Mölnboborna ville ha kvar sin brandkår

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 29 ÅR SEDAN ⌊

Läg­gas ner. Göte Karls­son och Sven-Erik Wig­holm var inte gla­da över Sö­der­täl­je kom­muns för­slag.Ar­kiv­fo­to: Arne Ad­ler
Läg­gas ner. Göte Karls­son och Sven-Erik Wig­holm var inte gla­da över Sö­der­täl­je kom­muns för­slag.Ar­kiv­fo­to: Arne Ad­ler

I Nykvarn skulle det byggas, i Mölnbo protesterade man och i Södertälje rustade man inför snön. Mycket var på gång i kommunen.

Återblickar. I november 1986 var den stora snackisen­ att ”Maskeradligan” stod inför rätta. I Södertälje hade rånarna dumpat vapen de använt vid olika rån.
Den 11 november får LT-läsarna veta att Alcro och Beckers sammanslagning resulterat i att ett 3 720 kvadrat­meter stort lager skulle byggas i Nykvarn. När lagret väl stod färdigt skulle Beckers flytta över sitt lager från Botkyrka till Nykvarn.
I följande dags utgåva säger Mölnboborna ifrån. Södertälje kommun hade föreslag­it att brandkåren i Mölnbo skulle läggas ner och det ­gillades inte av ortsborna som protesterade.
– Vi har fått en gedigen och värdefull utbildning av ­kommunen. Dålig besparing att kasta bort den, sa Sven-Erik Wigholm, kårchef.
Mölnbos brandkår hade sina anor från 1939. Göte Karlsson, 74 år, var med när kåren bildades. Han var kårchef från 1952 till 1971.
– Mycket har ändrats med tiden men Mölnboborna är måna om att ha brandkåren kvar. Det är helt fel att ta bort vår säkerhet, sa Göte.
På kommunen sa man att inget skulle bestämmas förrän­ efter årsskiftet då kommunfullmäktige skulle­ ha möte om den nya bud­geten.
I Södertälje stod snö­röjarna redo att rycka ut för att ploga och LT tipsade om ­olika broddar som kunde göra nytta under vintern.