Kommunal vindkraft och förluster

Det var Kommunfullmäktige i veckan, beslut fattades om att låsa in det kommunala fastighetsbolaget Futurum samt Örebro kommun och Kumla kommun på ett låst elavtal på 20år, nu kommer medborgarna och skolbarnen få se förlusterna i Kumbro Vind bli utsmetade för att själva hålla sig över vattenytan
Dessutom till ett högre elpris än vad som är aktuellt i dag
Marknaden kommer enl. Min mening lira en egen fotbollsmatch brevid detta, vi kan bara se på från sidan
Beklagligt, vansinne och ansvarslöst