Täljefestivalen blev ett lyckat inslag

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 29 ÅR SEDAN ⌊
Show. Täljefestivalen 1987 gladde många och av­slu­tades med fyr­ver­ke­ri i alla möj­liga färger. Ar­kiv­foto: Olof Näs­lund
Show. Täljefestivalen 1987 gladde många och av­slu­tades med fyr­ver­ke­ri i alla möj­liga färger. Ar­kiv­foto: Olof Näs­lund

Upp­slut­ningen till Täljefestivalen 1987 hade varit stor och ar­tisterna många. Men ef­ter fest kommer var­dag.

Åter­blickar. På Marenplan hade Sö­der­täl­je­bor­na un­der­hållits och dansat till ar­tister som Las­se Lönn­dahl, Svan­te Thuresson, Split Vi­sion och Fla­co Ji­me­nez un­der helgens Täljefestival. Det kun­de man läsa om i LT den 15 juni 1987. Dess­utom fick man veta att fest­lig­heterna av­slutats med ett mäk­tigt fyr­ver­ke­ri.
Bland ny­heterna kun­de lä­sa­rna ta del av att Glas­hyt­tans Wärdshus eld­härjats och Malmsjöbadet vand­al­iserats. Dess­utom hade Len­ny Clarhälls konst­verk Istallen vid uppbyggnaden av Nya Hovet rivits utan hans med­ver­kan. Len­ny Clar­häll undrade vem som tagit be­slu­tet och var­för.
En­ligt stads­träd­gårds­mäs­ta­ren An­ders Sandberg var den inte riven utan ned­mon­terad. Han be­rättade även att det sagts att en del av skulp­turen var rut­ten men att den skulle re­no­veras och åter re­sas när Nya Hovet stod fär­digt.
Bland de gladare ny­heterna den­na vecka var att ve­te­ran­bilar gick att ses i Taxinge, 20 000 laxyngel hade släppts ut i Maren för att växa till sig och en 16-år­ing hade blivit hjäl­te när han lyc­kades rädda två män från att drunkna vid Mörkö.
– Jag vet inte hur jag klarade det. En av männen som inte kun­de simma sa senare att han vägde 91 kilo, be­rättade Daniel Lau­rén.
LT av­slu­tade vec­kan med att be­rätta var man kun­de fira mid­som­mar.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *