Ekonomi i balans med fokus på skolan

Kumla är en växande kommun, vilket är bra, men det sätter också spår i verksamheterna. Jag som moderat förknippas inte med en skattehöjning, men i vårt förslag till budget för 2017 med flerårsplan 2018 och 2019, har vi med en skattehöjning på 80 Öre. Vi kommer fortfarande ha en av de lägsta skatterna i länet. Men nu ska jag förklara varför vi gör detta.

Kommunen växer, Fler äldre är i behov av vård och omsorg samtidigt som fler barn och ungdomar ska ha en förskola eller skola att gå till. Sedan valet 2014 har moderaterna suttit i majoritet, med det krävs också ett större ansvar, ett ansvar för kommunens utveckling men också för en ekonomi i balans.
Jag är glad över förtroendet att vara med och driva kommunen framåt, ett förtroende att hantera de skattepengar kommunen får in från våra medborgare. Med dessa pengar kan Kumla kommun bygga vårdboende, Bygga skolor, göra klart tomter till försäljning eftersom vi har en ökad inflytt. Men jag ställer mig samtidigt frågandes till om kommunen verkligen ska bygga och driva alla verksamheter, jag tycker inte det. Därför var det riktigt roligt att bevilja en privat förskolas ansökan till kommunen, det första privata alternativet i kommunens historia på välfärdsområdet.

Jag kan också lova, att en röst på moderaterna är en röst för mer privatisering, det är inget självändamål i sig utan jag ser det som ett komplement till den offentligt drivna verksamheten. Konkurrens är bra, så höjs kvalitén och samtidigt minskar kommunens investeringskostnader.

Jag är nöjd över de satsningar på skolområdet som hittills har gjorts och planeras att göra framöver. Förskolorna blir fler, blå huset är en nyinvigd förskola i norra delen av Kumla, i sörbyområdet har vi med ytterligare en förskola i vår budget och beslutet att låta en fristående förskola etablera sig i kommunen var viktigt. Stene skolas gamla skolbyggnad rivs just nu, för att ge plats åt en ny skoldel. Vi har med satsningar för fler lärare, stärkt organisation, minskat sjukskrivningsantal samt minskade barngrupper.

Publicerat av

Oskar Svärd

3 reaktioner till “Ekonomi i balans med fokus på skolan”

    1. Kommuner med många friskolor får bättre utbildningsresultat totalt sett, alltså även för de elever­ som väljer att gå i den kommunala skolan. Det är ett starkt bevis för att konkurrensen funge­rar och att alla tjänar på mångfald i skolutbudet.

    2. Påståendet att Kumla satsar på skolan är ett påstående jag inte riktigt förstår. Jag hjälper sedan en tid tillbaka elever i läxläsning. Det har visat sig att eleverna inte har några skolböcker utan lärarna måste kopiera stenciler från gamla skolböcker som de sedan sätter ihop till eleverna. Det kan vara hela kapitel, långt över det antal som är tillåtet.Det strider mot lagen.Lärarna kan inte utföra sitt uppdrag utan att de måste bryta mot upphovsrätten. Jag kommer att vänta tills nästa gång jag ser ett sådant kompendium och då anmäla skolan för brott mot upphovslagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *