Halvtid

Som rubriken lyder är det nu halvtid, vi är mitt i en mandatperiod mellan två val. Ett historiskt val där valutgången resulterade att moderaterna för första gången på 75 år är i majoritet.

Jag har förmånen att representera Moderaterna i Kumla efter 2014 års val, efter färdigräknat resultat i valet 2014 är jag folkvald, ett förtroende jag är glad och ödmjuk över men som också ställer krav, med all rätt. Nedan ska jag därför presentera en hel del av arbetet som gjorts av mig och moderaterna i Kumla kommun.

Kumla mår bra och är en fantastisk kommun på många vis. Kommunen har en positiv utveckling när det gäller företagande, tillväxt och inflytt, men även andra faktorer är positiva. I skrivande stund byggs det mycket. I norra delen av kommunen har det sålts 63 tomter, ett nytt vårdboende växer fram och ska stå klart våren 2917, ombyggnationer av skolor och förskolor sker, resecentrum utvecklas och byggs om och Stene skola får en nya skollokaler.

Vad har hänt under 2015 och 2016 gentemot vad vi lovade i valet?

Vi ville öka personaltätheten i vården:
– De senaste två majoritetsbudgetarna har innehållet ca 16 miljoner  satsningar som ökar personaltätheten.

Vi ville se utökade satsningar på lärare:
– 2015 och 2016 sköts det till 16,2 miljoner på fler lärare och förstärkningar av lärarlönerna.

Vi ville se en utökad valmöjlighet inom förskolan:
– Vi har öppnat upp för fler dagbarnvårdare och för första gången i kommunens historia godkänt en ansökan av privat driven förskola.

Föreningslivet är en stark kraft:
– Vi vill ge våra barn och ungdomar en bättre möjlighet att ägna sig åt sina fritidsintressen, därför inför vi profilfritids under en försöksperiod. Det innebär att föreningar i Kumla kan bedriva fritidsverksamhet efter skoltid. Detta är taget från moderatledda Tyresö.

Utveckling av sjöpark:
– En större och bättre camping samt fler fritidsaktiviteter har tagit vid nere i vid Kumla sjöpark. En förhoppning är att den på sikt ska drivas i privat regi.

Lugn och ro i matsalarna:
– Just nu genomförs ett försök med schemalagd lunch på en av våra skolor, detta för att elever i lugn och ro ska sitta ned och äta mat. Det ska bli intressant att se resultatet.

En grönare fordonsflotta:
– Antalet gröna fordon, miljöbilar, har fördubblats.

Det händer mycket i Kumla, inom kort ska jag skriva om 2017 års budget.

Kumla mår bra – men Kumla kan mer.

Publicerat av

Oskar Svärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *