Plan för ett starkare Sverige

Satsningarna i Moderaternas budgetmotion innebär att skolan, vården, omsorgen och den allmänna välfärden tillförs över 10 miljarder kronor redan för 2017. Sammantaget tillförs skolan, vården, omsorgen och den allmänna välfärden över 60 miljarder kronor fram till år 2020.
Sverige har stora problem med integration, utanförskap och bidragsberoende. Samtidigt behöver svensk ekonomi rustas för att kunna stå stark i en orolig omvärld med stora risker. Vårt land behöver ledarskap och reformer. Därför behövs vår plan för ett starkare Sverige.

Plan för ett starkare Sverige – Moderaternas budgetmotion för 2017:

1. Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader
·    Budget i balans 2017 och överskott 2018
·    Effektivisera flyktingmottagandet
·    Reformera sjukförsäkringsprocessen
·    Skärp arbetslinje i bidragssystemen
·    Inkomstförstärkningar, som inte slår hårt mot jobb och jobbskapande
·    Bekämpa fusk med skatter och bidrag
·    Avveckla regeringens ineffektiva åtgärder
·    Kompensera för höjd moms

2. Nolltolerans mot dåliga skolor
·    En timme mer undervisning per dag i lågstadiet och en timme mer matematik per vecka i högstadiet
·    Mer tillgänglig förskola för barn med föräldrar som har försörjningsstöd
·    Lovskola och läxhjälp för de som riskerar att halka efter
·    Utökad undervisningstid på lärarutbildningen
·    Högre lön för skickliga lärare och fler lärarassistenter i skolan

3. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig
Tydliga krav på att göra sig anställningsbar
·    Utbildningsplikt för nyanlända vuxna som saknar grundskolekompetens
·    Ökade aktivitetskrav i försörjningsstödet

Sänk trösklarna för att få det första jobbet
·    Sänkta anställningskostnader med ett enda krångelfritt stöd – förstärkta nystartsjobb
·    Tredubblat tak i RUT-avdraget, från 25 000 till 75~000 kronor
·    Ny yrkesutbildning och utbyggd yrkesvux
·    Matchningsanställningar och lärlingsjobb
·    Kompetenskartläggning från dag ett i Sverige
·    Treårig etableringsplan i stället för tvåårig

Det ska löna sig att ta det första jobbet
·    Förstajobbet-avdraget
·    12 000 kronor skattefritt när man lär sig jobbet på jobbet
·    Utökad jobbstimulans i bidrag och ersättningar
·    Bidragstak för att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag

4. Tillväxt i hela Sverige
·    Satsningar på järnvägsunderhåll
·    Slopat uppskovstak och sänkt uppskovsränta för ökad rörlighet på bostadsmarknaden
·    Inför kvalificerade personaloptioner för att få företag att växa och attrahera spetskompetens
·    Ökade anslag till forskning och innovation
·    Avskaffa regeringens årliga extra skattehöjning på bensin och diesel
·    Ökad nedsättning av dieselskatten i skogs- och jordbruk

5. Trygghet att lita på
·    2 000 fler poliser
·    Fler civilanställda inom Polismyndigheten
·    Utrustningslyft för bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet
·    Insatser mot moderna mängdbrott
·    Utökat utrymme för att höja polisernas löner med 2 000 kronor per månad

Publicerat av

Oskar Svärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *