Och så sporten – för 29 år sedan

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 29 ÅR SEDAN ⌊
Ny på posten. Chris­ter Eng­lund lämnar över sek­re­te­rar­ar­be­tet till Dan Lan­de­gren 1987. Ar­kiv­foto: Rol­le Rygin
Ny på posten. Chris­ter Eng­lund lämnar över sek­re­te­rar­ar­be­tet till Dan Lan­de­gren 1987. Ar­kiv­foto: Rol­le Rygin

Åter­blickar. Den 15 juni 1987 gick det läsa i LT att den för­re SSK-cen­tern Dan Lan­de­gren, med 12 sä­songer i klubben, skulle bli ny ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för
hoc­key­för­bundet.
Un­der vec­kan kun­de lä­sa­rna även ta del av ny­heter kring cy­kel­täv­lingen Post­gi­rot som gick ige­nom Sö­der­täl­je före mål­gången i Stock­holm.
SBBK:s Jon­te Karlsson och Marc Glass skulle lämna guldlaget. Jon­te skulle flytta till Östersund me­dans Marcs nya klubb inte var klar. På dam­si­dan rörde sig spe­la­re ock­så på sig. En av dem var Kic­ki Johansson. Ny klubb­adress till hösten var Ar­vi­ka.
I fot­bolls­der­byt mel­lan Ny­kvarn och Sö­der­täl­je FF var Ny­kvarn till sist starkast och vann med 3–2. Ar­ti­keln skrevs i öv­rigt av SSK-spe­la­ren Thom Eklund.
Nos­tal­gi­sidan tar nu som­mar­up­pe­håll men på Nostalgibloggen kommer åter­blickar på 1956, -66 och -76, skrivna av tidigare LT-journalisten Ro­bert Ham­mar­löf, att återpubliceras i juli.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *