Regeringen delar ut hårda slag mot svensk åkerinäring

Regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med stöd av Vänsterpartiet vill införa kilometerskatt. En extra skatt på lastbilar med syfte att minska transporter, minska klimatpåverkan och minska antalet illegal cabotage, alltså utländsk trafik på svensk väg. Det låter fint, men är direkt skadligt om det införs. Skadligt mot svensk åkerinäring men också svensk landsbygd.
Jag säger nej till kilometerskatt.

Infrastruktur och transporter är av betydelse för en levande landsbygd. Skatter och regler ska utformas så det är möjligt att leva i hela Sverige. Nedan står tre förslag som skulle underlätta för åkerinäringen och Sveriges landsbygd istället för att införa en kilometerskatt.

1. Varor kommer behöva fraktas, konsumtion är bra för tillväxten. Sveriges BNP består till stor del av export. Det är alltså en nödvändighet för bygget av ett bättre Sverige.

2. Främja alternativa drivmedel, exempelvis fossilfria HVO, är en viktig del.

3. Utöka resurserna och möjligheten för myndigheter att stoppa illegal cabotage att köra i landet. De som inte håller sig till regelverket ska inte ha rätten att köra på våra gemensamma vägar. 

För en levande landsbygd och ett levande företagsklimat är inte kilometerskatt rätt väg att gå.

Publicerat av

Oskar Svärd

En kommentar till “Regeringen delar ut hårda slag mot svensk åkerinäring”

  1. Bra Oskar håller helt med dej Lansbyggd ska leva och företag som finns utanför ringen runt Stureplan skall ha sina transporter med, inom rimlig tid det går inte om allt skall transporteras på järnväg och häst och vagn

    Per-Olov Pettersson
    ”En man från skogarna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *