Kent Nordström var riktigt glad – igen

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 35 ÅR SEDAN ⌊
Vin­na­re. LT:s Stu­re An­kar­strand lämnar över förs­ta­priset till Bit­te och Kent Nord­ström.Ar­kiv­foto: Thomas Brandt
Vin­na­re. LT:s Stu­re An­kar­strand lämnar över förs­ta­priset till Bit­te och Kent Nord­ström. Ar­kiv­foto: Thomas Brandt

Åter­blick. I LT den 15 maj 1981 satte LT punkt för en av sina re­por­ta­ge­se­rier.
Den­na gång hade det handlat om att LT ville ha tips om glada ny­heter. ­Stora vinster utlovades. Bland an­nat en videobandspelare som första pris och stereoanläggning som and­ra­pris. Två mini-TV samt flera mi­ni­räk­na­re de­lades ock­så ut.
Vin­na­ren av första priset blev Kent Nord­ström. Han hö­rde av sig till LT om att han var glad för att han fått fast an­ställning hos ar­bets­för­med­lingen i Tum­ba.
Det­ta ef­ter att han sökt mängder med jobb men blivit ratad gång på gång för sitt han­di­kapp – han var rull­stols­bur­en ef­ter en olyc­ka.
– Jag är rik­tigt glad i dag för att jag vunnit första pris, sa Kent.
Tor­sten Carlsson, LT:s chef­re­dak­tör, tackade för alla glada ny­heter men stängde ab­so­lut inga dörrar för flera glada ny­heter bara för att täv­lingen var över.
”Tipsa oss gär­na om po­si­tiva ny­heter”, upp­manade han lä­sa­rna.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *