Dick Yderström bytte jobb – blev tränare

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 34 ÅR SEDAN ⌊
Många matcher. Dick Yderström kun­de inte, trots hela 18 sä­songer med SSK, läg­ga skrid­skorna på hyl­lan. Ar­kiv­foto: LT
Många matcher. Dick Yderström kun­de inte, trots hela 18 sä­songer med SSK, läg­ga skrid­skorna på hyl­lan. Ar­kiv­foto: LT

Åter­blickar. Un­der den första maj­vec­kan 1982 fick lä­sa­rna av ­Läns­tid­ning­en veta att Dick Yderström, med 18 spelade sä­songer i SSK, ­skulle sadla om och bli trä­n­a­re. Men inte i SSK utan di­vi­sion 2-klubben SPAIF.
Peter Nyström fick inte var­dagen med stu­dierna att gå ihop. Ef­ter 12 år med SBBK hade han där­för valt att lämna klubben. Nå­gon ny klubb var inte fär­dig. Möj­li­g­en skulle han ta ett sab­bats­år och prio­ri­tera sina stu­dier.
Ef­ter sex SM-guld kom SBBK-damernas stora be­lön­ing: spon­sorer hade ord­nat en jor­den­runt­re­sa. Laget skulle un­der som­maren ­spela bas­ket i Thai­land,
Tai­wan och på Ha­waii.
Fot­bolls­sä­songen hade sparkats i gång. Alla blickar var rik­tade på Gö­te­borg som spelade Eu­ro­pa­cup­fi­nal mot Ham­burg. Lo­kalt fick Bos­se Sund­qvist LT-bollen som Sö­der­täl­jes bästa spe­la­re.
Kom­man­de helgs höjd­punkt var ori­en­teringens tiomila.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *