(S)tora problem

Signaler har kommit om akut läkarbrist på länets närsjukvårdsavdelningar. Detta på grund av både pensionsavgångar, att personal inte längre vill ha regionen som arbetsgivare och att det är svårt att rekrytera. Samtidigt florerar rykten om nedläggningar för vissa vårdcentraler.

Efter ett verksamhetsbesök på flera vårdcentraler blir jag orolig. Regionens personal sliter dag ut och dag in för att få vården att fungera, men de behöver fler kollegor och en bättre tillvaro. Problem som kan uppkomma vid läkarbrist är att närsjukvårdsavdelningar mister sina allmänläkare, vilket i sin tur leder till att läkare under utbildning inte kan vara kvar då det inte finns en handläggare att knyta sig till.

Läkarbristen bidrar till en högre arbetsbelastning för de som arbetar inom närsjukvården, en osäkerhet för patienter och sätter samtidigt patientsäkerheten i gungning för, inte minst äldre, patienter som regelbundet besöker vården.

Region Örebro Län har som mål att det ska finnas en allmänläkare per 1500 listade patienter, så ser det inte ut i länet idag. Det är en ohållbar situation som nu råder på flera närsjukvårdsavdelningar runt om i länet, inte minst ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Med anledning av detta kommer jag lämna in en interpellation, skriftlig fråga, till ansvarig ordförande i fokusberedning för närsjukvård, Gunnel Kask (s), inför nästkommande regionfullmäktige.

 

Publicerat av

Oskar Svärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *