"Mats Waltin är i en klass för sig"

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 33 ÅR SEDAN ⌊

Po­lare. Mats Wal­tin, här tillsammans med An­ders El­de­brink in­för An­ders första landslagsmatch 1981. Ar­kiv­foto: Kjell Gus­tavs­son
Po­lare. Mats Wal­tin, här tillsammans med An­ders El­de­brink in­för An­ders första landslagsmatch 1981. Ar­kiv­foto: Kjell Gus­tavs­son
SSK hade tagit sig till­ba­ka till hoc­keyns fin­rum och sä­songen var över. Blickarna rik­tades där­för mot ti­digare SSK-spe­la­re.

Åter­blickar.
I LT:s del 2, den 24 mars 1983, får vi veta att Mats Wal­tin hade ­chans­en att få sitt första ­SM-teck­en. Den er­fa­rne li­ra­ren var i SM-fi­nal med Djur­går­den.
Glenn Johansson, som ti­digare spelat till­sam­man med Wal­tin i både SSK och Djur­går­den skulle bänka sig fram­för tv:n och hålla tummarna för Wal­tin.
– Wal­tin är otro­lig. Hans skrid­sko­åk­ning och rör­lig­het är i en klass för sig. Hans spel­sin­ne är enormt. I ­var­je fi­nal­match har han do­miner­at spelet, be­römde Glenn som hoppades på att själv få upp­leva en SM-fi­nal, som ak­tör, inom två tre år.
I en helt an­nan sport, fri­id­rotts­grenen spjut, pre­sen­terades ett nytt jät­te­löf­te.
Han var 18 år, vunnit skol-SM, tagit sil­ver vid JSM och hade kastat läng­re än vad mäs­ta­ren Kenth El­de­brink gjort vid sam­ma ål­der.
– Sep­po Kiviniemi ­tränar bätt­re än vad jag gjorde i sam­ma ål­der. Jag gjorde en mas­sa missar och fick inte så bra kva­li­tet i tr­äningen som Sep­po har, an­såg Kenth.Vid den­na tid­punkt för 33 år se­dan lade även SSK:s B-ju­ni­orer och 67:or ”Mini-Jets” be­slag på gulden i SM.
Ökände brotts­lingen Lars-Inge Svartenbrandt för­sökte rymma från Hall och an­tro­po­soferna och Sö­der­täl­je kom­mun kom inte över­ens om Nibb­le­sko­lan.
I tings­rätten var tre män åtalade för flera bank­rån och ”Karossan” på Sö­der­täl­je Södra eld­härjades.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *