Byggnadsminne, Svampen och Sossar=?

Är oroad över programnämndens ordförandes uttalande i Na, bakom hans uttalande lurar något som inte kommer till del för alla örebroare, citat ” – Vi får ju inte påverka utsidan på Svampen, till exempel att såga upp hål i fasaden.” Och citat ”använda Svampen till någon lämplig verksamhet, så den inte bara står och kostar kommuninvånarna pengar”

Har vederbörande idéer som inte kommer tillkänna i programnämnden

Är det inte bättre att vederbörande fokuserar på att hålla tillbaka på onödiga investeringar såsom igensättning av gator och sönderförtätning av gator, där går det att spara pengar.

Men jag är samtidigt glad för att vederbörande tänker kostnader för en gång skull och inte bara tokinvesteringar.

Svampens framtid – artikeln i Na

Publicerat av

Patrik Jämtvall

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *