Bedömningsbilar som komplement!

2017-09-02

Pressmeddelande

Utred möjligheten med bedömningsbilar i Region Örebro län

Idag rycker vissa ambulanser ut på larm som inte kräver akut sjukvård eller transport till sjukhus eller akutmottagning. Dessa utryckningar kan påverka andra patienter där läget är mer akut.

Region Örebro län kan lära sig av andra för en mer effektiv ambulanssjukvård i länet. Ett införande av bedömningsbilar skulle kunna bidra till effektivare och säkrare vård.

– ”Värmlands landsting har infört dessa typer av bilar, de är utrustade som en ambulans men har ej möjlighet att ta en bår i bilen, bilarna åker på mindre larm men gör även en första bedömning,” säger Oskar Svärd (M)

En del av de larm som ambulansen åker ut på kan på ett bättre sätt mötas upp på annan instans än akutmottagningen, och därmed lotsa rätt på ett bättre sätt.

– ”Alla förslag som förbättrar tillgängligheten, kvalitén och ökar patientsäkerheten är viktigt för mig och moderaterna. Jag har därför lämnat in en motion om att utreda möjligheten med bedömningsbilar,” avslutar Oskar Svärd (M).