Vals, foxtrot och schottis dansades i skogen

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 30 ÅR SEDAN ⌊

Full fart. Här stod dansbanan på Kusens backe för 60 år sedan, berättade Astrid Johansson. Arkivfoto: Roland Thunholm
Full fart. Här stod dansbanan på Kusens backe för 60 år sedan, berättade Astrid Johansson. Arkivfoto: Roland Thunholm
Återblick. I skogsområdet mitt i Södertälje, Kusens backe, gick Astrid Johansson, 79 år, runt och letade. Plötsligt kände hon igen sig.
– Där! Just där stod dansbanan. Undras om inte stenar står kvar, sa Astrid.
Hon letade bland buskarna och fann dem. På stenarna stod dansbanan 60 år tidigare och där träffade hon sin blivande man Gustav ”Gurra-Jocke” Johansson – en känd profil i Södertälje och inom Folkets park.
I LT-utgåva 22 augusti 1985 går det att läsa ett porträtt på Astrid Johansson där hon berättar om att Kusens backe var stadens festplats under början av 1900-talet.
Platsen fick däremot aldrig rang som en folkpark och revs i samband med att Folkets park invigdes en bit därifrån 1927.
– Och vi var på folkparken och dansade första kvällen, det minns jag, sa Astrid.
Med tiden hade det växt fram motionsspår och stigar på Kusens backe. Bara en glänta vittnade om vad det en gång var på platsen.

Politik, sabotage och tunga lyft i ishallen

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 30 ÅR SEDAN ⌊

Rekord. Naim Sjalamanov, 17 år, från Bul­ga­ri­en slog världs­re­kord un­der tyngd­lyft­nings-VM 1985. Arkivfoto: Kjell Gustavsson
Rekord. Naim Sjalamanov, 17 år, från Bul­ga­ri­en slog världs­re­kord un­der tyngd­lyft­nings-VM 1985. Arkivfoto: Kjell Gustavsson
Det spi­ka­des val­af­fi­scher i Sö­der­täl­je. Men den som inte gil­la­de po­li­tik kun­de i stäl­let se män lyf­ta skrot. 

Åter­blic­kar. Den 16 au­gus­ti 1985 var det pla­kat­pre­mi­är. Po­li­ti­ken fi­gu­re­ra­de se­dan tätt i LT res­ten av au­gus­ti in­för det stun­dan­de va­let i sep­tem­ber. Åsik­ter de­bat­te­ra­des fli­tigt och sa­bo­ta­ge fö­re­kom li­ka­så. I Ny­kvarn spräng­des So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas val­stu­ga och i Sö­der­täl­je revs val­af­fi­scher ner.
På Grö­dinge­vä­gen stod Bo-Hå­kan Stock­haus (FP) och pe­ka­de. Af­fi­scher­na för det på­gå­en­de mäs­ter­ska­pet tyngd­lyft­nings-VM hade klist­rats ovan­på Bengt Wes­ter­berg (FP).
– Det här är lite i fräc­kas­te la­get! Af­fisch­stäl­len har vi hyrt och be­ta­lat dry­ga peng­ar för. Visst är det sko­jigt med VM men lite stör­re re­spekt kun­de de ju visa, sa Bo-Hå­kan Stock­haus.
Tyngd­lyft­nings-VM gick av sta­peln i Sca­nia­rin­ken. Mäs­ter­ska­pet av­gjor­des i oli­ka klas­ser un­der nio da­gar och pu­bli­ken fick bland an­nat se två världs­re­kord sat­ta av Naim Sjalamanov och Alex­an­der Varbanov, båda från Bul­ga­ri­en.
Mäs­ter­ska­pet blev dock inte nå­gon höj­da­re pu­blik­mäs­sigt sett. Ef­ter hal­va VM snit­ta­de man runt 1 000 åskådare per dag.
Me­die­che­fen Mac Gäng­er sa i LT den 29 au­gus­ti att det sva­la ­in­tres­set möj­li­gen be­rod­de på att spor­ten inte hade så stor ut­bred­ning i Sö­der­täl­je och många sä­kert hade då­lig eko­no­mi ef­ter se­mes­tern samt att täv­ling­en avgjordes på vec­ko­da­gar.

Wendela Hebbevillan räddades

⌉ Södertälje ¦ För 30 år sedan ⌊

Göran Gelotte märkte ut stockarna på Hebbevillan och Robert Horvat skötte nedmonteringen. Foto: Annika Jonsson

Återblick. LT skrev i utgåva 18 juni 1985 att Wendela Hebbes sommarhus vid Snäckviken skulle monteras ner. Det var föreningen Wendela Hebbes vänner som hade stor del i att huset skulle bevaras på en annan plats. Under 1980-talets första år var huset många gånger på väg att rivas. Vid ett tillfälle stod grävskoporna färdiga vid huset redo att gripa in och meja ner huset som byggdes på 1800-talet.

Anledningen varför huset skulle rivas skrev jag om i en tidigare återblick berodde på att Astra hade köpt upp marken huset stod på och byggnaden stod för nära deras fabrik. Föreningen kämpade och stred länge med att hitta en lösning som inte var alltför dyr men till sist såg det kört ut när ING 1 drog sig ur planen att frakta huset på vatten till Lina.

– Vi lyckades i alla fall till sist rädda huset undan rivning och den lösningen är vi nöjda med. Nu vet vi att det kommer att räddas för framtiden, sa Inger Mattsson, ordförande för Wendelas vänner.

Nedmonteringen gjordes varsamt och för hand.

– Bästa hjälpmedlen är de gamla hederliga verktygen kofot och spett. Och vi har sågat ner allt för hand för brandrisken är stor i de snustorra virket, sa Robert Horvat, en av dem som skötte nedmonteringen.

Antikvarie Göran Gelotte var med och märkte ut stockarna och övriga byggnadsdetaljer. Efter kom byggarbetarna och tog försiktigt ner bit för bit.

– Runt fönstren och i de understa stockarna finns en del röta men det är inte omfattande skador, sa Göran Gelotte.

Vid tidpunkten fanns tre alternativ där man skulle montera upp huset igen. På en tomt i  Lina, vid vattnet i Bergvik eller använda som värdshus på Torekälberget. Med facit i hand kan vi konstatera att det inte blev någon av dessa platser utan huset återuppbyggdes på Vettersgatan 1995.

Carola – exklusivt för Scaniaanställda

⌉ SÖDERTÄLJE ¦  FÖR 30 ÅR SEDAN ⌊

0507_LTFEA_Carola-till-talje_aterblick20150608

Om­tyckt ar­tist. Många Sca­nia­an­ställ­da tog till­fäl­let i akt när Ca­ro­la Hägg­qvist kom till Sö­der­täl­je.
Ar­kiv­fo­to: An­ni­ka Jons­son

Återblick. ”Främling, vad döljer du för mig i dina mörka­ ögon, en svag nyans av ljus nånstans men ändå, en främling …”
Carola Häggqvist, som slog igenom på allvar med låten ”Främling” 1983, hade i juni 1985 vägarna förbi­ Södertälje där hon gjorde en repetitionsföreställning inför hennes stora folkparksturné. Showen var för Scaniaanställda och deras familjer och var ett tack till Scania för att man sponsrat Carola och hennes stab med en buss vid tidigare turné.
I LT den 13 juni 1985 kan man läsa att föreställningen lockat 4 700 personer.
Hela Scaniarinken hade förvandlats till ett blinkande ljushav och på scenen stod Carola i rökkaskader och underhöll publiken tillsammans med bandmedlemmar som Henrik Thomsen och Imre Daun, som spelat med Södertäljebekanta Herreys tidigare.
– Hon sjunger och dansar­ bra. Hemma har jag fullt med Carolabilder, berättade Sattu Vitala om sin idol.

Alfa-La­val slog igen por­ten till fa­bri­ken

⌉ SÖDERTÄLJE ¦  FÖR 30 ÅR SEDAN ⌊

0507_LTFEA_Alfa-Laval-laggs-ner_aterblick20150608

Be­svik­na. Mariethe Fre­din och Tha­ge Karls­son var bitt­ra för att Alfa-La­val skul­le slå igen por­tar­na.
Ar­kiv­fo­to: Kjell Gus­tavs­son

Beskedet om att Alfa-Laval skulle slå igen portarna till Södertäljefabriken kom oväntat och fackets ordförande Thage Karlsson skrädde inte orden:
– Det här är för jävligt!

Återblickar. I LT den 11 juni 1985 går det att läsa att dödsdomen mot Alfa-Lavals Södertälje­fabrik,­ som tillverkade mjölkmaskiner, var klubbad­ och klar. Fabriken skulle läggas ned och de anställda väntades få erbjud­ande att jobba vid bland annat Tumba och Eskilstuna­fabrikerna i stället.
– Målsättningen är att fabriken ska vara avvecklad till nästa semester. Vi försöker­ erbjuda de anställda­ så likvärdiga jobb som möjligt, sa Alfa-Lavals personal­direktör Stig Westerberg.
Anledningen till att Alfa-Laval bestämt sig för att lägga­ ner fabriken gick det att läsa i LT om två månader­ tidigare. Ledningen ansåg att fabriken i Södertälje,­ där 170 arbetade, inte var lönsam då marknaden för mjölkmaskiner kraftigt minskat. Dessutom hade fabriken företagets omodernaste anläggning.
Beskedet kom som en chock för fackets vice ord­förande Mariethe Fredin som säger i LT den 11 april:
– Vi ska gripa efter alla halmstrån som finns för att rädda fabriken.
Hon fick medhåll av ordföranden Thage Karlsson och arbetare. Men efter en rad möten mellan facken och företagsledningen kunde­ man konstatera att man fått ett seriöst erbjud­ande som förutom likvärd­iga jobb även innebar fria resor till arbetsplatsen.