Stärk demokratin nu, helst nyss.

För en tid sedan lämnade jag in en motion till regionfullmäktige, jag hoppas de styrande partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, yrkar bifall. först då kan mitt förslag bli verklighet.

Nedan kan förslaget läsas:
Alla partier har med största sannolikhet medlemmar som skulle vilja vara mer politiskt aktiva men av olika anledningar inte vill för att rädslan att binda upp sig kan vara stor. För att stärka demokratin på sikt och höja intresset för regionpolitik i länet vill jag se att vi inför ett system som möjliggör att partier kan använda möjligheten med politiska lärlingar.

Ett system med politiska lärlingar kan se ut på olika sätt. I Kumla kommun har en politisk lärling en handledare, yttranderätt, får samma arvode som ersättare i nämnd men också rätt till förlorad arbetsinkomst. Vad gäller tid kan man vara politisk lärling en 3-månadersperiod med möjlighet att förlänga till max 6 månader.

Politiska lärlingar har i många nämnder varit ett första steg in till att bli fritidspolitiker i Kumla, även Nora kommun utreder nu möjligheten för detta.

Nu har jag ambitionen att Region Örebro Län också tar denna möjlighet, ett system med politiska lärlingar vore bra för demokratin.

Jag yrkar
Att Region Örebro län inför ett system för politiska lärlingar

Att Region Örebro Län arbetar fram ett reglemente för politiska lärlingar.