Nolltolerans mot dåliga skolor

Sverige globalt men även i länet lokalt finns en stor segregation när vi kommer till jämförelser mellan skolor, såväl grund-, högstadie- och gymnasieskola. Det är en utveckling som inte får fortgå.

Kunskaperna i svensk skola riskerar att gå i stöpet med den nuvarande regeringens utbildningspolitik. För mig, och moderaterna, är det en tydlig prioritering att vi inte får spara på skolan. Vi har skolor i Sverige där inte ens hälften av alla elever klarar kunskapskraven, det innebär i sin tur att inte alla elever får den utbildning de har rätt till. Så ska det inte vara.

Moderaterna har under året presenterat riksövergripande skolförslag för en bättre skola och ökade resultat i hela landet.

Två av förslagen är följande:

1. Skolinspektionen ska fokusera på att mäta resultat och kvalitet.

  • Skolinspektionens granskningar ska bli tydligare och följa en betygsskala.
  • Om skolinspektionen bedömer att en skola har kvalitativa brister måste en åtgärdsplan arbetas fram. Efter åtgärdsplanen ska skolverket sedan erbjuda dessa skolor ett kunskapskontrakt med nationella resurser kopplade till vissa åtgärder som forskningen visar stärker kunskapsresultaten. Det ska inte vara möjligt för en skola att tacka nej till de insatser som erbjuds.
  1. Skärpta insatser för skolor med fallande kunskapsresultat
  • En skola som trots hjälp inte lyckats lyfta resultaten ska övergå till statligt huvudmannaskap. Detta gäller oavsett huvudman. Vid behov kan skolan komma att läggas ner.
  • Det innebär att skolverket får en ny enhet som ansvarig för driften av skolor som tidigare omfattats av åtgärder i ett kunskapskontrakt, men inte lyckats förbättra resultaten.

Sammanlagt satsar Moderaterna i budgeten på riksnivå 1,2 miljarder kronor för att nolltolerans mot dåliga skolor ska införas.

Alla elever ska få en kvalitativ utbildning, oavsett vart i landet man bor.

 

Publicerat av

Oskar Svärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *