Så stärker vi svensk skola

Från Moderaterna:

På Moderaternas partistämma i oktober 2015 startade Anna Kinberg Batra Skolinitiativet. Där har en expertgrupp som består av forskare, skolexperter och personer från näringslivet ingått och träffats regelbundet för att diskutera reformer. I veckan gick Skolinitiativets arbete i mål och i samband med det anordnas ett seminarium om Sveriges roll som kunskapsnation. Under seminariet presenteras en antologi med texter som sammanfattar Skolinitiativets arbete och slutsatser. Tre av slutsatserna presenterade Anna Kinberg Batra på Svenska Dagbladets debattsida för ett tag sedan. För att vända kunskapsresultaten behöver Sverige nolltolerans mot dåliga skolor, svenska elever behöver mer undervisningstid och skolplikten i grundskolan ska förlängas till 18 års ålder för de som inte når gymnasiebehörighet.

Vi ska konkurrera med kunskap och vårt välstånd bygger på vår förmåga att ta tillvara på den senaste forskningen och utvecklingen och omsätta det i nya jobb. Därför behöver svensk utbildningspolitik skärpas. Den ska präglas av höga förväntningar, tydliga krav och fokus på kunskap. Reformer för svensk utbildning måste därför i första hand utvärderas i förhållande till om de ökar eller minskar elevers kunskapsresultat. Skolan har flera viktiga uppdrag, men för Moderaterna prioriteras alltid kunskap först. Därför startade jag Skolinitiativet, säger Anna Kinberg Batra.

I dag är Sverige ett av världens bästa länder att födas, växa upp och leva i. Men vi måste också se till att kunna vara det i morgon. Arbete för att säkerställa detta börjar i skolan. Vi kan därför inte nöja oss med att vara landet lagom när det gäller kunskap utan vi måste vilja vara bäst. Alla ska ha rätt till en bra skola och det är oacceptabelt att det finns skolor som brister. Barn och ungas möjligheter ska aldrig begränsas av varifrån de kommer eller var de bor. Därför behöver vi mer kunskap i skolan och nolltolerans mot dåliga skolor.

Tre reformer för att lyfta elevers kunskapsresultat:

1. Nolltolerans mot dåliga skolor
Moderaterna vill inrätta nationella kunskapskrav som alla skolor ska nå. De skolor som inte lyckas ska teckna kunskapskontrakt som är obligatoriska. Ett kunskapskontrakt innebär både mer resurser, men också krav på att skolan genomför förändringar för att höja kunskapsresultaten.

2. Mer undervisningstid i skolan
I Sverige går elever ett helt år mindre i skolan än i andra jämförbara länder. Moderaterna vill därför utöka undervisningstiden med en timme mer per dag med start i lågstadiet, utöka matematikundervisningen med en timme mer i veckan i högstadiet, införa programmering från första klass samt utöka undervisningen i idrott och hälsa.

3.Utöka skolplikten för elever som inte klarar grundskolan
Moderaterna vill förlänga skolplikten till 18 år för alla elever som vid slutet av årskurs nio inte är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Det ger elever mer tid att läsa in grundskolans ämnen.

Dags att göra det mer lönsamt att vara pensionär!

Dags att sänka skatten för pensionärer.

Utdrag ur vår budget:

Vi vill ha bra pensioner. Fler människor måste jobba lite högre upp i åldrarna. För de mest erfarna medarbetarna gör vi det därför mer lönsamt att arbeta. Samtidigt tar vi bort den speciella löneskatt som regeringen infört på pensionärer, så att det blir billigare att anställa pensionärer.