Profilfritids snart verklighet

Kumla kommun har ca 1100 barn inskrivna i fritidsverksamhet. Verksamheten syftar till att ta hand om barnen när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar före eller efter skoldagens slut.

Verksamhetens fokus är omsorg, lärande och stimulans av barn och ungas intressen. Nyttjandegraden på fritids är väldigt hög i de yngre åren för att sedan avta markant när barnen är i åldrarna 9-12 år.

Samtidigt som den utvecklingen är ett faktum lägger alltfler en stor del av sin tid på fritidsintressen i föreningsregi.

Moderatledda Tyresö kommun beslutade 2014 att ge föreningar möjlighet att bedriva fritidsverksamhet. Formen för detta kallas profilfritids och erbjuder en större valfrihet för familjer, framförallt barnen, att välja strukturerade eftermiddags- och lovaktiviteter utifrån deras egna intressen. Detta ger även de föreningar som vill och kan möjlighet att organisera den verksamhet som många gånger redan finns.

Profilfritids bygger på att kommunen i samarbete med flera föreningar startar profilfritids med inriktning kultur, idrott eller hälsa.

Profilfritids bör rikta sig till barn mellan 9-12 år och finansieras genom anslag från kommunen. anordnaren bör dessutom ha rätt att ta ut en avgift motsvarande den för kommunala fritidshem.

Ett tydligt regelverk måste arbetas fram.

Kommunstyrelsen beslutade, under gårdagens möte, att ett pilotprojekt ska igång i Kumla kommun. Än är det inte helt spikat men mycket ska till för att kommunfullmäktige inte röstar igenom förslaget.

Publicerat av

Oskar Svärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *