Arbetet under flygande stenar

Attacker och angrepp mot blåljuspersonal, med det menat polis, räddningstjänst och sjukvårdspersonal, har ökat under de senaste åren. Nästintill varje dag kan vi läsa i nyheterna om nya attacker mot blåljuspersonal. Uppbrända bilar, stenkastning samt hotfullhet är bland det vanligast. Det är fullständigt oacceptabelt att de som räddar liv, skapar trygghet och bidrar positivt till samhället ska behöva utstå detta, det får inte fortsätta. Vi måste värna respekten för rättsstaten.

Det är inte enbart impulsiva handlingar när någon kastar sten, utan oftast väl planerat. Det finns flera fall där utryckningsfordon blivit ”inlockade” i områden för att i nästa skede bli en måltavla för stenkastning eller annan typ av föremål.

Foto: Veronika Ljung-nielsen/Na.se

Straffen för attacker mot blåljuspersonal måste skärpas. Om man hindrar utryckningsfordon att fullfölja sina uppgifter skadar man hela samhället och straffet bör vara därefter.

När den som är mellan 15 och 17 år döms till ungdomstjänst för brott som innefattat ett angrepp mot polis, räddningstjänst eller medarbetare i hälso- och sjukvården ska påföljden helt eller delvis kunna ske inom ramen för räddningstjänstens eller polisens verksamheter. Syftet är att stärka dessa ungdomars tillit och respekt för viktiga samhällsfunktioner.

När angreppen riktas mot sådana väsentliga samhällsfunktioner bör detta anses vara försvårande när straffet bestäms – oavsett om det rör sig om skadegörelse, våldsamt upplopp eller någon annan brottstyp. Det bör därför införas en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.

Ett uppdrag bör ges till Polismyndigheten och Socialstyrelsen, att i samråd med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utforma en fungerande ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis.

Är man mogen nog att kasta sten är man också mogen nog att ta sitt straff.

Det handlar om att:

  • Skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal. Våld mot tjänsteman ska vara ett eget brott som straffas med minst sex månaders fängelse.
  • Ersättning för kränkning ska utgå i fler fall när poliser är brottsoffer.
  • Den som är mellan 15 och 17 år och döms till ungdomstjänst för brott som inbegriper angrepp mot blåljuspersonal ska kunna verkställa påföljden helt eller delvis inom ramen för polisens eller räddningstjänstens verksamheter.
  • Införa en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.

Publicerat av

Oskar Svärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *