Ville lära svenskarna USA:s favoritsport

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 25 ÅR SEDAN ⌊
Ny klubb. Steven Sinnett och Keith McVicker ville sätta Södertälje på baseballkartan.Arkivfoto: Roland Thunholm
Ny klubb. Steven Sinnett och Keith McVicker ville sätta Södertälje på baseballkartan. Arkivfoto: Roland Thunholm

Partiledarna fick säga sitt om skola och arbete inför valet. Samtidigt hade två amerikaner helt andra ­planer för Södertälje.

Återblickar. De sista dagarna i maj 1991 hade LT artikel­serien ”Inför valet”. Bildt (M), Westerberg (FP), Carlsson (S) och alla andra parti­ledare fick utrymme att berätta för läsarna om deras partier och vad de ville.
Samtidigt som kungen var på besök i Strängnäs och gratulerade en 700-åring (domkyrkan) ställde Södertäljeborna in sig på att bli nollåttor. Hur Södertäljebornas nya telefonnummer skulle komma att se ut skrev LT om den 28 maj.
I utgåvan dagen efter jämför LT priserna mellan stad­ens frisörer och med andra orter i landet. Det visade sig vara stora skillnad­er.
På sporten berättade ­amerikanerna Keith McVicker och Steven Sinnett om sin plan för att bilda en baseballklubb i Södertälje och målet var redan klart: nå elitserien om fem år.
– Det är medfött hos oss amerikaner. Vid fem års åldern får alla grabbar en plockhandske, sedan är man såld, sa Keith om sporten.
I LT den 30 maj fick man veta att Järna bibliotek skulle­ skötas om av ett privat­ företag och man mötte­ även Ilhan Barbaso som precis återvänt hem från ett flykt­ingläger i Turkiet där han hjälpt människor som flytt från Irak.
I månadens sista tidning kunde man läsa om skogsbranden som härjat i Mölnbo­ samt om den jugoslaviska­ ligan som stod åtalad för flera­ stölder och häleri.

Miljö-Pelle – skräpets fiende nummer ett

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 33 ÅR SEDAN ⌊
Ak­tiv. Mil­jö-Pelle kämpade stän­digt för bätt­re mil­jö i Sve­ri­ge. Ar­kiv­foto: Arne Adler
Ak­tiv. Mil­jö-Pelle kämpade stän­digt för bätt­re mil­jö i Sve­ri­ge. Ar­kiv­foto: Arne Adler

Återblick. Han hette Per Ögren men var mer känd som ”Miljö-Pelle”. Anledningen var enkel: under hela sitt liv hade han arbetat hårt för en renare miljö. I LT den 24 maj 1983 fick man veta att Pelles insamling av gamla burkar hade genomförts framgångsrikt. Hela 384 000 burkar hade Södertäljeborna lämnat in då man fick ett par öre som tack.
Att få pant för burkar var något Pelle hade arbetat med i många år samtidigt som han drev andra kampanjer som insamlande av skrotbilar och batterier.
När Pelle fyllde 60 år 1986 berättade han i LT att hans engagemang tog fart 1953 när burken kom. Han tyckte­ att det såg så skräpigt­ ut längs vägarna och övertalade­ en butik att betala ett öre per burk. Med tiden nappade flera butiker på idén medan öressumman stadigt ökade. Till sist slog Pelles system igenom i hela landet med en ny returburk som gav 25 öre i pant.
Per Ögren avled två månader efter sin 60-årsdag.

Konstnärer ville ta över historiskt hus

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 33 ÅR SEDAN ⌊
Be­skyd­da­re. Ett gäng konst­närer ville ta över Salt­skog gård. Ar­kiv­foto: Bengt Dahl­stedt
Be­skyd­da­re. Ett gäng konst­närer ville ta över Salt­skog gård. Ar­kiv­foto: Bengt Dahl­stedt

Efter pingst och ledighet var det dags att jobba igen. För ett tiotal konstnärer handlade det om att rädda Liljevalchs hem.

Återblickar. I LT den 24 maj 1983 kunde läsarna ta del av pingstens hemska trafik­olycka där fyra berusade ungdomar frontalkrockat med en bil med tre vuxna och tre barn. Ingen skadades allvarligt men några av dem fick följa med till sjukhuset.
På nyheterna gick det även att läsa om den rivningshotade Saltskog gård. Ett tiotal konstnärer hade nu tagit saken i sina händer och förhandlade med Södertälje­ kommun att ta över byggnad­en. Tanken var att bilda en stiftelse som skulle hyra ut lokalerna till konstnärer.
Bläddrade man vidare i denna utgåva fick man veta att budget inte gick ihop och kommunen tagit beslutet att skjuta upp den nya idrottsplatsen i Nykvarn och Järna­ IP skulle få vänta­ på nya omklädningsrum. Även en påtänkt fritids­lokal i Enhörna­ och kiosk- och personalbyggnad vid Skans­sundet hade blivit uppskjutna.
Under pingsten är det många som gifter sig. Det uppmärksammades i tidningen liksom att Fornbacka­skolan fyllde tio år och firade med sång, tal och en 20 meter lång tårta.
SSK var på jakt efter nyförvärv. Ett av dem var Jarmo Mäkitalo.
Andra nyheter var att drottning ­Elizabeth II av England besökte Sverige och antroposoferna hade fått klartecken av Södertälje­ kommun att bygga Vidar­kliniken i Järna.

Södertälje hade inte skyddsmasker åt alla

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 30 ÅR SEDAN ⌊
Ra­dio­ak­tivt skydd. Olov Wen­ner­berg visade hur Sö­der­täl­je­bornas skydds­mask såg ut.Ar­kiv­foto: An­ni­ka Jonsson
Ra­dio­ak­tivt skydd. Olov Wen­ner­berg visade hur Sö­der­täl­je­bornas skydds­mask såg ut.Ar­kiv­foto: An­ni­ka Jonsson

Återblick. I slutet av april 1986 uppmättes förhöjd radiostrålning vid Forsmarks kärnkraftverk. Vad man inte visste då var att det berodde på en olycka
i Tjerno­byl. I LT följdes olyckan upp under hela maj.
En artikel handlar om hur skyddat Södertälje var mot ett radioaktivt nedfall eller andra miljökatastrofer.
I ett förråd i Nykvarn fanns det endast folkskydds­masker till knappt hälften av invånarna. Övriga ­skulle få klara sig bäst de ­kunde själva om något skulle
hända vid tidpunkten. Småbarnen skulle drabbas värst då det endast fanns ett hundratal sådana masker i lager.
Enligt civilförsvars­chefen Olov Wennerberg var lagret med maskerna under uppbyggnad. Han berättade även att i första hand var det de som skulle vistas ute som skulle prioriteras.
– Man räknar med att de flesta snabbt satt sig i säkerhet i skyddsrum, sa han.

Patriarken Zakkas besök stördes

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 30 ÅR SEDAN ⌊
Många gladdes. Sve­ri­ge fick be­sök av en sy­risk-or­to­dox pat­ri­ark för första gången se­dan 1977. Ar­kiv­bild: Bengt Dahl­stedt
Många gladdes. Sve­ri­ge fick be­sök av en sy­risk-or­to­dox pat­ri­ark för första gången se­dan 1977. Ar­kiv­bild: Bengt Dahl­stedt

Scaniarinken stod i fokus när ett kyrkligt överhuvud kom på besök. Men besöket gick inte enligt planerna.

Återblickar. Den 17 maj 1986 besökte syrianernas/assyriernas kyrkliga överhuvud – patriarken Igna­tios Zakka I Iwas – Södertälje. Besöket gick det att läsa om i LT den 20 maj. Då fick man även veta att den religiösa festen, som tusentals deltog i, hade störts av ett bombhot.
Patriarken, som besökte Sverige för första gången, hade anlänt på ­lördagen. Han besökte först Olof Palmes grav – ett önskemål från honom själv. Vidare möttes han av tusentals glada kyrkomedlemmar i Geneta. På söndagen fortsatte festen i Scaniarinken, som fick evakueras efter att en man ringt till polisen och bombhotat arenan. Efter en halvtimme gav polisen klartecken att alla kunde återvända.
I en intervju med LT säger patriarken bland annat att han är lycklig över att få besöka kyrkomedlemmar i så många länder. Hans råd till de som var i Sverige var att jobba hårt och engagera sig i sitt lands uppbyggnad.
I LT vid denna tidpunkt fick man även veta att SSK:s målvakt Hardy Åström la plocken på hyllan och att polisen såg ett samband mellan ett värdetransportrån
i Stockholm och ett rån mot en Servusbutik i Grusåsen. I media fick rånarna senare namnet ”Maskeradligan”.
Det bråkades även om var en helikopterplatta ­skulle placeras, var skulpturen ”Visdomens brunn” skulle stå och SACO gick ut i strejk.

Kent Nordström var riktigt glad – igen

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 35 ÅR SEDAN ⌊
Vin­na­re. LT:s Stu­re An­kar­strand lämnar över förs­ta­priset till Bit­te och Kent Nord­ström.Ar­kiv­foto: Thomas Brandt
Vin­na­re. LT:s Stu­re An­kar­strand lämnar över förs­ta­priset till Bit­te och Kent Nord­ström. Ar­kiv­foto: Thomas Brandt

Åter­blick. I LT den 15 maj 1981 satte LT punkt för en av sina re­por­ta­ge­se­rier.
Den­na gång hade det handlat om att LT ville ha tips om glada ny­heter. ­Stora vinster utlovades. Bland an­nat en videobandspelare som första pris och stereoanläggning som and­ra­pris. Två mini-TV samt flera mi­ni­räk­na­re de­lades ock­så ut.
Vin­na­ren av första priset blev Kent Nord­ström. Han hö­rde av sig till LT om att han var glad för att han fått fast an­ställning hos ar­bets­för­med­lingen i Tum­ba.
Det­ta ef­ter att han sökt mängder med jobb men blivit ratad gång på gång för sitt han­di­kapp – han var rull­stols­bur­en ef­ter en olyc­ka.
– Jag är rik­tigt glad i dag för att jag vunnit första pris, sa Kent.
Tor­sten Carlsson, LT:s chef­re­dak­tör, tackade för alla glada ny­heter men stängde ab­so­lut inga dörrar för flera glada ny­heter bara för att täv­lingen var över.
”Tipsa oss gär­na om po­si­tiva ny­heter”, upp­manade han lä­sa­rna.

Stupade i Ådalen hedrades med staty

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 35 ÅR SEDAN ⌊
Min­nes­mär­ke. Konst­nären Len­ny Clar­häll hade fått upp­draget att göra en skulp­tur i Åda­len. Ar­kiv­foto: Olof Näs­lund/Jo­han Fo­we­lin
Min­nes­mär­ke. Konst­nären Len­ny Clar­häll hade fått upp­draget att göra en skulp­tur i Åda­len. Ar­kiv­foto: Olof Näs­lund/Jo­han Fo­we­lin

Vecka 20 1981 upp­märk­­sammade LT 50 årsdag­en av skotten i Ådalen. En hu­vud­per­son på min­nes­dagen var en Södertäljekonst­när.

Åter­blickar. Mån­dagen den 11 maj 1981 gick det att läsa i LT om min­nes­hög­tiden för de stupade i Åda­len 1931 i sam­band med en strejk.
LT hade varit på plats i Lun­de, utan­för Kram­fors, där skotten föll. Det var även Sonjar Sjö­berg, från Sö­der­täl­je, gam­mal Lundebo.
Han var med vid de­mon­stra­tions­tåget 50 år ti­digare och blev ögon­vitt­ne när en ryt­tar­pa­trull öpp­nade eld mot de­mon­stra­tions­tåget ef­ter att en av ryt­ta­rna ramlat av sin häst och be­ordrat eld. Fem per­soner dog och fem skadades.
Även Södertäljekonstnär­en Len­ny Clar­häll var på plats. Ef­ter tal från bland an­nat Kram­fors kom­muns och LO lät man av­täcka ­Len­ny Clarhälls skulp­tur som fick en varm ap­plåd.
– En oer­hört vac­ker min­nes­­hög­tid! Jag kun­de ald­rig drömma om att mitt min­nesmär­ke skulle få en så finpla­cering, sa Len­ny Clar­häll.
På tal om strejk så väntades en stor­kon­flikt att bryta ut som skulle be­rö­ra bland an­nat både Sca­nia och Alfa-La­val. Men i sis­ta stund kom parterna över­ens.
På ons­dagen fick lä­sa­rna veta att reg­gae­kungen Bob Mar­ley gått ur tiden och på tors­dagen var det stora ru­briker om att Sca­ni­as mat­sal eld­härjats. På fre­dagen rap­por­terades det om att en buss och en tank­bil krockat. Men tack och lov var det bara en öv­ning för po­lis och rädd­nings­tjänst.

Dick Yderström bytte jobb – blev tränare

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 34 ÅR SEDAN ⌊
Många matcher. Dick Yderström kun­de inte, trots hela 18 sä­songer med SSK, läg­ga skrid­skorna på hyl­lan. Ar­kiv­foto: LT
Många matcher. Dick Yderström kun­de inte, trots hela 18 sä­songer med SSK, läg­ga skrid­skorna på hyl­lan. Ar­kiv­foto: LT

Åter­blickar. Un­der den första maj­vec­kan 1982 fick lä­sa­rna av ­Läns­tid­ning­en veta att Dick Yderström, med 18 spelade sä­songer i SSK, ­skulle sadla om och bli trä­n­a­re. Men inte i SSK utan di­vi­sion 2-klubben SPAIF.
Peter Nyström fick inte var­dagen med stu­dierna att gå ihop. Ef­ter 12 år med SBBK hade han där­för valt att lämna klubben. Nå­gon ny klubb var inte fär­dig. Möj­li­g­en skulle han ta ett sab­bats­år och prio­ri­tera sina stu­dier.
Ef­ter sex SM-guld kom SBBK-damernas stora be­lön­ing: spon­sorer hade ord­nat en jor­den­runt­re­sa. Laget skulle un­der som­maren ­spela bas­ket i Thai­land,
Tai­wan och på Ha­waii.
Fot­bolls­sä­songen hade sparkats i gång. Alla blickar var rik­tade på Gö­te­borg som spelade Eu­ro­pa­cup­fi­nal mot Ham­burg. Lo­kalt fick Bos­se Sund­qvist LT-bollen som Sö­der­täl­jes bästa spe­la­re.
Kom­man­de helgs höjd­punkt var ori­en­teringens tiomila.

Samvaro på många platser i kommunen

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 34 ÅR SEDAN ⌊
Nyinflyttade. Familjen Göransson på sitt första valborgmässofirande vid Hökmossbadet.Arkivfoto: Bengt Dahlstedt
Nyinflyttade. Familjen Göransson på sitt första valborgmässofirande vid Hökmossbadet. Arkivfoto: Bengt Dahlstedt

Folkmassor hade samlats. Först brann vårbrasor sedan demonstrerade man mot krig och orättvisor.

Återblickar. I LT:s utgåva den 3 maj 1982 går det att läsa om ­valborgsmässoafton och de olika demonstrationstågen som vandrat på Södertälje kommuns gator.
LT hade varit på många platser i kommunen. Från Frälsningsarméns brasa till fotbollsföreningens. Från den lantliga idyllen till den bullrande fritidsgården. Allt medan solen sjönk, månen steg, brasorna brann och fött­erna frös.
Dagen därpå hade Christina Sandberg och många andra samlats på ­Stora ­torget. Hon skulle bära Södertäljes socialdemokrat­iska kvinnoklubbs fana i tåget för 28:e året.
Flera demonstrationståg tågade därefter till Stadsparken där det skulle hållas flera tal. Längs vägen stod Södertäljebor och kunde läsa plakat som: ”Arbete åt alla”, ”Mera bagis till dagis” och ”Bort med alla vapen”.
Nyhetshändelser denna vecka var bland annat att Hasse Mattsson ville rädda Oaxens post, planen för hur Stora torget skulle se ut efter rådhusflytten var klar, HSB köpte tio hus i Fornhöjd­en och en läkare i Fruängen mördades av en Södertälje­bo. En man hade av oklart skäl huggit vilt omkring sig med kniv på en mottagning.
Sveriges mest sålda bil­modeller vid denna tidpunkt var Volvo 240 och Saab 900.
Utrikesnyheterna i samtliga utgåvor denna månad domineras av britterna och argentinarnas krig om Falklandsöarna.