Digitaliserade och externt rättade prov

För att veta vart Sveriges elever ligger kunskapsmässigt använd nationella prov som bedömning, proven görs i vissa ämnen i årskurserna 3, 6 och 9. Administration, genomförande och rättning, tar mycket tid från lärarledd undervisnings, vilket på längre sikt varken är bra för elever eller lärare.

Alliansens gemensamma förslag för en bättre skola innehöll bland annat förbättringar inom de nyss nämnda områdena.

Svensk skola behöver digitaliseras och externt rättade nationella prov bör införas. Det skulle minska den administrativa bördan för Sveriges lärare. Det innebär också bättre möjligheter till en mer likvärdig och rättssäker bedömning av proven, vilket kan medföra att betygsinflationen motverkas. Externt rättade prov har stort stöd bland lärarna. I Lärarnas riksförbunds undersökning från 2015 anser hela 86 procent av lärarna att nationella prov bör rättas centralt.

Kumla är på gång

Jag är vice ordförande i Nämnden för livslångt lärande i Kumla. Ett intressant och roligt uppdrag på många vis. Det finns många utmaningar inom skolområdet men också områden där vi är på gång. De kommande åren är ambitionen att införa 1:1-datorer, alltså en dator per elev, i Kumlas skolor. Samtidigt arbetas en planering fram med ambitionen att göra en lokal variant av central rättning av prov.

Publicerat av

Oskar Svärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *