Budgetfullmäktige – Sjukvård

Här är mitt anförande i budgetdebattens sjukvårdsdel.

 

”Ordförande
Till en början ska jag citera katten Gustaf för att beskriva min spontana syn på majoritetens budgetförslag. ”Idag ska jag göra ingenting, det gjorde jag igår också med blev inte färdig.” – i nästan 100 år har regionen styrts av S, kostnader skenar, vården blir sämre och patienterna får vänta lång tid på vård. Det ska också nämnas att flera saker har man lyckats med, exempelvis diabetesvård och ortopedin, speciellt i Lindesberg. jag vill dock se lösningar på dagens problem.

Länets vård ska bedrivas så den tillgodoses nära patienten. Närsjukvården omfattar allt från hälsofrämjande, förebyggande insatser och tidig upptäckt av sjukdom, till omvårdnad och rehabilitering. Region Örebro Län måste säkerställa att sjukvården har god tillgänglighet och hög kvalitet.

Rekryteringsproblemen vad gäller läkare innebär att många vårdcentraler idag är beroende av hyrläkare, vilket är dyrt och dessutom leder till bristande kontinuitet för både övrig personal och patienten.

Vad behöver då göras?

Jag vill se en god arbetsmiljö, Region Örebro län måste bli en attraktivare arbetsgivare. Vi måste bland annat hänga med i löneutvecklingen samt utveckla IT-systemenen.

Jag vill också se mer valfrihet i region Örebro län. Det måste bli lättare för vårdgivare att etablera sig i länet, både i primär- och specialistvården.

Två, av många utredningar, som finns i alliansens budget för en bättre vård är att ta fram ett regelverk för lagen om valfrihetssystem inom specialistvården samt införa ett mobilt läkarteam för äldre i hela länet.

Krafttag måste tas för att styra om Region Örebro Län i rätt riktning, och som Winston Churchill sa, ”Det är inget fel på förändring, bara den går i rätt riktning.”

Bifall till alliansens budgetförslag.”

Publicerat av

Oskar Svärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *