Lag och ordning skapar trygghet

Det grova våldet har nått rekordnivåer. Våldet ökar både i omfattning och grovhet, och det inkluderar ett ökat användande av skjutvapen och sprängmedel. Fler utsätts för brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. Samtidigt sjunker förtroendet för rättsväsendet. Vi läser varje dag om skjutningar, misshandel och andra brott – nära oss. I våra kommuner, i Örebro län. Kriminaliteten, droger och våldsbrott kommer längre ner i åldrarna.

Att upprätthålla lag och ordning är en av statens kärnuppgifter. Otryggheten som breder ut sig måste bort.

Rekordmånga poliser lämnar idag yrket och utbildningsplatser vid polisutbildningen står tomma. Utredningsresultaten i viktiga brottskategorier sjunker, och på grund av ett ökat tryck tvingas polisen prioritera bland anmälningar. Polisen upplevs som frånvarande i stora delar av landet. När jag läser vissa kommentarer på Facebook och i traditionella medier upplever jag att det finns en hopplöshet hos vissa – man vill inte anmäla ”för att det läggs ändå ner”. Det är någonting som jag tycker är allvarligt.

I Kumla är jag glad att vi har en god dialog mellan politiker och polis, räddningstjänst och andra viktiga samhällsfunktioner. Det har vi bland annat genom BRÅ (Brottsförebyggande rådet) och medborgarlöftet, ett avtal mellan Kumla kommun och polisen Bland annat lovar polisen i det att arbeta med insatser mot narkotikabrottsligheten med fokus på ungdomar. Detta ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade insatser i samverkan med socialtjänsten i Kumla kommun.

Nedan är några förslag från Moderaterna nationellt för att få bort otryggheten och de kriminella:

– Polisernas löner ska höjas och kunna bli 3 000 kronor mer i lön varje månad.
– Polisens ska fokusera på sin kärnuppgift: att ingripa mot, utreda och klara upp brott.
– Betald och reformerad polisutbildning för fler poliser.
– Dubbla straff för brott som begås av gängkriminella.
– Slopa dagens form av mängdrabatt för de som döms för flera brott samtidigt.
– Mer kameraövervakning – slopa tillståndsplikten för Polisen.
– Skärp minimistraffen för alla våldtäkter och för grovt sexuellt ofredande.
– Fler brott ska leda till utvisning.
– EU-medborgare som begått brott i Sverige ska avtjäna straffet i sitt hemland.