Slopa monopolet

Systembolaget har på grund av politiska beslut länge haft monopol på införsel och försäljning av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Detta statliga företag har aldrig varit konkurrensutsatt vilket sånär som på motsvarigheterna i Finland, Norge, Island och Färöarna är unikt inom EU och strider mot EU-reglerna om fri rörlighet för varor inom EU.

Folkhälsan används som motivering till att vi bör ha monopolet kvar. Motiveringen bygger på en teoretisk konstruktion, den så kallade totalkonsumtionsmodellen, som säger att ju högre alkoholkonsumtionen är totalt i samhället desto fler missbrukare och medborgare med alkoholrelaterade skador. Detta leder i sin tur till tesen att om totalkonsumtionen sjunker så minskar de alkoholrelaterade skadorna bland medborgarna. Visst förekommer det skadlig överkonsumtion av alkohol såväl som av andra droger men är monopolet och bristen på tillgänglighet verkligen det rätta sättet att komma till rätta med detta?

Jag anser att alkoholpolitiken bör ha sin utgångspunkt i individen och inte i kollektivet. Det är individen själv som bestämmer hur mycket alkohol hen vill dricka och när.

Det finns en enkel modell för att avveckla Systembolagets monopol. Vi har redan ett system med utskänkningstillstånd för restauranger. Motsvarande system med regler och kontroll skulle enkelt kunna införas för butiker som vill sälja alkohol. Sätt gärna på varningstexter också. Det kan vara en god påminnelse för den som känner att alkoholen är på väg att bli ett problem.

Om monopolet avskaffas leder det samtidigt till ett ökat företagande. Många nya butiker kan öppna och anställa fler. Självklart blir även gårdsförsäljning tillåtet, vilket ger stora positiva effekter för besöksnäringen. Det är hög tid att låta Systembolaget förpassas till den 1900-talshistoria där det hör hemma. Det är dags att sluta låta staten styra över dig. Det är dags att avskaffa alkoholmonopolet och ta ett tydligt, konkret och viktigt steg för ett liberalare Sverige.

Publicerat av

Oskar Svärd

En kommentar till “Slopa monopolet”

  1. Genom att EU-domstolen godkänner monopolet, är det som att acceptera att svenskar är mindre kapabla till att ta hand om sig själva i jämförelse med medborgarna
    i andra EU-länder. Om monopolet verkligen var nödvändigt som en åtgärd
    för att skydda folkhälsan, borde i realiteten monopol på alkohol rekommenderas till
    alla medlemsstater – och detta är naturligtvis inte fallet. Detta innebär att man mer
    eller mindre utdömt alla svenska medborgare. Att begränsa handeln på ett sådant sätt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *