Ett attraktivt läraryrke!

Den akuta lärarbristen är ett av de största hoten mot möjligheten att stärka elevernas kunskaper i skolan. Lärarbristen varierar mellan Sveriges kommuner.

Enligt en rapport från Skolverket så är prognosen att det kommer saknas 80 000 lärare i Sverige år 2031. Samlade reformer är nödvändiga för att förbättra villkoren och locka fler till yrket. Kvaliteten på lärarutbildningen måste förbättras samtidigt som staten behöver ta ett ännu större ansvar för att säkra kompetensförsörjningen till våra skolor.

Samtidigt som vi behöver fler lärare behöver vi utveckla digitaliseringen som ett komplement där det digitala underlättar för lärare i hela landet.

Några förslag för fler lärare:
– Fler lärare med högre lön, särskilt i utsatta områden.
– Minska lärarnas administrativa börda.
– Ett statligt program för att rekrytera lärare från utlandet.
– Skärp antagningskraven till lärarutbildningen och stärk ämneskunskaperna.
– Personer som redan har ämneskunskaper ska snabbare kunna bli behöriga lärare genom att läsa en pedagogisk utbildning.

Publicerat av

Oskar Svärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *