Bättre villkor – I stället för värnplikt

Magnus Ivarsson skriver på NA Debatt den 16 mars om ett antal försvarsrelaterade frågor. En av de viktigare frågorna i artikeln gäller det faktum att regeringen beslutat att det är nödvändigt att tillämpa den vilande värnplikten för att försörja försvarsmakten med personal.

I dag gäller lagen om värnplikt både män och kvinnor. En årskull består av ca 100000 personer.

Magnus reflekterar inte alls över varför försvarsmakten inte lyckats rekrytera de ca 6000 per år som behövs för att frivilligsystemet ska fungera. I stället skriver han: ”Något tvång à la 1900-talets värnplikt lär det i praktiken inte behöva bli tal om.”

Liberalerna/Folkpartiet är det parti som kraftigast har verkat för värnpliktens avskaffande. Om jag förstått saken rätt startade deras kamp i frågan för ett antal decennier sedan och under alliansregeringens andra mandatperiod fick de igenom sina förslag i frågan. Jag tycker det var en välmotiverad reform och känner mig genuint osäker på om försvarsmakten verkligen gjort vad som varit möjligt för att reformen skulle lyckas.

För att ta ett exempel så undrar jag om den lön som soldaterna erbjudits (ca 18 000 kr per månad före skatt, enligt uppgift) ger acceptabla förutsättningar för en ung människa att leva ett utvecklande liv.
Magnus tanke att värnplikt inte ska innebära något tvång, som det var på 1900-talet, förstår jag över huvud taget inte. Om inte begreppet lagligt reglerad plikt innebär en möjlighet för staten att tillämpa tvång, då är det ju ingen plikt. Detta torde de flesta anse.
Enligt min mening borde regeringen, i stället för att aktivera plikten, ha funderat över åtgärder för att lyckas med att årligen nyrekrytera det nödvändiga antalet för att personalförsörja de militära förbanden. Jag menar att det är ett alldeles för stort ingrepp i unga människors liv att tvångsvis peka ut ca 6 % av en årskull för att utbildas till soldater.
En stor brist med att tillämpa plikt är att man på det sättet inte löser personalförsörjningsfrågan, i vart fall om det handlar om att få fram soldater för internationell tjänstgöring. Sverige har hittills aldrig tvingat någon till sådan tjänst utan tillämpat frivilligrekrytering. Jag utgår från att den principen ska gälla även i framtiden och att Magnus delar min uppfattning.

 

  • Texten finns som debattartikel i dagens na-papperstidning och e-tidning, av undertecknad.

 

 

 

 

Publicerat av

Oskar Svärd

En kommentar till “Bättre villkor – I stället för värnplikt”

  1. 18000 brutto??? Då förstår jag att ingen ville arbeta inom försvaret. Det är bättre än de 50kr om dagen som var den slavlön regeringen ansåg vi var värda när jag gjorde min militärtjänst, men inte acceptabel lön för ett heltidsarbete som borde ha risktillägg och tillägg för obekväma arbetstider.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *