Södertälje skulle få ett nytt stationshus

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 100 ÅR SEDAN ⌊
Stora nyheter. För 100 år sedan stod det klart att Södertälje skulle få ett nytt stationshus vid hamnen.
Stora nyheter. För 100 år sedan stod det klart att Södertälje skulle få ett nytt stationshus vid hamnen.

Återblickar. I den lokala avisen den 20 oktober 1916 gick det under vinjetten Södertälje läsa att det tagits beslut om att Södertälje får uppföra ett stationshus
i samband med bygget av det nya dubbelspåret till Näset. Ritningarna skulle göras av den framstående arkitekten Folke Zettervall.
Det rådde brist på tändstickor fick läsaren veta och ett nytt bageri skulle öppna på Stockholmsgatan.
Södertälje skyttegille skulle ha en tävling under helgen och det uppmannades även att inte slösa med vattenledningsvattnet.
Huvudfilmen i Metropol­teaterns program hette ”Jägmästarens dotter eller ­hennes bästa skott”.
Inrikes skrev man om ångbåten Alfhild som sjunkit på Ålandshav och tagit med sig flera av besättningen i djup­et. En olycka hade inträffat på västkusten där en pappa omkommit i en märgelgrav när han försökte rädda sin 15-årige son.

Någon hade grönt blod på händerna

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 100 ÅR SEDAN ⌊
Gammalt verk. Länstidningen bevakade Södertälje med omnejd även för ett hundra år sedan.
Gammalt verk. Länstidningen bevakade Södertälje med omnejd även för ett hundra år sedan.

En stuga hade eldhärjats, ett rått tilltag hade begåtts och kultingar var på rymmen i Närke.

Återblickar. I LT:s föregångare Södertelge Tidning gick det den 16 oktober 1916 få information om det militära läget i Europa där flera ­länder hade tagit till vapen för att få sin vilja igenom.
Tidningen ­informerade även om ångbåtarnas avgångar, husförhör, livsmedelskort, auktioner, kungörelser och många ­olika teaterföreställningar – bland annat scenkonsten i Temparhallen under helgen tagits emot med livligt bifall.
Under de lokala nyheterna gick det även läsa att stugan med namnet Finadal brunnit ner till grunden. Stugan stod vid Scania-Vabis.
Ett par unga, vackra björk­ar vid Rosenborgsvägen hade blivit sönderskurna så pass att trädgårdsmästar­en hade fått upptaga dem. Samtidigt meddelades att en märkt korp hade blivit ­skjuten av en inspektionskonstapel och en ­morot som hade formen av en människohand hade visats upp för redaktionen.
Inrikes meddelades att ett tiotal små grisar rymt från ett tåg utanför Örebro och den tidigare utrikes­ministern Arvid Taube hade avlidit. Sverige och England var i förhandlingar om ett nytt handelsavtal och det nya sockerkortet hade blivit verklighet. Den enda sportnyheten var att fem amerikaner anlänt till Stockholm för att vinna nya lagrar i en friidrottstävling.
Södertälje ­herrekipering erbjöd styva hattar från endast 6,50 riksdaler.