Besök hos trafikverket!

I skrivande stund sitter jag på tåget hem från Stockholm. Jag är inte ensam om att resa från Stockholm idag, det är många som avslutar arbetsveckan eller är på väg att fira påsk på annan ort.
Idag har jag besökt trafikverket för att samtala kring- och se hur de arbetar med järnvägen i Sverige. Vad händer när tågen stannar och det blir stopp i trafiken? Vem ansvarar för det och hur löser man de problem som uppstår?

Jag besökte även MTR som hanterar alla pendeltåg i Stockholm. Men varför är en kommun- och regionpolitiker i Stockholm och gör verksamhetsbesök?

Jag är en av flera representanter från Region Örebro län i ett samarbete som heter En Bättre Sits. En Bättre Sits är ett transportpolitiskt samarbete mellan ett stort antal intressenter i de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland som arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag.
Syftet med ”En Bättre Sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.
Jag sitter med i en grupp för storregional kollektivtrafik. Tillsammans ska vi ta fram förslag för en förbättrad kollektivtrafik när det gäller tåg, buss, båt och flyg. Tågen måste gå i tid, vissa stråk behöver byggas ut och hela järnvägsnätet måste rustas för att möta framtidens resande ur flera perspektiv. Miljö, effektivitet och konkurrenskraft.

Kort fakta:
– 46% av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen
– 2 402 568 människor arbetar i Stockholm-Mälarregionen
– Bara i Stockholms län kostar förseningar i kollektivtrafiken 6 000 000 000 per år.
– 3 806 888 personer bor i regionen.
Blir det fel med spårväxlar i Stockholm, då påverkar det trafiken i Kumla.
Med andra ord kan vi konstatera att hela Sverige måste hålla ihop – för att hela Sverige ska leva.

Glad påsk!

Publicerat av

Oskar Svärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *