över kanalen.
Men innan hon kom till tryggheten i Södertälje hade hon flyttats runt bland flera av tyskarnas fångläger.
Hon föddes i Pilsen i Tjeckien men bodde större delen av sin barndom i Prag.
I februari 1942 hamnade hon i sitt första fångläger – Theresienstadt. Där arbetade hon som städare och dottern, Doris, i Gestapos trädgårdsodlingar.
– Vi hade ingen aning om förintelselägren. Vi trodde att de yngre, som transport­erades bort, kom till arbetsläger och de äldre till ålderdomshem, berättade hon.
I maj 1944 flyttades de till Auschwitz och lyckades överleva genom att frivilligt acceptera tvångsarbete. Året efter flyttades de till Bergen-Belsen där de två veckor efter ankomst befriades.

Strejk resulterade i mångmiljon förlust

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 28 ÅR SEDAN ⌊

In­for­merade. 40 000 verkstadsanställda strejkade för bättre avtal 1988. Ar­kiv­foto: Roland Thun­holm
In­for­merade. 40 000 verkstadsanställda strejkade för bättre avtal 1988. Ar­kiv­foto: Roland Thun­holm
För 28 år se­dan var det mesta i LT svart/vitt. Men när dagarna blev allt mer ljusare och våren var runt hörnet värmde man sina lä­sa­re med färg­glada bilder.
Åter­blickar. I ut­gå­van den 21 mars 1988 kan man skåda en färg­glad bild på tul­paner på första si­dan och i mitten. LT hade i sam­band med vårdagsjämningen be­sökt växt­huset i Ös­ter­täl­je. Där inne var det 18 grader varmt och re­dan vår!

Bland ny­heterna i ut­­gå­vorna vid den­na tid­punkt får vi veta att Sca­nia, till följd av Svenska industritjänste­mannaförbundets stora strejk i ja­nu­a­ri–feb­ru­a­ri 1988, tvingades ställa in pro­duk­tionen av 700 last­bilar. To­talt låg man ef­ter med 1 300 last­bilar och en tre­siff­rig mil­jon­för­lust väntades.

Tak­raset i Täljegymnasiets aula 1987 hade fått sin nota. En ar­bets­grupp hade be­räknat att åter­upp­bygg­naden skulle kosta 5,6 mil­joner kro­nor.

I SSK var det stor sorg. Thord Flod­qvist hade gått ur tiden, ef­ter en tids sjuk­dom, i en ål­der av 61 år.
– Han var en av vår tids all­ra största is­hoc­key­mål­vakter, mindes radio­profilen Has­se Tellemar.

Det hade klubbats att ett tek­niskt cen­ter skulle växa fram vid Västergårdgymnasiet. Det beräknades vara färdigt 1990.

FN-tjäns­te­mannen Jan Ste­ning, pre­cis hem­kom­men ef­ter att han och en kol­le­ga kid­nappades i Li­ba­non, hade er­bjudits nytt jobb i Väst­ban­ken och man fick även veta att stad­ens dyraste lä­gen­heter fanns på Väst­ra Ka­nal­ga­tan.

LT-serie gjorde sitt sista stopp på Oaxen

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 35 ÅR SEDAN ⌊

Positiva intryck. LT:s reporter tyckte att Oaxen var en fasciner­ande plats med en rik historia. Arkivfoto: Roland Thunholm
Positiva intryck. LT:s reporter tyckte att Oaxen var en fasciner­ande plats med en rik historia. Arkivfoto: Roland Thunholm
Återblick. Den 11 mars 1981 tackar LT-serien ”Sånt är livet” för sig. LT:s reportage­serie om människor och platser i Södertälje slutade därmed på 18 avsnitt.
”Nu väntar en ny stor LT-satsning”, berättade Torsten Carlsson, chefredaktör.
LT:s reporter Elisabeth Rude inleder sitt fyrasidiga reportage med att berätta att det bodde 59 personer på den lilla ön bredvid Mörkö. Mest känd var ön för det nyligen nedlagda ­kalkbruket som startades upp 1868.
Under en period bodde 300 personer på ön varav hälften arbetade på bruket.
Språkforskare menade att öns namn betydde Ohagsön – ön som var i vägen i far­leden och ställde till med obehag. Vi får även veta att det blomstrar en ovanlig natur på Oaxen på grund av den kalkrika marken.
Vid tidpunkten ­arbetade de flesta invånare på fem närliggande platser och så kämpade man för att få behålla sitt postombud.

Kalle Kanot tränade oavsett underlag

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 35 ÅR SEDAN ⌊

VM-blick. Den unga Kal­le Sund­qvist fram­gångar i ka­noten be­lönades med Tel­ge­brag­den. Ar­kiv­foto: Thomas Brandt
VM-blick. Den unga Kal­le Sund­qvist fram­gångar i ka­noten be­lönades med Tel­ge­brag­den. Ar­kiv­foto: Thomas Brandt
Det var slutspelstider och mitt i alla strider delade LT ut Telgebragden och så fick vi besök av kungen.

Återblickar. Mars 1981 inleds med riktigt tråkiga nyheter. SSK parkerade efter sista omgången på sista plats i elitserien. Nedflyttningen var därmed ett faktum.

Om vi tar ett skutt till ut­gåvorna i mitten av månad­en får vi den 16 mars veta att även SBBK-killarnas säsong var över. Däremot hade SBBK-tjejerna trumfat i den första SM-finalen mot Uppsala och tuffade på mot det femte raka SM-guldet.

En annan sportnyhet i denna utgåva var att Telgebragden gick till Kalle Sundqvist för sina imponerande insatser på vatten i en kanot. I ett reportage med den unga talangen den 18 mars får vi veta att Kalle vid tidpunkten gjorde lumpen på en idrottspluton och tränade inför VM mellan alla vapenövningar.

I samma utgåva går det att läsa att tre pensionärer varit på besök i Tavestaskolan i Järna och berättat hur det var i skolan när de var små.
Vad åt ni till lunch? Vad gjorde ni på rasterna? Åkte ni tåg? Frågorna var många om hur det var på 1920-talet.

Denna vecka var även kungen och drottningen på besök i Turinge kyrka då fortifikationsförvaltningen fyllde 300 år och verksamhetens förste chef, Erik Dahlbergh, vilade på plats­en. Det debatterades även flitigt om domen i målet om mordet på Aslan Noyan.

LT startade också en av sina många reportageserier. Denna gång handlade det om finländare som flyttade hem till Finland.

Södertäljenyheter kom i andra hand

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 30 ÅR SEDAN ⌊

Sorg. Sve­ri­ge och världen var i chock ef­ter mordet på Palme och me­dia rapporterade om det senaste.Ar­kiv­foto: An­ders Andersson
Sorg. Sve­ri­ge och världen var i chock ef­ter mordet på Palme och me­dia rapporterade om det senaste. Ar­kiv­foto: An­ders Andersson

Ar­ti­klar om mordet på stats­mi­nis­ter Olof Palme do­mi­ne­rade i ut­gå­vorna
i mars 1986. Men LT be­va­k­ade Sö­der­täl­je ock­så.

Åter­blickar. Den första LT-ut­gå­van i mars 1986 gavs ut på en sön­dag. Tid­ningen handlade om mordet på Olof Palme och de­lades ut till alla hus­håll i Sö­der­täl­je. Alla ut­gå­vor den­na månad in­ne­håller nå­got rö­ran­de Palme.

Bland det lo­kala i LT den 3 mars får vi veta att det varit en kraf­tig ex­plo­sion hos Trävarubolaget. Or­saken miss­tänktes vara gnist­bild­ning. In­gen män­ni­ska skadades.

I föl­jan­de ut­gå­va be­rättar tra­fik­kon­sulten Stel­lan Lund­berg om sin idé. Hans för­slag var en ny tåg­ba­na som skulle gå ige­nom Sö­der­täl­je där sta­tionen skulle ligga un­der Stora torget.

Den 6 mars är ny­heterna bland an­dra om att piz­ze­rian ”Bella Roma” på Järnagatan eld­härjats och Sandax maskinförmedling i Mo­ra­berg skulle läg­gas ner.

I ut­gå­va 7 mars in­for­merades det om att Sluss­bron skulle stängas av en vecka för att få en väl­be­höv­lig re­no­vering och den po­pu­lära ut­ställningen Tom Tits ex­pe­ri­menten fö­re­slogs att per­ma­nentas i Cent­ri­fugen.

Den 11 mars vädjar ­Jär­na hoc­key­klubb till kommun­en om att få en is­hall. För­frågningen fick dock tummen ner re­dan i ut­gå­van ef­ter där vi även får veta att po­lisen sprängt en knark­li­ga. Från lä­gen­heter i Salt­skog hade tre per­soner sålt stora mängder am­fe­ta­min.

Den 15 mars be­gravdes Olof Palme i Adolf Fred­riks kyr­ka i Stock­holm ef­ter en kor­te­ge från stads­huset.

SM-finalen mellan SSK och FBK 1986

inför_finalen

Inför slutspelet

Med tre omgångar kvar att avverka av elitserien säsong 1985-86 var Färjestad, Södertälje och Brynäs redan klara för slutspelet. De sista tre omgångarna skulle handla om vem som la beslag på den sista semifinalplatsen. Men även om de svenska mästarna skulle vakna upp ur formsvacka de försatt sig i och åter skulle få lyfta pokalen Le Mat.

I omgång 34 när SSK mötte jumbon AIK satsade lagen allt framåt och bjöd publiken på tolv mål. I det svängiga mötet där AIK var de som tog kommandot i sista perioden när lagen hade tre mål var avgjordes dock inte förrän AIK slog in 7-5 i tom bur.

”I tre minuter var det hockeymatch med elitserietempo men annars var det ren vänskapsmatch”, sa AIK-tränaren Per Bäckman efter matchen till LT.

SSK-tränaren Kjell Larsson var heller inte orolig för sitt lags form när Björklöven körde över de svenska mästarna med 7-0:

”Vi hittar säkert formen innan söndag”, hälsade Larsson som med sitt lag vid tidpunkten blivit nollade för andra gången under hela säsongen.

I sista omgången besegrade HV71 AIK och Djurgården slog Björklöven. Det blev då klart att HV71 knep den sista semifinalplatsen.

Södertäljes sista match inför slutspelet säsong 1985-86 var mot Brynäs. SSK ryckte upp sig och hade bättre fart under skridskorna när det nalkades för slutspel. Brynäs blev stundtals utspelade av ett taggat SSK som avslutade seriespelet med en 4-2 seger. SSK:s slutade tvåa i serien och Glenn Johansson blev vinnaren av poängligan efter sina 13 mål och 35 assist.

Försvar är bästa anfall säger en gammal tumregel. När Södertälje SK körde över HV71 i första semifinalen följde fjolårsmästarna den tesen på ett effektivt sätt. Fyra av målen gjordes av backar, Anders Eldebrink gjorde två av målen, Ulf Borg och Peter Ekroth ett varsitt. SSK vann första semifinalmötet med 7-3.

”Jag är tacksam över resultatet. Vi var illa ute i andra perioden när HV först reducerade och sedan var nära att kvittera. Då spelade HV verkligen bra. Men vi hade turen att få det viktiga 4-2-målet. Och det var verkligen viktigt”, sa tränaren Kjell Larsson efter matchen.

”Tro inte att vi ger upp. Visserligen har vi inte vunnit mot SSK denna säsong men det gör inte laget oslagbart”, sa HV71:s tränare Curt Lundmark efter matchen.

I den andra semifinalen hade inte Brynäs mycket att sätta emot Färjestad i deras första möte. Färjestad vann enkelt med 8-4. I andra matchen mellan Brynäs och Färjestad hade Färjestad ledningen med 2-0 men sedan vände Brynäs och tog hem segern med 5-2. Därmed tvingade man fram en avgörande match i Karlstad. Stor hjälte för Brynäs var Kenneth Andersson som reducerade, kvitterade och fullbordade sitt hat trick – tre mål i samma match, med att ge sitt lag ledning med 3-2 i tredje perioden.

När SSK och HV71 möttes i sitt andra möte i Jönköping fick SSK kämpa i försvaret. HV71 inledde nämligen matchen starkt och hade med sig en 2-1-ledning efter första perioden. I andra perioden fortsatte HV71 dominera matchen men denna gång var det SSK som var effektivast i målprotokollet. Leif Carlsson kvitterade genom att glida förbi en HV71 back, runda målet och skjuta mål ur liten vinkel när matchuret stod på 26 minuter.

I den 37 matchminuten ilsknade båda lagen till och till följd av det visade domaren ut spelare från höger till vänster. Lagen fick spela tre mot tre och Anders Eldebrink passade då på att solo ge ledningen till SSK med 3-2.

I den sista perioden ökade SSK på till 4-2 genom Leif Carlsson. ”R:et” som gjorde sitt andra mål för kvällen lyfte elegant upp pucken i nät i mitten av perioden efter att han fått en passning från Peter Loob. Matchen och semifinalen avgjordes sedan när Leif Carlsson i slutet av matchen passade till Anders Carlssons som inte gjorde något misstag. HV71 fick sig ett tröstmål i slutminutrarna och dominerade skottstatistiken. Men det som räknas som seger, målen, gjorde SSK flest av.

”Även om jag är missnöjd med att vi är utslaget måste jag naturligtvis vara nöjd med säsongen i stort. Vi har gjort bra ifrån oss”, sa HV:s tränare Curt Lundmark efter matchen.

”Det spelar ingen roll vilka vi får möta”, sa tränaren Kjell Larsson på frågan från LT vem han helst vill att SSK skulle möta i finalen.

”Jag är imponerad av spelarnas intensitet. De finns inte en spelare i laget som ger upp frivilligt”, la Kjell Larsson till.

I det avgörande mötet mellan Färjestad och Brynäs tappade Brynäs matchtempot rejält efter Färjestad tryckt in 3-0 tidigt i andra perioden. Det gick därefter utåt i brant backe för Brynäs som till slut förlorade matchen med 2-11. Färjestads BK och Södertälje SK blev de två som skulle göra upp om pokalen Le Mat.

”När vi inte kunde ta ledningen i numerärt överläge i början av matchen började jag ana vartåt det lutade. När dem sedan gör 3-0 och 4-0 gick luften ur oss”, sa Brynäs tränare Stig Salming som även tippade att finalen skulle komma att avgöras över fem matcher.

Bildspel SM-finalen

Sven Thunman vann SM guld med SSK 1944, 1953 och 1956. Under slutspelet var det Sven SSK-spelarna fick se öppna utvisnigsbåset när domaren dömt utvisning. Foto: Annika Jonsson

 

Peter Ekroth värvades 1983 och spelade fram till 1985 både som back och forward. 1985 blev han försvarare på heltid. Foto: Kjell Gustavsson

 

På bilden ser vi målvakten Hardy Åström, Anders Eldebrink och Färjestadsspelaren Staffan Lundh i en av matcherna. I match ett hade Färjestad ledningen med 2-0 en bit in i andra perioden. Södertälje SK tog sig dock i kragen och både reducerade och kvitterade matchen inför sista akten. SSK fick sedan en fin start i period tre genom mål av Jan Claesson. Ledningen med 3-2 höll SSK till slutet av matchen. Färjestad lyckades då kvittera matchen under ett numerärt överläge och med 85 sekunder kvar blev Staffan Lundh matchhjälten när han lyckades få in segerpucken till Färjestad. Foto: Thomas Brandt

 

Det var inte bara puckar Hardy Åström fick hålla från målet i finalmatcherna. I möte två fick publiken i Scaniarinken se en underhållande match där lagen turades om att göra mål tills fem minuter från slutsignalen. Då gjorde Peter Wallin 5-4 och Södertälje höll sedan undan och kvitterade finalen. Foto: Thomas Brandt

 

I tredje mötet ledde hemmalaget, Färjestad, med 3-1 inför sista perioden. Då gjorde Södertälje en bragdmatch! Anders Eldebrink reducerade till 2-3 genom numerärt överläge och Peter Loob kvitterade med en smart backhand under Peter ”Pekka” Lindmark. 4.01 före slutet blev Reine Karlsson stor matchhjälte när han gjorde 4-3. Reine fick pucken bakom Färjestads kasse, gick runt och när ingen attackerade honom sköt Reine ett mycket hårt skott som Peter ”Pekka” Lindmark inte hade en möjlighet att klara. Foto: Roland Thunholm

 

2-1 i matcher till Södertälje SK och det var första gången på tolv år som man besegrade Färjestad i Karlstad. Utöver den sköna vändningen var samtalsämnet om forwarden Thom Eklund (till höger på bilden) som vid ställning 2-3 till Färjestad agerade som målvakt och elegant förstörde Staffan Lundhs givna mål. Färjestad klagade förgäves. Foto: Roland Thunholm

 

Så rapp i steget får du inte vara Magnus Roupé. SSK:s Jan Claesson tar det säkra för det osäkra och fångar in den framfusige färjestadsliraren i möte fyra. Foto: Arne Adler

 

Thom Eklund i vild kamp med Färjestadsbacken Staffan Lundh. Peter Andersson framme och irriterar Hardy Åström. Domare Kjell Lind blåser för blockering. Foto: Arne Adler
SSK lyckades inte avgöra matchen hemma. Färjestad vann med 3-1. Peter Wallin (20) och tränaren Kjell Larsson närmast i bild. Foto: Thomas Brandt
Matchboll för SSK men Peter ”Pekka” Lindmark stod i vägen och grusade Södertäljes dubbelgulddrömmar. Trots att 41 projektiler skickades från SSK smet endast en förbi. ”Mitt jobb är att stå i vägen för motståndarnas skott. Det gjorde jag i den här matchen. Svårare än så är det inte”, sa Peter ”Pekka” Lindmark efter matchen. Foto: Arne Adler
Peter Ekroth, Hardy Åström i försvar mot ett Färjestadsanfall från Claes Henrik Silfver och Magnus Roupé i en av SM-finalerna. Avgörande matchen spelades på neutral plan i Karlskogas arena Nobelhallen. Efter en mållös första period fick Färjestad en drömstart i andra. Redan efter 39 sekunder kunde Erkki Laine ge FBK ledningen efter att Laine kunde slå in en målvaktsretur från Åström. Fem minuter senare kvitterade SSK genom Glenn Johansson i numerärt överläge. Foto: Thomas Brandt
Färjestad tog sedan över matchen och tog åter ledningen då Laine gjorde sitt andra mål. Inför sista perioden hann Laine även bokföras för en assist till Fredrik Olausson 3-1 mål. På bilden ser vi Peter Loob som stoppas av Mats Lusth från att ta sig fram till Peter ”Pekka” Lindmarks kasse i en av SM-finalerna. Foto: Thomas Brandt

 

I den allra sista perioden av SM-finalspelet kämpade tappra SSK vilket gav en tidig reducering genom Thom Eklund men längre än så kom man inte utan Färjestad kunde stoltsera sig som svenska mästare för andra gången i klubbens historia. På bilden gratulerar Peter Ekroth Magnus Roupé till SM-segern i ishockey 1986. Foto: Roland Thunholm

 

Ulf Borg, Hardy Åström, Peter Loob, Stefan Jonsson och Jan Claesson deppar. Foto: Roland Thunholm

 

Trots både Peter Ekroth och Thom Eklund gjorde allt vad de kunde fick laget lämna ifrån sig mästerskapet till Färjestads BK. Foto: Roland Thunholm

 

Färjestad spelarna dansar runt med den åtråvärda Le Mat-pokalen. Foto: Roland Thunholm

 

Barndomshemmet stod i vägen för tåget

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 27 ÅR SEDAN ⌊

Min­nen. Gud­run Le­werth växte upp på gården Rosenberg som skulle rivas. Ar­kiv­foto: An­ni­ka Jonsson
Min­nen. Gud­run Le­werth växte upp på gården Rosenberg som skulle rivas. Ar­kiv­foto: An­ni­ka Jonsson

Planeringen av Södertälje Syd hade tagit tid men nu skulle det äntligen byggas – men även rivas.

Återblickar. I LT den 2 mars 1989 kan man läsa om Gudrun­ Lewerth och Södertälje­ Baptistförsamlings sommar­hem Rosenberg. Gudrun växte upp på platsen i Pershagen och var liksom sina föräldrar aktiva inom församlingen. När föräldrarna bestämde sig för att flytta in till centrala Södertälje 1927 var det starten på att gården senare­ skulle komma att fungera­ som sommarhem åt församlingen. Men gården stod 1989 i vägen för den nya tågstationen med tillhörande­ bro och skulle rivas.
– Sånt här får en att känna­ sig som den lilla människan. Men man kan inte hänga kvar vid det gamla, även om man har vissa känslor, sa Gudrun som menade att rivningen skulle påverka församlingen mer än henne.

I samma utgåva går det att läsa om att ett annat bygge­ skulle bli ännu mer försenat. Det handlade om Södertäljes­ nya badhus Sydpoolen som vid tidpunkten beräknades slå upp portarna i slutet av augusti 1989.

Vi får även veta att Saabs bilar sålde dåligt under 1988. Endast åtta procent av Saab-Scanias försäljning var från personbilar och om inte lastbilarna och bussarna sålt bra skulle koncern gått med förlust. Flera berörda part­er menade att det däremot inte skulle påverka Scania, där Ingvar Eriksson lämnat chefsposten till Leif Östling, eller att personbilstillverkningen skulle läggas ner.