Demokratin fungerar Örebroarna har sagt sitt angående Brunnsparken 

För en tid sedan så lade minoritetstyret fram förslag på hur man skulle omvandla Brunnsparken, man skulle exploatera sönder brunnsparken, bostäder skulle byggas, förskola mm, vi från liberalerna tyckte hela arbetet från start var dömt att misslyckas, man byggde upp två senarior om hur Brunnsparken skulle utvecklas.

Kommunen har mycket mark som kan exploateras, nyss inköpt myrö ca 100mijoner och pappersbrukstomten, bygg där istället !!!!

Vi anser och ansåg då att det är rent vansinne att bygga bort ett stycke mycket viktig historia av Örebro, skulle vi riva svampen för att bygga bostäder, faktiskt så låter det ju lite så om man hör Björn om framtiden för svampen, allt kan hända med fel styrning av kommunen, men vi får enträget fortsätta bekämpa dessa dumheter i medborgarnas namn i programnämnd samhällsbyggnad och kommunfullmäktige.

Vi ansåg i tidigt skede att vi skulle fråga örebroarna om vad dom tyckte i en enkät alternativt medborgardialog

Efter mycket om och men så gjorde man en inbjudan till ”medborgardialog” på plats i Brunnsparken men långt efter att redan bestämda förslag var framritade, minoritetsstyret med Björn Sundin i spetsen anförde på mötet två styrande förslag som medborgarna skulle ta ställning till, mötet på plats gjorde gällande att dessa förslag som Björn kokat ihop inte var aktuella för diskussion, medborgarna utryckte frustration och en annan vilja då som nu.

Vid träffen fick till och med undertecknad stoppa Björn i sin svada och be om ordet för att själv kunna presentera sig som representant från politiken samt övriga politiska och tjänstemannadeltagare.

På mötet så var medborgarna starkt kritiska mot tillvägagångssättet och starkt ifrågasättnande och man undrade från medborgarna om man verkligen kunde göra så här. 

Mitt svar var att allt kan hända och dessutom utan kontroll när Björn härjar fritt, mitt svar till medborgarna var att ett samråd om utformning av parken och viljeyttringar kring denna park skulle ha kommit långt tidigare, dessutom så skulle inte två låsta förslag skapats då vi anser att detta gör att man inte kan i bred diskussion få in dom finaste förslagen för utvecklingen och förädlingen av parken.

Detta är ju en folkets park och ska förbli så, jag är hoppfull nu i och med att svaren från den utställda enkäten är inne och talar sitt tydliga språk att minoritetstyret med Björn Sundin i spetsen lyssnar till medborgarna och genomför vårt förslag till beslut om att göra en grönskande park med liv och rörelse där människor kan mötas och leka, få sinnesro i en annars så hektisk vardag, där människor kan utveckla social samvaro och ge utrymme för rekreation i alla olika former, fortsatt upprustning av befintliga hus och återskapa folkets park.

Vi politiker är folkvalda och vi ska företräda dom, ta nu ansvar Björn och gör det ända rätta och lyssna till medborgarna

Gör om gör rätt!!!

Enkätundersökningen om Brunnsparken klar – bostadsförslag totalsågas

Medborgarna har sagt sitt om Brunnsparken

Publicerat av

Patrik Jämtvall

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *