Stupade i Ådalen hedrades med staty

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 35 ÅR SEDAN ⌊
Min­nes­mär­ke. Konst­nären Len­ny Clar­häll hade fått upp­draget att göra en skulp­tur i Åda­len. Ar­kiv­foto: Olof Näs­lund/Jo­han Fo­we­lin
Min­nes­mär­ke. Konst­nären Len­ny Clar­häll hade fått upp­draget att göra en skulp­tur i Åda­len. Ar­kiv­foto: Olof Näs­lund/Jo­han Fo­we­lin

Vecka 20 1981 upp­märk­­sammade LT 50 årsdag­en av skotten i Ådalen. En hu­vud­per­son på min­nes­dagen var en Södertäljekonst­när.

Åter­blickar. Mån­dagen den 11 maj 1981 gick det att läsa i LT om min­nes­hög­tiden för de stupade i Åda­len 1931 i sam­band med en strejk.
LT hade varit på plats i Lun­de, utan­för Kram­fors, där skotten föll. Det var även Sonjar Sjö­berg, från Sö­der­täl­je, gam­mal Lundebo.
Han var med vid de­mon­stra­tions­tåget 50 år ti­digare och blev ögon­vitt­ne när en ryt­tar­pa­trull öpp­nade eld mot de­mon­stra­tions­tåget ef­ter att en av ryt­ta­rna ramlat av sin häst och be­ordrat eld. Fem per­soner dog och fem skadades.
Även Södertäljekonstnär­en Len­ny Clar­häll var på plats. Ef­ter tal från bland an­nat Kram­fors kom­muns och LO lät man av­täcka ­Len­ny Clarhälls skulp­tur som fick en varm ap­plåd.
– En oer­hört vac­ker min­nes­­hög­tid! Jag kun­de ald­rig drömma om att mitt min­nesmär­ke skulle få en så finpla­cering, sa Len­ny Clar­häll.
På tal om strejk så väntades en stor­kon­flikt att bryta ut som skulle be­rö­ra bland an­nat både Sca­nia och Alfa-La­val. Men i sis­ta stund kom parterna över­ens.
På ons­dagen fick lä­sa­rna veta att reg­gae­kungen Bob Mar­ley gått ur tiden och på tors­dagen var det stora ru­briker om att Sca­ni­as mat­sal eld­härjats. På fre­dagen rap­por­terades det om att en buss och en tank­bil krockat. Men tack och lov var det bara en öv­ning för po­lis och rädd­nings­tjänst.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *