Besök hos trafikverket!

I skrivande stund sitter jag på tåget hem från Stockholm. Jag är inte ensam om att resa från Stockholm idag, det är många som avslutar arbetsveckan eller är på väg att fira påsk på annan ort.
Idag har jag besökt trafikverket för att samtala kring- och se hur de arbetar med järnvägen i Sverige. Vad händer när tågen stannar och det blir stopp i trafiken? Vem ansvarar för det och hur löser man de problem som uppstår?

Jag besökte även MTR som hanterar alla pendeltåg i Stockholm. Men varför är en kommun- och regionpolitiker i Stockholm och gör verksamhetsbesök?

Jag är en av flera representanter från Region Örebro län i ett samarbete som heter En Bättre Sits. En Bättre Sits är ett transportpolitiskt samarbete mellan ett stort antal intressenter i de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland som arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag.
Syftet med ”En Bättre Sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.
Jag sitter med i en grupp för storregional kollektivtrafik. Tillsammans ska vi ta fram förslag för en förbättrad kollektivtrafik när det gäller tåg, buss, båt och flyg. Tågen måste gå i tid, vissa stråk behöver byggas ut och hela järnvägsnätet måste rustas för att möta framtidens resande ur flera perspektiv. Miljö, effektivitet och konkurrenskraft.

Kort fakta:
– 46% av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen
– 2 402 568 människor arbetar i Stockholm-Mälarregionen
– Bara i Stockholms län kostar förseningar i kollektivtrafiken 6 000 000 000 per år.
– 3 806 888 personer bor i regionen.
Blir det fel med spårväxlar i Stockholm, då påverkar det trafiken i Kumla.
Med andra ord kan vi konstatera att hela Sverige måste hålla ihop – för att hela Sverige ska leva.

Glad påsk!

Ett attraktivt läraryrke!

Den akuta lärarbristen är ett av de största hoten mot möjligheten att stärka elevernas kunskaper i skolan. Lärarbristen varierar mellan Sveriges kommuner.

Enligt en rapport från Skolverket så är prognosen att det kommer saknas 80 000 lärare i Sverige år 2031. Samlade reformer är nödvändiga för att förbättra villkoren och locka fler till yrket. Kvaliteten på lärarutbildningen måste förbättras samtidigt som staten behöver ta ett ännu större ansvar för att säkra kompetensförsörjningen till våra skolor.

Samtidigt som vi behöver fler lärare behöver vi utveckla digitaliseringen som ett komplement där det digitala underlättar för lärare i hela landet.

Några förslag för fler lärare:
– Fler lärare med högre lön, särskilt i utsatta områden.
– Minska lärarnas administrativa börda.
– Ett statligt program för att rekrytera lärare från utlandet.
– Skärp antagningskraven till lärarutbildningen och stärk ämneskunskaperna.
– Personer som redan har ämneskunskaper ska snabbare kunna bli behöriga lärare genom att läsa en pedagogisk utbildning.

EU-valet 26/5!

Snart är det val igen. Denna gång till Europaparlamentet. Den 26/5 är sista dagen att rösta. Jag kommer självklart rösta – kommer du?

Valdeltagande till EP-valet brukar vara lågt. Min ståndpunkt är att alla röstberättigade ska rösta, då kan man också utkräva ansvar.

I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Antalet ledamöter är baserat på landets befolkningsmängd. Det finns 20 Europaparlamentariker från Sverige, 3 av dessa är Moderater. De är med och beslutar om EU:s lagar och budget.

Moderaternas toppkandidater till Europaparlamentet är Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari.

Tomas Tobé

 

Nedan ser ni lite av Moderaternas EU-frågor:

✅ Öka tryggheten genom att stoppa den fria rörligheten för kriminella.

✅ Mer förnybar energi och kärnkraft för att rädda klimatet. Stärkt budget för forskning kring kärnkraft.

✅ Kontrollerad invandringspolitik.

✅ Europa ska bygga framtidstro med jobb och företagande.