Strejk resulterade i mångmiljon förlust

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 28 ÅR SEDAN ⌊

In­for­merade. 40 000 verkstadsanställda strejkade för bättre avtal 1988. Ar­kiv­foto: Roland Thun­holm
In­for­merade. 40 000 verkstadsanställda strejkade för bättre avtal 1988. Ar­kiv­foto: Roland Thun­holm
För 28 år se­dan var det mesta i LT svart/vitt. Men när dagarna blev allt mer ljusare och våren var runt hörnet värmde man sina lä­sa­re med färg­glada bilder.
Åter­blickar. I ut­gå­van den 21 mars 1988 kan man skåda en färg­glad bild på tul­paner på första si­dan och i mitten. LT hade i sam­band med vårdagsjämningen be­sökt växt­huset i Ös­ter­täl­je. Där inne var det 18 grader varmt och re­dan vår!

Bland ny­heterna i ut­­gå­vorna vid den­na tid­punkt får vi veta att Sca­nia, till följd av Svenska industritjänste­mannaförbundets stora strejk i ja­nu­a­ri–feb­ru­a­ri 1988, tvingades ställa in pro­duk­tionen av 700 last­bilar. To­talt låg man ef­ter med 1 300 last­bilar och en tre­siff­rig mil­jon­för­lust väntades.

Tak­raset i Täljegymnasiets aula 1987 hade fått sin nota. En ar­bets­grupp hade be­räknat att åter­upp­bygg­naden skulle kosta 5,6 mil­joner kro­nor.

I SSK var det stor sorg. Thord Flod­qvist hade gått ur tiden, ef­ter en tids sjuk­dom, i en ål­der av 61 år.
– Han var en av vår tids all­ra största is­hoc­key­mål­vakter, mindes radio­profilen Has­se Tellemar.

Det hade klubbats att ett tek­niskt cen­ter skulle växa fram vid Västergårdgymnasiet. Det beräknades vara färdigt 1990.

FN-tjäns­te­mannen Jan Ste­ning, pre­cis hem­kom­men ef­ter att han och en kol­le­ga kid­nappades i Li­ba­non, hade er­bjudits nytt jobb i Väst­ban­ken och man fick även veta att stad­ens dyraste lä­gen­heter fanns på Väst­ra Ka­nal­ga­tan.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *